Uniwersytet Wrocławski

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Prezentacja graficzna

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

 

pl. Uniwersytecki 1,

50-137 Wrocław

 

tel. +48 71 375 22 44

fax. +48 71 343 51 84

 

sekretariat.igrr@uwr.edu.pl

Komunikaty Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Geograficznego

 

UWAGA!

W związku ze zmianą konta Wrocławskiego Oddziału PTG obecne konto jest nie aktywne. W październiku zostanie podany nowy numer konta. Wpłata składki lub opłaty możliwa na najbliższych spotkaniach (wycieczka lub prelekcja).

 


 

 

Program wycieczki do pobrania.

 


 

 


 

UWAGA!

Nr 59 Biuletynu Polskiego Towarzystwa Geograficznego jest dostępny do pobrania.

 


 

 


 

Poster zbiory PTG small