Uniwersytet Wrocławski

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Prezentacja graficzna

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

 

pl. Uniwersytecki 1,

50-137 Wrocław

 

tel. +48 71 375 22 44

fax. +48 71 343 51 84

 

sekretariat.igrr@uwr.edu.pl

Aktualności

UWAGA!

Ogłoszenie o szkoleniu BHP dla studentów I roku w roku akademickim 2017/18.

ATTENTION!

Training on health and safety and fire protection for first-year students of academic year 2017/18.

 


 

 

 

 Najnowszy numer Biuletynu Informacyjnego IGRR.

 


Informujemy, że nasi pracownicy oraz studenci mogą korzystać z uczelnianej licencja oprogramowania Statistica 13.

 

Szczegółowe informacje dla użytkowników licencji uczelnianej oprogramowania Statistica 13 na rok licencyjny 2017/18 wraz z instrukcją instalacji do pobrania.

 


 

 

Zmiana systemu udostępniania pliku instalacyjnego ArcGis dla studentów!!! 

Plik nie będzie już wydawany przez pracowników

Zakładu Geoinformatyki i Kartografii.

 

Proszę samodzielnie pobierać pliki według opisanej ścieżki:
s. 325: X:Publiczny60_instalacjeArcGis_pakiet instalacyjny
s. 229: Z:studenciArcGIS_2017
s. 151: D:Wymiana_1_11ArcGIS_2017
D:Wymiana_12_22ArcGIS_2017

 

Jednocześnie informujemy, że indywidualne kody instalacyjne będą dalej wydawane studentom w Zakładzie Geoinformatyki i Kartografii, w pokoju 319b.

 


Zaktualizowane wymogi, które muszą spełniać realizowane prace dyplomowe (licencjackie i magisterskie) są dostępne w zakładce Studia.

 


Aktualne godziny konsultacji i informacje na temat ich zmian podawane są przez nauczycieli akademickich w systemie USOS icon earth 24

 


 

 

Ostatnio dodane

10 listopada 2017

BIULETYN INFORMACYJNY IGRR

Najnowszy nr Biuletynu (11/2017).


23 października 2017

PLIKI DO POBRANIA

Program zebrań naukowych IGRR w roku akademickim 2017/18.


12 października 2017

PTG ODDZIAŁ WROCŁAWSKI

Relacja z wycieczki krajoznawczo-tematycznej pod hasłem 'Kraina Wygasłych Wulkanów' - Pogórze Kaczawskie.


10 października 2017

PLIKI DO POBRANIA

Harmonogram posiedzeń IGRR w roku akademickim 2017/18


9 października 2017

PRACOWNIA BADAŃ KRAJOBRAZU

Aktualizacja treści zakładki.


6 października 2017

STUDIA LICENCJACKIE

STUDIA MAGISTERSKIE

Aktualizacja planów zajęć w semestrze zimowym 17/18 na kierunkach geografia, gospodarka przestrzenna i turystyka.


21 września 2017

REKRUTACJA 2017

Listy kandydatów przyjętych na I rok studiów magisterskich na kierunkach geografia i gospodarka przestrzenna.


19 września 2017

STUDIA MAGISTERSKIE - GEOGRAFIA

Formularz deklaracji realizacji bloku pedagogicznego.


5 września 2017

STUDIA LICENCJACKIE i STUDIA MAGISTERSKIE

Sylabusy obowiązujące od roku akademickiego 2017/18 na kierunkach geografia, gospodarka przestrzenna i turystyka.


27 lipca 2017

STUDIA MAGISTERSKIE

Skrócone plany studiów obowiązujące studentów I roku w roku akademickim 2017/18 na kierunkach geografia i gospodarka przestrzenna


26 czerwca 2017

STUDIA LICENCJACKIE

Plany studiów obowiązujące od roku akademickiego 2017/18 na kierunkach geografia, gospodarka przestrzenna i turystyka


23 stycznia 2017

INFORMACJE DLA AUTORÓW ROZPRAW IGRR

Zmiana templatki Rozpraw IGRR - wymagane podanie szczegółowej afiliacji autorów (nazwa uczelni oraz instytutu/wydziału)