Uniwersytet Wrocławski

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Prezentacja graficzna

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

 

pl. Uniwersytecki 1,

50-137 Wrocław

 

tel. +48 71 375 22 44

fax. +48 71 343 51 84

 

sekretariat.igrr@uwr.edu.pl

Komunikaty Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Geograficznego

Szanowni Państwo,
 
w związku z niekorzystnymi warunkami pogodowymi wycieczka krajoznawcza pod hasłem Bogactwo przyrodnicze i kulturowe krainy wygasłych wulkanów, która miała odbyć się w dniu 22 kwietnia 2017 roku, zostanie przeniesiona na inny termin
Niemniej jednak informujemy, że wycieczka odbędzie się, a o nowym terminie poinformujemy wkrótce

 

Serdecznie i ciepło pozdrawiamy!
 
OWr PTG

 


 


 

 

PROGRAM WYCIECZKI

 


 

 


 

 


 

Poster zbiory PTG small