Uniwersytet Wrocławski

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Prezentacja graficzna

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

 

pl. Uniwersytecki 1,

50-137 Wrocław

 

tel. +48 71 375 22 44

fax. +48 71 343 51 84

 

sekretariat.igrr@uwr.edu.pl

« Powrót
Krzysztof
Migała
(prof. dr hab.)
Funkcja: profesor nadzwyczajny, z-ca Dyrektora Instytutu ds. ogólnych, kierownik zakładu
Telefon: 71 348 5441 lub 71 372 94 97 (centrala); wewn. 105