Uniwersytet Wrocławski

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Prezentacja graficzna

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

 

pl. Uniwersytecki 1,

50-137 Wrocław

 

tel. +48 71 375 22 44

fax. +48 71 343 51 84

 

sekretariat.igrr@uwr.edu.pl

XLV Olimpiada Geograficzna

W dniu 9 grudnia 2018  Prezydium Komitetu Głównego Olimpiady Geograficznej podjęło decyzję o dopuszczeniu do zawodów pisemnych II etapu wszystkich uczniów, których prace zostały zweryfikowane na 75 i więcej punktów.

 

Wyniki weryfikacji prac I etapu dokonane przez Komitet Okręgowy.

 

Informacje o organizatorach Olimpiady Geograficznej

XLIV Olimpiada Geograficzna 2017/18

XLIII Olimpiada Geograficzna 2016/2017

XLII Olimpiada Geograficzna 2015/2016