Uniwersytet Wrocławski

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Prezentacja graficzna

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

 

pl. Uniwersytecki 1,

50-137 Wrocław

 

tel. +48 71 375 22 44

fax. +48 71 343 51 84

 

sekretariat.igrr@uwr.edu.pl

Aktualności

Egzaminy magisterskie:
 

 

 Organizacja roku akademickiego 2018/2019

 


 

 

Zmiana systemu udostępniania pliku instalacyjnego ArcGis dla studentów!!! 

Plik nie będzie już wydawany przez pracowników

Zakładu Geoinformatyki i Kartografii.

 

Proszę samodzielnie pobierać pliki według opisanej ścieżki:
s. 325: X:Publiczny60_instalacjeArcGis_pakiet instalacyjny
s. 229: Z:studenciArcGIS_2017
s. 151: D:Wymiana_1_11ArcGIS_2017
D:Wymiana_12_22ArcGIS_2017

 

Jednocześnie informujemy, że indywidualne kody instalacyjne będą dalej wydawane studentom w Zakładzie Geoinformatyki i Kartografii, w pokoju 319b.

 


Aktualne godziny konsultacji i informacje na temat ich zmian podawane są przez nauczycieli akademickich w systemie USOS icon earth 24

 


 

 

Ostatnio dodane

19 czerwca 2019

STUDIA LICENCJACKIE - GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Egzamin licencjacki - 28-06-2019 - informacje szczegółowe


19 czerwca 2019

EGZAMINY MAGISTERSKIE

24 czerwca 2019 roku

25 czerwca 2019 roku (s. 223)

25 czerwca 2019 roku (s. 228, ul. Kuźnicza)

27 czerwca 2019 roku (s. 223)

27 czerwca 2019 roku (s. 320)

27 czerwca 2019 roku (s. 332)

1 lipca 2019 roku (s. 223)

1 lipca 2019 roku (s. 320)

1 lipca 2019 roku (s. 332)


14 czerwca 2019

WZÓR STRONY TYTUŁOWEJ PRACY DYPLOMOWEJ

Wzór strony tytułowej pracy licencjackiej/magisterskiej.


7 czerwca 2019

PUBLIKACJE Z LISTY JCR

Aktualizacja wykazu publikacji z roku 2019.


14 maja 2019

TERMINARZ EGZAMINÓW

Terminarz sesji egzaminacyjnej po semestrze letnim 2018/19.


17 kwietnia 2019

ĆWICZENIA TERENOWE

Harmonogram ćwiczeń terenowych w semestrze letnim 2018/19.


20 marca 2019

STUDIA LICENCJACKIE

Ogłoszenia i deklaracje dotyczące wyboru tematu prac dyplomowych do realizacji w r.oku akademickim 2019/2020 na kierunkach geografia, gospodarka przestrzenna i turystyka (w zakładkach OGŁOSZENIA i PLIKI DO POBRANIA)


6 marca 2019

STUDIA MAGISTERSKIE

Aktualizacja planów zajęć w semestrze letnim 2018/19.


26 lutego 2019

STUDIA LICENCJACKIE
STUDIA MAGISTERSKIE

Aktualizacja planów zajęć w semestrze letnim 2018/19.


19 lutego 2019

STUDIA DOKTORANCKIE

Aktualizacja planu zajęć w semestrze letnim 2018/19.


12 lutego 2019

STUDIA DOKTORANCKIE

Harmonogram kursu dydaktyki


1 lutego 2019

ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE

egzamin licencjacki na kierunku turystyka

egzamin magisterski na kierunku gospodarka przestrzenna


7 stycznia 2019

TERMINY EGZAMINÓW
Terminy egzaminów w sesji zimowej roku akademickiego 2018/19:

geografia (lic.)

gospodarka przestrzenna (lic.)

turystyka (lic.)

geografia (mgr) - I rok

geografia (mgr) - II rok

gospodarka przestrzenna (mgr)


10 grudnia 2018

STUDIA MAGISTERSKIE
Terminy egzaminów magisterskich w roku akademickim 2018/19


9 października 2018

PLIKI I FORMULARZE

Plan wystąpień na zebraniach naukowych IGRR w roku akademickim 2018/19.


26 września 2018

BADANIA NAUKOWE

Aktualizacja wykazu projektów badawczych będących w trakcie realizacji


21 września 2018

REKRUTACJA 2018

Lista osób przyjętych na I rok studiów II stopnia na kierunkach geografia i gospodarka przestrzenna.


17 lipca 2018

PRZEWODY DOKTORSKIE

Nowe formularze wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego oraz oświadczenia o prawach autorskich i danych osobowych.


18 maja 2018

STUDIA LICENCJACKIE - GEOGRAFIA

Ostateczny podział na moduły specjalizacyjne na II roku studiów w roku akademickim 2018/19:

moduł geografia fizyczna

moduł geografia społeczno-ekonomiczna

moduł geografia regionalna i turystyka


30 kwietnia 2018

STUDIA LICENCJACKIE - GEOGRAFIA

Sylabusy oraz plany studiów obowiązujące studentów I roku w roku akademickim 2018/19.


23 lutego 2017

STUDIA PODYPLOMOWE

Aktualizacja informacji o Podyplomowych Studiach Geografii dla Nauczycieli.


9 stycznia 2018

INFORMACJE DLA AUTORÓW ROZPRAW NAUKOWYCH IGRR

Aktualizacja informacji oraz wytycznych dla autorów.