Uniwersytet Wrocławski

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Prezentacja graficzna

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

 

pl. Uniwersytecki 1,

50-137 Wrocław

 

tel. +48 71 375 22 44

fax. +48 71 343 51 84

 

sekretariat.igrr@uwr.edu.pl

Aktualności

Z przyjemnością  informujemy,  że 22 września br. decyzją Rady Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska UWr, nasz kolega Robert Szmytkie z Zakładu Geografii Społeczno-Ekonomicznej uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego. 

 

Gratulujemy!

 


 

Zapraszamy na sesję popularno - naukową, poświęconą 80-tej rocznicy pierwszej polskiej wyprawy na Grenlandię w 1937 roku.

 

 


REKRUTACJA 2017
geografia
gospodarka przestrzenna
turystyka

 


 

Program wycieczki do pobrania.

 


Zaktualizowane wymogi, które muszą spełniać realizowane prace dyplomowe (licencjackie i magisterskie) są dostępne w zakładce Studia.

 


Ukazał się czterdziesty tom z serii Rozpraw Naukowych Instytutu Geografii
i Rozwoju Regionalnego UWr:
Sieci współpracy transgranicznej na pograniczach Polski.

Autorem publikacji jest dr Sylwia Dołzbłasz.

 

 


W okresie wakacji obowiązuje zmieniony harmonogram otwarcia Biblioteki IGRR:

  • 1-31 lipca - czynna tylko we wtorki 9:00-14:00
  • 1-31 sierpnia - nieczynna
  • 1-15 września - czynna tylko we wtorki 9:00-14:00
  • 18-30 września - czynna pn-pt 9:00-14:00

Informujemy, że w roku akademickim 2017/2018 zostaną wznowione 3-semestralne niestacjonarne Podyplomowe Studia Geografii dla Nauczycieli.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

 


Aktualne godziny konsultacji i informacje na temat ich zmian podawane są przez nauczycieli akademickich w systemie USOS icon earth 24

 


 

 

Ostatnio dodane

21 września 2017

REKRUTACJA 2017

Listy kandydatów przyjętych na I rok studiów magisterskich na kierunkach geografia i gospodarka przestrzenna.

STUDIA LICENCJACKIE

Programy dniach adaptacyjnych oraz podział na grupy szkolenia bibliotecznego dla studentów I roku na kierunkach geografia, gospodarka przestrzenna i turystyka.


19 września 2017

STUDIA MAGISTERSKIE - GEOGRAFIA

Formularz deklaracji realizacji bloku pedagogicznego.


11 września 2017

REKRUTACJA 2017 - GEOGRAFIA

Lista osób przyjętych w drugim naborze na I rok studiów.


5 września 2017

STUDIA LICENCJACKIE i STUDIA MAGISTERSKIE

Sylabusy obowiązujące od roku akademickiego 2017/18 na kierunkach geografia, gospodarka przestrzenna i turystyka.


1 września 2017

STUDIA LICENCJACKIE

Szczegółowe informacje o II terminie egzaminu licencjackiego na kierunkach geografia, i gospodarka przestrzenna.


27 lipca 2017

STUDIA MAGISTERSKIE

Skrócone plany studiów obowiązujące studentów I roku w roku akademickim 2017/18 na kierunkach geografia i gospodarka przestrzenna


7 lipca 2017

PRACOWNIA BADAŃ KRAJOBRAZU

Nowa zakładka poświęcona działalości Pracowni Badań Krajobrazu - prezentowane są m. in. aktualności, cele działania Pracowni i sylwetki osób czynnie uczestniczących w jej działalności.


26 czerwca 2017

STUDIA LICENCJACKIE

Plany studiów obowiązujące od roku akademickiego 2017/18 na kierunkach geografia, gospodarka przestrzenna i turystyka


26 maja 2017

TERMINY EGZAMINÓW

Terminarze sesji egzaminacyjnej po semestrze letnim roku akademickiego 2016/17 na studiach licencjackich (geografia, gospodarka przestrzenna i turystyka) oraz magisterskich (geografia)


22 maja 2017

STUDIA MAGISTERSKIE - GEOGRAFIA

Zagadnienia do egzaminu magisterskiego w roku akademickim 2016/17.


25 kwietnia 2017

STUDIA LICENCJACKIE I MAGISTERSKIE

Aktualizacja wymogów formalnych stawianych pracom licencjackim i magisterskim.


23 stycznia 2017

INFORMACJE DLA AUTORÓW ROZPRAW IGRR

Zmiana templatki Rozpraw IGRR - wymagane podanie szczegółowej afiliacji autorów (nazwa uczelni oraz instytutu/wydziału)