Uniwersytet Wrocławski

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Prezentacja graficzna

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

 

pl. Uniwersytecki 1,

50-137 Wrocław

 

tel. +48 71 375 22 44

fax. +48 71 343 51 84

 

sekretariat.igrr@uwr.edu.pl

Aktualności

Ruszają zapisy na szkolenie dla animatorów edukacji ekologicznej z zakresu jakości powietrza. Termin przesyłania zgłoszeń upływa 31.12.2019.
 
 

 
 

W dniu 5 grudnia 2019 r. w trakcie 140 sesji w Warszawie Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk wybrało nowych członków krajowych PAN. Do grona członków korespondentów PAN wybrany został prof. dr hab. Piotr Migoń.

https://informacje.pan.pl/index.php/informacje/materialy-dla-prasy/2844-nowi-czlonkowie-krajowi-pan-wybrani

Szanowny Panie Profesorze,

Drogi Piotrze,

z niezmierną satysfakcją przyjęliśmy wyniki wyborów podczas Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk i zaliczenie Cię do wąskiego i jakże prestiżowego grona członków korespondentów PAN. To w pełni zasłużony i wielki zaszczyt. Składamy Ci serdeczne gratulacje i życzenia dalszej, pełnej satysfakcji pracy naukowej, zwieńczonej kolejnymi sukcesami. To także wielki zaszczyt dla Instytutu, wyróżnienie dla nas wszystkich, dla których jesteś kolegą, mentorem, nauczycielem i wzorem do naśladowania.

Gratulujemy i dziękujemy, że pokazujesz nam, iż można!

Społeczność IGRR
 

 
 
 

UWAGA!
Ogłoszenia dotyczące wyboru przedmiotów dodatkowych dla studentów I roku studiów licencjackich na kierunkach:
 

 
 
 
Oddajemy do rąk Czytelników kolejną pracę zbiorową na temat Oscylacji Północnego Atlantyku (NAO – North Atlantic Oscillation). Praca ta jest pokłosiem konferencji zorganizowanej przez Zakład Klimatologii i Ochrony Atmosfery Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Stowarzyszenie Klimatologów Polskich. Konferencja odbyła się we Wrocławiu w dniach 8-10 marca 2018 roku.
 

 
 
Od października 2019 rozpoczynamy realizację projektu pt. „Sources and Chemical Composition of Particulate Matter in Poland and their Control Strategies (PMCOST)”, którego głównym Beneficjentem jest Uniwersytet Wrocławski (UWr), finansowanego z programu H2020-WIDESPREAD-2018-03-Twinning. Projekt jest realizowany w Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego – Zakładzie Klimatologii i Ochrony Atmosfery. Kierownikiem projektu jest dr hab. Małgorzata Werner, prof. UWr.
 
Okres realizacji projektu wynosi 3 lata, a całkowity budżet to 800 000 EUR.
 
Partnerami projektu są: UK Research and Innovation (Edinburgh, UK), Norwegian Meteorological Institute (Oslo, Norway), Imperial College of Science and Technology (London, UK), Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (Warszawa, Polska).
 
Realizacja projektu ma przyczynić się do:
  • wzmocnienia współpracy Uniwersytetu Wrocławskiego z ośrodkami naukowymi będącymi europejskimi liderami badań atmosfery i jej wpływu na człowieka,
  • poszerzenia wiedzy i umiejętności pracowników UWr w zakresie modelowania procesów atmosferycznych oraz oceny wpływu tych procesów na zdrowie i życie człowieka z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi badawczych,
  • umocnienie pozycji naukowej Uwr w zakresie badań procesów atmosferycznych,
    wzrostu współpracy pomiędzy Uwr, a jednostkami administracji państwowej, związanymi z oceną jakości powietrza atmosferycznego.

W ramach projektu zaplanowano szereg szkoleń i warsztatów dla pracowników i doktorantów Uwr, z zakresu modelowania procesów atmosferycznych oraz wpływu tych procesów na zdrowie i życie człowieka. Szkolenia będą odbywały się zarówno w zagranicznych jednostkach, które są partnerami projektu, jak również w Uniwersytecie Wrocławskim.

