Uniwersytet Wrocławski

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Prezentacja graficzna

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

 

pl. Uniwersytecki 1,

50-137 Wrocław

 

tel. +48 71 375 22 44

fax. +48 71 343 51 84

 

sekretariat.igrr@uwr.edu.pl

Aktualności

 

 

 

Zmiana systemu udostępniania pliku instalacyjnego ArcGis dla studentów!!! 

Plik nie będzie już wydawany przez pracowników

Zakładu Geoinformatyki i Kartografii.

 

Proszę samodzielnie pobierać pliki według opisanej ścieżki:
s. 325: X:Publiczny60_instalacjeArcGis_pakiet instalacyjny
s. 229: Z:studenciArcGIS_2017
s. 151: D:Wymiana_1_11ArcGIS_2017
D:Wymiana_12_22ArcGIS_2017

 

Jednocześnie informujemy, że indywidualne kody instalacyjne będą dalej wydawane studentom w Zakładzie Geoinformatyki i Kartografii, w pokoju 319b.

 


Aktualne godziny konsultacji i informacje na temat ich zmian podawane są przez nauczycieli akademickich w systemie USOS icon earth 24

 


 

 

Ostatnio dodane

20 lutego 2020

STUDIA LICENCJACKIE

STUDIA MAGISTERSKIE

Aktualizacja planów zajęć w semestrze letnim 2019/20 na kierunkach geografia, gospodarka przestrzenna, turystyka.


11 lutego 2020

PUBLIKACJE Z LISTY JCR

Aktualizacja wykazu publikacji z roku 2020


10 lutego 2020

STUDIA LICENCJACKIE

STUDIA MAGISTERSKIE

Plany zajęć w semestrze letnim 2019/20 na kierunkach geografia, gospodarka przestrzenna, turystyka są już dostępne w zakładkach Plany Zajęć.


10 lutego 2020

STUDIA DOKTORANCKIE

Plan zajęć w semestrze letnim 2019/20.


14 stycznia 2020

STUDIA MAGISTERSKIE

Terminy egzaminów magisterskich w roku akademickim 2019/20.


13 stycznia 2020

LEKTORATY - STUDIA MAGISTERSKIE

Ogłoszenia o zapisach na lektoraty języka obcego dla studentów studiów II stopnia:

geografia

gospodarka przestrzenna

turystyka


8 stycznia 2020

TERMINY EGZAMINÓW

Terminarze sesji egzaminacyjnej po semestrze zimowym 2019/2020:

geografia (lic.)

geografia (mgr)

gospodarka przestrzenna (lic.)

gospodarka przestrzenna (mgr)

turystyka (lic.)

turystyka (mgr)


24 listopada 2019

KOMUNIKATY ODDZIAŁU PTG

Zaproszenia na wycieczki krajoznawczo-tematyczne:

Walory kulturowe Góry Świętej Anny oraz Tarnowskich Gór
Nieznana osobliwość przyrodnicza i kulturowa Beskidu Pięknego


11 lipca 2019

STUDIA MAGISTERSKIE

Skrócony plan studiów II stopnia na kierunku turystyka - ważny od roku akad. 2019/20.


14 czerwca 2019

WZÓR STRONY TYTUŁOWEJ PRACY DYPLOMOWEJ

Wzór strony tytułowej pracy licencjackiej/magisterskiej.


20 marca 2019

STUDIA LICENCJACKIE

Ogłoszenia i deklaracje dotyczące wyboru tematu prac dyplomowych do realizacji w r.oku akademickim 2019/2020 na kierunkach geografia, gospodarka przestrzenna i turystyka (w zakładkach OGŁOSZENIA i PLIKI DO POBRANIA)


1 lutego 2019

ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE

egzamin licencjacki na kierunku turystyka

egzamin magisterski na kierunku gospodarka przestrzenna


17 lipca 2018

PRZEWODY DOKTORSKIE

Nowe formularze wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego oraz oświadczenia o prawach autorskich i danych osobowych.


9 stycznia 2018

INFORMACJE DLA AUTORÓW ROZPRAW NAUKOWYCH IGRR

Aktualizacja informacji oraz wytycznych dla autorów.