Uniwersytet Wrocławski

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Prezentacja graficzna

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

 

pl. Uniwersytecki 1,

50-137 Wrocław

 

tel. +48 71 375 22 44

fax. +48 71 343 51 84

 

sekretariat.igrr@uwr.edu.pl

Przewody doktorskie

Recenzje i streszczenia

Recenzje rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Lisowskiej-Kierepki pt. Obszary zagrożone zjawiskiem przestępczości w przestrzeni wielkich miast (na przykładzie Wrocławia, Krakowa i Poznania)

Recenzja 1

Recenzja 2

 

Streszczenie rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Lisowskiej-Kierepki pt. Obszary zagrożone zjawiskiem przestępczości w przestrzeni wielkich miast (na przykładzie Wrocławia, Krakowa i Poznania)

Wersja polskojęzyczna

Wersja anglojęzyczna

 

 

Wszczęcie przewodu doktorskiego - informacje i dokumenty do pobrania

Wymogi formalne stawiane pracy doktorskiej

Wymogi stawiane wobec rozpraw doktorskich będących zbiorami rozdziałów w pracach zbiorowych lub zbiorami artykułów