Uniwersytet Wrocławski

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Prezentacja graficzna

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

 

pl. Uniwersytecki 1,

50-137 Wrocław

 

tel. +48 71 375 22 44

fax. +48 71 343 51 84

 

sekretariat.igrr@uwr.edu.pl

Aktualności

 

 

 Najnowszy numer Biuletynu Informacyjnego IGRR.

 


 

Pod koniec kwietnia nakładem Princeton University Press ukazała się monografia naukowa Historical Atlas of Hasidism autorstwa prof. Marcina Wodzińskiego z Katedry Judaistyki UWr i dr. Waldemar Spallka.

 

Więcej informacji o atlasie znajduje się na stronie wydawnictwa https://press.princeton.edu/titles/11268.html oraz na stronie https://www.academia.edu/3653236/Historical_Atlas_of_Hasidism_excerpt_, gdzie można też obejrzeć przykładowe strony monografii.

 

Pełna informacja w formacie pdf.

 


 

 

 

Więcej informacji o konferencji

 


 

 

Ukazał się kolejny, 42 tom Rozpraw Naukowych Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego UWr pt. Polskie szkolne atlasy geograficzne 1771—2012. Autorem publikacji jest dr Waldemar Spallek z Zakładu Geoinformatyki i Kartografii.

 


Zapraszamy na odczyty naukowe i popularno-naukowe organizowane przez Wrocławski Oddział Polskiego Towarzystwa Geograficznego.
Odczyty odbywają się w piątki o godzinie 15:00 w sali 336 Gmachu Głównego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Harmonogram odczytów w semestrze letnim roku akademickiego 2017/18.

 


 

 

 

Serdecznie zapraszamy na wystawę historycznych fotografii z okazji 80. rocznicy pierwszej polskiej wyprawy naukowej na Grenlandię z 1937 roku. Wystawa  została otwarta w piątek 26 stycznia 2018 r. w Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego, na Wieży Matematycznej w gmachu głównym UWr .

 


 

UWAGA!

Komunikat Rektora UWr z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia w dniu 30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) dnia rektorskiego wolnego od zajęć dydaktycznych.

 


 

 

Zmiana systemu udostępniania pliku instalacyjnego ArcGis dla studentów!!! 

Plik nie będzie już wydawany przez pracowników

Zakładu Geoinformatyki i Kartografii.

 

Proszę samodzielnie pobierać pliki według opisanej ścieżki:
s. 325: X:Publiczny60_instalacjeArcGis_pakiet instalacyjny
s. 229: Z:studenciArcGIS_2017
s. 151: D:Wymiana_1_11ArcGIS_2017
D:Wymiana_12_22ArcGIS_2017

 

Jednocześnie informujemy, że indywidualne kody instalacyjne będą dalej wydawane studentom w Zakładzie Geoinformatyki i Kartografii, w pokoju 319b.

 


Zaktualizowane wymogi, które muszą spełniać realizowane prace dyplomowe (licencjackie i magisterskie) są dostępne w zakładce Studia.

 


Aktualne godziny konsultacji i informacje na temat ich zmian podawane są przez nauczycieli akademickich w systemie USOS icon earth 24

 


 

 

Ostatnio dodane

3 sierpnia 2018

REKRUTACJA 2018

Listy kandydatów przyjętych na I rok studiów na kierunkach:

geografia,

gospodarka przestrzenna,

turystyka.


17 lipca 2018

PRZEWODY DOKTORSKIE

Nowe formularze wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego oraz oświadczenia o prawach autorskich i danych osobowych.


10 lipca 2018

LEKTORATY  JĘZYKA NOWOŻYTNEGO 2018/19

Ogłoszenia dot. testu kwalifikacyjnego z języka obcego dla studentów I roku studiów licencjackich na kierunkach: geografia, gospodarka przestrzenna, turystyka.

 

Ogłoszenie dot. lektoratów na studiach II stopnia.


9 lipca 2018

ORGANIZACJA ROKU 2018/19

Organizacja roku akademickiego 2018/19 obowiązujaca studentów geografii, gospodarki przestrzennej oraz turystyki.


4 lipca 2018

STUDIA DOKTORANCKIE GEOGRAFII

Proponowane tematy prac doktorskich do realizacji od roku 2018/19


21 maja 2018

TERMINY EGZAMINÓW

Terminarze egzaminów w semestrze letnim roku akademickiego 2017/18 dla studiów lic. na kierunkach geografia, gospodarka przestrzenna, turystyka oraz studiów mgr na kierunkach geografia i gospodarka przestrzenna


18 maja 2018

STUDIA LICENCJACKIE - GEOGRAFIA

Ostateczny podział na moduły specjalizacyjne na II roku studiów w roku akademickim 2018/19:

moduł geografia fizyczna

moduł geografia społeczno-ekonomiczna

moduł geografia regionalna i turystyka


30 kwietnia 2018

STUDIA LICENCJACKIE - GEOGRAFIA

Sylabusy oraz plany studiów obowiązujące studentów I roku w roku akademickim 2018/19.


12 kwietnia 2018

TERMINARZ ĆWICZEŃ TERENOWYCH

Terminarz ćwiczeń terenowych w roku akademickim 2017/18 na kierunkach geografia, gospodarka przestrzenna i turystyka


23 lutego 2017

STUDIA PODYPLOMOWE

Aktualizacja informacji o Podyplomowych Studiach Geografii dla Nauczycieli.


6 lutego 2018

PLIKI I FORMULARZE

Aktualizacja harmonogramu posiedzeń IGRR oraz programu posiedzeń naukowych IGRR w roku akademickim 2017/18.


9 stycznia 2018

INFORMACJE DLA AUTORÓW ROZPRAW NAUKOWYCH IGRR

Aktualizacja informacji oraz wytycznych dla autorów.


11 grudnia 2017

STUDIA MAGISTERSKIE - GEOGRAFIA

Ogłoszenie dotyczące terminów egzaminów magisterskich w roku akademickim 2017/18.


29 listopada 2017

PRZEWODY DOKTORSKIE

Nowe formularze oświadczeń wymaganych przy składaniu prac doktorskich.

STUDIA DOKTORANCKIE

Nowy formularz sprawozdania doktoranckiego