Uniwersytet Wrocławski

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Prezentacja graficzna

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

 

pl. Uniwersytecki 1,

50-137 Wrocław

 

tel. +48 71 375 22 44

fax. +48 71 343 51 84

 

sekretariat.igrr@uwr.edu.pl

Rekrutacja na studia - informacje ogólne

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego prowadzi nabór na trzy kierunki studiów: geografię, gospodarkę przestrzenną oraz turystykę.

 

Informacje na temat prowadzonych studiów znajdują się w zakładce 'Studia'.

 

Zasady przyjęć na studia podane zostały w zakładce studiów licencjackich oraz magisterskich, znajdują się także na stronie głównej Uniwersytetu Wrocławskiego

 


 

Informacje i komunikaty Komisji Rekrutacyjnej - GEOGRAFIA (studia I i II stopnia)


Informacje i komunikaty Komisji Rekrutacyjnej - GOSPODARKA PRZESTRZENNA (studia I i II stopnia)


Informacje i komunikaty Komisji Rekrutacyjnej - TURYSTYKA (studia I stopnia)

 

Szczegółowych informacji na temat przyjęć na studia udziela Komisja Rekrutacyjna, a przed jej powołaniem Dziekanat Wydziału Nauk o Ziemi i Ksztaltowania Środowiska lub Dział Nauczania UWr