Uniwersytet Wrocławski

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Prezentacja graficzna

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

 

pl. Uniwersytecki 1,

50-137 Wrocław

 

tel. +48 71 375 22 44

fax. +48 71 343 51 84

 

sekretariat.igrr@uwr.edu.pl

Studia II stopnia (2-letnie magisterskie)

Zasady przyjęć na studia magisterskie

Opis studiów magisterskich

Sylwetka absolwenta

Plany studiów

Sylabusy

Plany zajęć - SEM. LETNI 2019/20

Adresy budynków i numery sal dydaktycznych

Propozycje tematów prac magisterskich

Wymogi formalne stawiane pracy magisterskiej

Ćwiczenia terenowe (specjalizacyjne) i praktyki dyplomowe

Wyniki ankiet dydaktycznych