Uniwersytet Wrocławski

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Prezentacja graficzna

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

 

pl. Uniwersytecki 1,

50-137 Wrocław

 

tel. +48 71 375 22 44

fax. +48 71 343 51 84

 

sekretariat.igrr@uwr.edu.pl

Aktualności

 

 

 Najnowszy numer Biuletynu Informacyjnego IGRR.

 


 


 

 

 


 

 

Zapraszamy na V Wrocławski Przegląd Studenckich Badań Geograficznych 'Geostanowisko - Czyli jak oswoić geomorfologię', który odbędzie się w dniach 26-27 kwietnia 2018. Przegląd organizowany jest przez Koło Naukowe Studentów Geografii im. Juliana Czyżewskiego.

 

Formularz zgłoszeniowy.

 


 

Zapraszamy na odczyty naukowe i popularno-naukowe organizowane przez Wrocławski Oddział Polskiego Towarzystwa Geograficznego.
Odczyty odbywają się w piątki o godzinie 15:00 w sali 336 Gmachu Głównego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Harmonogram odczytów w semestrze letnim roku akademickiego 2017/18.

 


 

 

 

Serdecznie zapraszamy na wystawę historycznych fotografii z okazji 80. rocznicy pierwszej polskiej wyprawy naukowej na Grenlandię z 1937 roku. Wystawa  została otwarta w piątek 26 stycznia 2018 r. w Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego, na Wieży Matematycznej w gmachu głównym UWr .

 


 

UWAGA!

Komunikat Rektora UWr z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia w dniu 30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) dnia rektorskiego wolnego od zajęć dydaktycznych.

 


Ukazał się kolejny, 41 tom Rozpraw Naukowych Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego UWr pt. Geografia internetu. Autorem publikacji jest dr Krzysztof Janc z Zakładu Zagospodarowania Przestrzennego.

 

 

Publikacja do pobrania.

 


 

UWAGA!

Ogłoszenie o szkoleniu BHP dla studentów I roku w roku akademickim 2017/18.

ATTENTION!

Training on health and safety and fire protection for first-year students of academic year 2017/18.

 


 

 

Zmiana systemu udostępniania pliku instalacyjnego ArcGis dla studentów!!! 

Plik nie będzie już wydawany przez pracowników

Zakładu Geoinformatyki i Kartografii.

 

Proszę samodzielnie pobierać pliki według opisanej ścieżki:
s. 325: X:Publiczny60_instalacjeArcGis_pakiet instalacyjny
s. 229: Z:studenciArcGIS_2017
s. 151: D:Wymiana_1_11ArcGIS_2017
D:Wymiana_12_22ArcGIS_2017

 

Jednocześnie informujemy, że indywidualne kody instalacyjne będą dalej wydawane studentom w Zakładzie Geoinformatyki i Kartografii, w pokoju 319b.

 


Zaktualizowane wymogi, które muszą spełniać realizowane prace dyplomowe (licencjackie i magisterskie) są dostępne w zakładce Studia.

 


Aktualne godziny konsultacji i informacje na temat ich zmian podawane są przez nauczycieli akademickich w systemie USOS icon earth 24

 


 

 

Ostatnio dodane

15 marca 2018

STUDIA LICENCJACKIE

Ogłoszenie dotyczące wyboru tematów prac dyplomowych do realizacji w roku akademickim 2018/19 na kierunkach geografia, gospodarka przestrzenna i turystyka wraz ze wzorami stosownych deklaracji.


27 lutego 2018

PUBLIKACJE Z LISTY FILADELFIJSKIEJ

Aktualizacja listy publikacji z 2018 roku.


23 lutego 2017

STUDIA MAGISTERSKIE

Aktualizacja planów zajęć w semestrze letnim 17/18 na kierunku gospodarka przestrzenna.

STUDIA PODYPLOMOWE

Aktualizacja informacji o Podyplomowych Studiach Geografii dla Nauczycieli.


20 lutego 2017

STUDIA LICENCJACKIE

Aktualizacja planów zajęć w semestrze letnim 17/18 na kierunkach geografia i gospodarka przestrzenna


16 lutego 2017

STUDIA MAGISTERSKIE

Aktualizacja planów zajęć w semestrze letnim 17/18 na kierunku geografia


13 lutego 2017

STUDIA LICENCJACKIE

Aktualizacja planów zajęć w semestrze letnim 17/18 na kierunku turystyka.


6 lutego 2018

PLIKI I FORMULARZE

Aktualizacja harmonogramu posiedzeń IGRR oraz programu posiedzeń naukowych IGRR w roku akademickim 2017/18.


10 stycznia 2018

STUDIA MAGISTERSKIE

Ogłoszenie dotyczące zapisów na lektorat języka obcego w semestrze letnim 2017/18.


9 stycznia 2018

INFORMACJE DLA AUTORÓW ROZPRAW NAUKOWYCH IGRR

Aktualizacja informacji oraz wytycznych dla autorów.


8 stycznia 2018

TERMINY EGZAMINÓW

Aktualizacja terminarzy egzaminów w sesji zimowej na kierunku gospodarka przestrzenna


4 stycznia 2018

TERMINY EGZAMINÓW

Terminarze egzaminów w sesji zimowej na kierunku geografia:
studia licencjackie
I rok studiów magisterskich
II rok studiów magisterskich


3 stycznia 2018

TERMINY EGZAMINÓW

Terminarze egzaminów w sesji zimowej na kierunku turystyka.


11 grudnia 2017

STUDIA MAGISTERSKIE - GEOGRAFIA

Ogłoszenie dotyczące terminów egzaminów magisterskich w roku akademickim 2017/18.


5 grudnia 2017

ODDZIAŁ PTG - KOMUNIKATY

Ogłoszenie o interdyscyplinarnych warsztatach z geografii kulturowej 'Szlakiem Lutra'


29 listopada 2017

PRZEWODY DOKTORSKIE

Nowe formularze oświadczeń wymaganych przy składaniu prac doktorskich.

STUDIA DOKTORANCKIE

Nowy formularz sprawozdania doktoranckiego


23 października 2017

PLIKI DO POBRANIA

Program zebrań naukowych IGRR w roku akademickim 2017/18.


12 października 2017

PTG ODDZIAŁ WROCŁAWSKI

Relacja z wycieczki krajoznawczo-tematycznej pod hasłem 'Kraina Wygasłych Wulkanów' - Pogórze Kaczawskie.


10 października 2017

PLIKI DO POBRANIA

Harmonogram posiedzeń IGRR w roku akademickim 2017/18


9 października 2017

PRACOWNIA BADAŃ KRAJOBRAZU

Aktualizacja treści zakładki.


21 września 2017

REKRUTACJA 2017

Listy kandydatów przyjętych na I rok studiów magisterskich na kierunkach geografia i gospodarka przestrzenna.


19 września 2017

STUDIA MAGISTERSKIE - GEOGRAFIA

Formularz deklaracji realizacji bloku pedagogicznego.