Uniwersytet Wrocławski

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Prezentacja graficzna

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

 

pl. Uniwersytecki 1,

50-137 Wrocław

 

tel. +48 71 375 22 44

fax. +48 71 343 51 84

 

sekretariat.igrr@uwr.edu.pl

Aktualności

Zaktualizowane wymogi, które muszą spełniać realizowane prace dyplomowe (licencjackie i magisterskie) są dostępne w zakładce Studia.


 

Ukazał się czterdziesty tom z serii Rozpraw Naukowych Instytutu Geografii
i Rozwoju Regionalnego UWr:
Sieci współpracy transgranicznej na pograniczach Polski.

Autorem publikacji jest dr Sylwia Dołzbłasz.

 

 


 

W okresie wakacji obowiązuje zmieniony harmonogram otwarcia Biblioteki IGRR:

  • 1-31 lipca - czynna tylko we wtorki 9:00-14:00
  • 1-31 sierpnia - nieczynna
  • 1-15 września - czynna tylko we wtorki 9:00-14:00
  • 18-30 września - czynna pn-pt 9:00-14:00

 

Informujemy, że w roku akademickim 2017/2018 zostaną wznowione 3-semestralne niestacjonarne Podyplomowe Studia Geografii dla Nauczycieli.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.


 

Informujemy, że aktualne godziny konsultacji i informacje na temat ich zmian podawane są przez nauczycieli akademickich w systemie USOS icon earth 24


 

 

Ostatnio dodane

19 czerwca 2017

STUDIA LICENCJACKIE - GEOGRAFIA

Szczegółowe informacje o egzaminie licencjackim w roku akademickim 2016/17.


14 czerwca 2017

STUDIA MAGISTERSKIE - GEOGRAFIA

Aktualizacja harmonogramów egzaminów magisterskich, które odbędą się w dniach  27 i 29 czerwca 2017 roku.

 (w zakładce - Terminarz egzaminów).


12 czerwca 2017

BIULETYN INFORMACYJNY

Czerwcowy numer biuletynu IGRR.


9 czerwca 2017

STUDIA MAGISTERSKIE - GEOGRAFIA

Harmonogramy egzaminów magisterskich, które odbędą się w dniach  20, 22, 27 i 29 czerwca 2017 roku.

 (w zakładce - Terminarz egzaminów).


2 czerwca 2017

STUDIA LICENCJACKIE - GEOGRAFIA

Zagadnienia do egzaminu licencjackiego w roku akademickim 2016/17.


26 maja 2017

TERMINY EGZAMINÓW

Terminarze sesji egzaminacyjnej po semestrze letnim roku akademickiego 2016/17 na studiach licencjackich (geografia, gospodarka przestrzenna i turystyka) oraz magisterskich (geografia)


22 maja 2017

STUDIA MAGISTERSKIE - GEOGRAFIA

Zagadnienia do egzaminu magisterskiego w roku akademickim 2016/17.


26 kwietnia 2017

OLIMPIADA GEOGRAFICZNA

Wyniki Zawodów Finałowych XLIII Olimpiady Geograficznej.


25 kwietnia 2017

STUDIA LICENCJACKIE I MAGISTERSKIE

Aktualizacja wymogów formalnych stawianych pracom licencjackim i magisterskim.


11 kwietnia 2017

STUDIA MAGISTERSKIE

Formularz deklaracji wyboru przedmiotów na studiach magisterskich na kierunku geografia


6 kwietnia 2017

PUBLIKACJE

Aktualizacja zestawienia publikacji z listy filadelfijskiej o publikacje z roku 2016


27 marca 2017

STUDIA LICENCJACKIE:
GEOGRAFIA

W zakładce dotyczącej ćwiczeń terenowych zamieszczono informator o przedmiocie Ćwiczenia Terenowe 1 .


15 marca 2017

STUDIA MAGISTERSKIE:

GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Skrócony plan studiów, obowiązujący od roku akademickiego 2017/18


2 marca 2017

STUDIA LICENCJACKIE

Ogłoszenia dotyczące terminów składania deklaracji wyboru tematów prac dyplomowych, modułów specjalizacyjnych oraz zasad wyboru przedmiotów dodatkowych.


23 stycznia 2017

INFORMACJE DLA AUTORÓW ROZPRAW IGRR

Zmiana templatki Rozpraw IGRR - wymagane podanie szczegółowej afiliacji autorów (nazwa uczelni oraz instytutu/wydziału)