Uniwersytet Wrocławski

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Prezentacja graficzna

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

 

pl. Uniwersytecki 1,

50-137 Wrocław

 

tel. +48 71 375 22 44

fax. +48 71 343 51 84

 

sekretariat.igrr@uwr.edu.pl

Aktualności


 
 
 

 
ERASMUS 2020/21
 
 

 
 
Opublikowano Tom 45 z serii Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Nowe zjawiska i procesy przestrzenne, funkcjonalne i społeczne w przeobrażaniu obszarów wiejskich pod redakcją dr. Przemysława Tomczaka z Zakładu Geografii Społeczno-Ekonomicznej. 
 

 
 

 

 

Zmiana systemu udostępniania pliku instalacyjnego ArcGis dla studentów!!! 

Plik nie będzie już wydawany przez pracowników

Zakładu Geoinformatyki i Kartografii.

 

Proszę samodzielnie pobierać pliki według opisanej ścieżki:
s. 325: X:Publiczny60_instalacjeArcGis_pakiet instalacyjny
s. 229: Z:studenciArcGIS_2017
s. 151: D:Wymiana_1_11ArcGIS_2017
D:Wymiana_12_22ArcGIS_2017

 

Jednocześnie informujemy, że indywidualne kody instalacyjne będą dalej wydawane studentom w Zakładzie Geoinformatyki i Kartografii, w pokoju 319b.

 


Aktualne godziny konsultacji i informacje na temat ich zmian podawane są przez nauczycieli akademickich w systemie USOS icon earth 24

 


 

 

Ostatnio dodane

14 stycznia 2020

STUDIA MAGISTERSKIE

Terminy egzaminów magisterskich w roku akademickim 2019/20.


13 stycznia 2020

LEKTORATY - STUDIA MAGISTERSKIE

Ogłoszenia o zapisach na lektoraty języka obcego dla studentów studiów II stopnia:

geografia

gospodarka przestrzenna

turystyka


8 stycznia 2020

TERMINY EGZAMINÓW

Terminarze sesji egzaminacyjnej po semestrze zimowym 2019/2020:

geografia (lic.)

geografia (mgr)

gospodarka przestrzenna (lic.)

gospodarka przestrzenna (mgr)

turystyka (lic.)

turystyka (mgr)


8 stycznia 2020

PUBLIKACJE Z LISTY JCR

Aktualizacja wykazu publikacji z roku 2019


1 grudnia 2019

PTG ODDZIAŁ WROCŁAWSKI

Harmonogram prelekcji w semestrze zimowym 2019/20.


24 listopada 2019

KOMUNIKATY ODDZIAŁU PTG

Zaproszenia na wycieczki krajoznawczo-tematyczne:

Walory kulturowe Góry Świętej Anny oraz Tarnowskich Gór
Nieznana osobliwość przyrodnicza i kulturowa Beskidu Pięknego


24 listopada 2019

PUBLIKACJE Z LISTY JCR

Aktualizacja wykazu publikacji z roku 2020


11 października 2019

STUDIA LICENCJACKIE

Aktualizacja planów zajęć - gospodarka przestrzenna - semestr zimowy 2019/20


9 października 2019

STUDIA LICENCJACKIE

Aktualizacja planów zajęć - turystyka - semestr zimowy 2019/2020


8 października 2019

STUDIA LICENCJACKIE, MAGISTERSKIE, DOKTORANCKIE

Aktualizacja planów zajęć - semestr zimowy 2019/20.


27 września 2019

SZKOLENIE BHP

Ogłoszenie o szkoleniu BHP dla studentów I roku w roku akademickim 2019/20


25 lipca 2019

REKRUTACJA 2019

Ostateczne listy osób przyjętych na I rok studiów stacjonarnych I. stopnia na kierunkach:

geografia

gospodarka przestrzenna

turystyka

Ogłoszenia dotyczące testów kwalifikacyjnych z języka obcego na kierunkach:

geografia

gospodarka przestrzenna

turystyka


11 lipca 2019

STUDIA MAGISTERSKIE

Skrócony plan studiów II stopnia na kierunku turystyka - ważny od roku akad. 2019/20.


14 czerwca 2019

WZÓR STRONY TYTUŁOWEJ PRACY DYPLOMOWEJ

Wzór strony tytułowej pracy licencjackiej/magisterskiej.


14 maja 2019

TERMINARZ EGZAMINÓW

Terminarz sesji egzaminacyjnej po semestrze letnim 2018/19.


20 marca 2019

STUDIA LICENCJACKIE

Ogłoszenia i deklaracje dotyczące wyboru tematu prac dyplomowych do realizacji w r.oku akademickim 2019/2020 na kierunkach geografia, gospodarka przestrzenna i turystyka (w zakładkach OGŁOSZENIA i PLIKI DO POBRANIA)


1 lutego 2019

ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE

egzamin licencjacki na kierunku turystyka

egzamin magisterski na kierunku gospodarka przestrzenna


26 września 2018

BADANIA NAUKOWE

Aktualizacja wykazu projektów badawczych będących w trakcie realizacji


17 lipca 2018

PRZEWODY DOKTORSKIE

Nowe formularze wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego oraz oświadczenia o prawach autorskich i danych osobowych.


9 stycznia 2018

INFORMACJE DLA AUTORÓW ROZPRAW NAUKOWYCH IGRR

Aktualizacja informacji oraz wytycznych dla autorów.