 

 
 

Programy dni adaptacyjnych dla studentów I roku
w roku akademickim 2019/20
 
 

 

 

Zmiana systemu udostępniania pliku instalacyjnego ArcGis dla studentów!!! 

Plik nie będzie już wydawany przez pracowników

Zakładu Geoinformatyki i Kartografii.

 

Proszę samodzielnie pobierać pliki według opisanej ścieżki:
s. 325: X:Publiczny60_instalacjeArcGis_pakiet instalacyjny
s. 229: Z:studenciArcGIS_2017
s. 151: D:Wymiana_1_11ArcGIS_2017
D:Wymiana_12_22ArcGIS_2017

 

Jednocześnie informujemy, że indywidualne kody instalacyjne będą dalej wydawane studentom w Zakładzie Geoinformatyki i Kartografii, w pokoju 319b.

 


Aktualne godziny konsultacji i informacje na temat ich zmian podawane są przez nauczycieli akademickich w systemie USOS icon earth 24

 


 

 

Ostatnio dodane

1 grudnia 2019

PTG ODDZIAŁ WROCŁAWSKI

Harmonogram prelekcji w semestrze zimowym 2019/20.


24 listopada 2019

KOMUNIKATY ODDZIAŁU PTG

Zaproszenia na wycieczki krajoznawczo-tematyczne:

Walory kulturowe Góry Świętej Anny oraz Tarnowskich Gór
Nieznana osobliwość przyrodnicza i kulturowa Beskidu Pięknego


24 listopada 2019

PUBLIKACJE Z LISTY JCR

Aktualizacja wykazu publikacji z roku 2020


19 listopada 2019

PUBLIKACJE Z LISTY JCR

Aktualizacja wykazu publikacji z roku 2019


11 października 2019

STUDIA LICENCJACKIE

Aktualizacja planów zajęć - gospodarka przestrzenna - semestr zimowy 2019/20


9 października 2019

STUDIA LICENCJACKIE

Aktualizacja planów zajęć - turystyka - semestr zimowy 2019/2020


8 października 2019

STUDIA LICENCJACKIE, MAGISTERSKIE, DOKTORANCKIE

Aktualizacja planów zajęć - semestr zimowy 2019/20.


27 września 2019

SZKOLENIE BHP

Ogłoszenie o szkoleniu BHP dla studentów I roku w roku akademickim 2019/20


25 lipca 2019

REKRUTACJA 2019

Ostateczne listy osób przyjętych na I rok studiów stacjonarnych I. stopnia na kierunkach:

geografia

gospodarka przestrzenna

turystyka

Ogłoszenia dotyczące testów kwalifikacyjnych z języka obcego na kierunkach:

geografia

gospodarka przestrzenna

turystyka


11 lipca 2019

STUDIA MAGISTERSKIE

Skrócony plan studiów II stopnia na kierunku turystyka - ważny od roku akad. 2019/20.


14 czerwca 2019

WZÓR STRONY TYTUŁOWEJ PRACY DYPLOMOWEJ

Wzór strony tytułowej pracy licencjackiej/magisterskiej.


14 maja 2019

TERMINARZ EGZAMINÓW

Terminarz sesji egzaminacyjnej po semestrze letnim 2018/19.


20 marca 2019

STUDIA LICENCJACKIE

Ogłoszenia i deklaracje dotyczące wyboru tematu prac dyplomowych do realizacji w r.oku akademickim 2019/2020 na kierunkach geografia, gospodarka przestrzenna i turystyka (w zakładkach OGŁOSZENIA i PLIKI DO POBRANIA)


1 lutego 2019

ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE

egzamin licencjacki na kierunku turystyka

egzamin magisterski na kierunku gospodarka przestrzenna


26 września 2018

BADANIA NAUKOWE

Aktualizacja wykazu projektów badawczych będących w trakcie realizacji


17 lipca 2018

PRZEWODY DOKTORSKIE

Nowe formularze wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego oraz oświadczenia o prawach autorskich i danych osobowych.


9 stycznia 2018

INFORMACJE DLA AUTORÓW ROZPRAW NAUKOWYCH IGRR

Aktualizacja informacji oraz wytycznych dla autorów.