Uniwersytet Wrocławski

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Prezentacja graficzna

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

 

pl. Uniwersytecki 1,

50-137 Wrocław

 

tel. +48 71 375 22 44

fax. +48 71 343 51 84

 

sekretariat.igrr@uwr.edu.pl

Z życia oddziału

2018

W dniu 19 listopada 2018 roku na zaproszenie naszego członka PTG mgr Jolanty Siemieniuk dr Janusz Łach oraz dr Filip Duszyński uczestniczyli w uroczystych obchodach 100-lecia niepodległości Polski organizowanych przez II Liceum Ogólnokształcące w Opolu. Podczas głównego spotkania dr Janusz Łach przedstawił referat pt. Przyrodnicze i kulturowe krajobrazy Polski - jako istotne dziedzictwo narodowe dla ugruntowania naszej tożsamości, natomiast w ramach szkolnych warsztatów dla uczniów klasy I o profilu geograficzno-ekonomicznym dr Filip Duszyński zaprezentował referat pt. Identyfikacja i interpretacja form rzeźby - wykorzystywanie do zadań dydaktycznych z Geografii i Ochrony Środowiska – ocena wartości jak i błędy w interpretacji.

 


W dniu 16 listopada 2018 roku dr Janusz Łach wraz z dr inż. Dorotą Borowicz-Mićka uczestniczyli w spotkaniu z młodzieżą i mieszkańcami Olesna w ramach cyklu „Historia lokalna na przykładzie miast i gmin. Granice Niepodległej”. Podczas wizyty wygłosili referaty: dr inż. Dorota Borowicz-Mićka - Mapy w walce o przebieg zachodniej granicy Polski po I wojnie światowej, dr Janusz Łach - Przyrodnicze i kulturowe krajobrazy Polski - jako istotne dziedzictwo narodowe dla ugruntowania naszej tożsamości. Prelegenci zostali zaproszeni, do odwiedzenia ZS w Oleśnie, przez członka PTG Oddział Wrocławski mgr Marzenę Zug, która wraz z dyrektorem szkoły mgr Markiem Leśniakiem przygotowali interesujące spotkanie, w którym uczestniczyły władze Starostwa Powiatowego, dawni i obecni nauczyciele, miłośnicy ziemi oleskiej oraz uczniowie.

 

Od lewej: dyrektor szkoły mgr Marek Leśniak, mgr Renata Płaczek-Zielonka (kierownik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Oleśnie), mgr Mariusz Chlebowski (naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem w Oleśnie), dr inż. Dorota Borowicz-Mićka, dr Janusz Łach oraz mgr Marzena Zug (wicedyrektor szkoły). 

 


W dniu 27 października 2018 roku członkowie PTG Oddziału Wrocławskiego wraz ze studentami studiów międzynarodowych z kierunku turystyka IGiRR, wzięli udział w zorganizowanej przez dr hab. Sylwię Dołzbłasz oraz dr Janusza Łacha wycieczce na Pogórze Izerskie.

Relacja.

 


W dniu 26 października 2018 w ramach piątkowych spotkań Polskiego Towarzystwa Geograficznego odbyła się prelekcja dr Marcina Sawickiego pt. Tadżyckie opowieści i nie tylko. W spotkaniu uczestniczyło 58 osób. Na początku spotkania przewodniczący Wrocławskiego Oddziału PTG dr Janusz Łach wręczył w imieniu prof. dr hab. Antoniego Jackowskiego przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Złotą Odznakę PTG dr Januszowi Kidzie oraz Medal Pamiątkowy z okazji Jubileuszu 100-lecia PTG dr Waldemarowi Spalkowi.

 


W dniu 29 września 2018 roku dr Janusz Łach wraz dr hab. Sylwią Dołzbłasz oraz mgr Piotrem Ropuszyńskim uczestniczyli w Walnym Zebraniu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, które w tym roku odbyło się na Uniwersytecie Śląskim w Sosnowcu.  Podczas zebrania wysłuchali sprawozdania finansowego i merytorycznego oraz perspektyw dalszej działalności PTG. W zebraniu uczestniczyło 89 delegatów PTG z całej Polski.

 


21 czerwca 2018 roku podczas konferencji naukowej „Rola geografii w utrwalaniu Niepodległej Polski i w jej rozwoju”, zorganizowanej przez Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Komitet Nauk Geograficznych PAN, Krakowie, dr Janowi Klementowskiemu, mgr Piotrowi Ropuszyńskiemu oraz dr Januszowi Łachowi zostały wręczone medale pamiątkowe Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Medale Jubileuszowe PTG zostały wręczone przez Przewodniczącego PTG prof. dr hab. Antoniego Jackowskiego, w uznaniu wielkich zasług dla rozwoju polskiej Geografii oraz Towarzystwa. Medal Pamiątkowy wybity został z okazji przypadającego w 2018 roku Jubileuszu 100-lecia działalności Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Roku Polskiej Geografii.

 

 

 


W dniu 18 maja 2018 roku odbyła się prelekcja dr hab. Agnieszki Latochy pt. Wiśnie, tori i pokemony, czyli japońskie ABC.

Relacja.

 


W dniach 10-13 maja 2018 roku odbył się I Rajd Geografa. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Koło Naukowe Studentów Geografii im. Juliana Czyżewskiego oraz Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Geograficznego.

Relacja.

 


W dniu 20 kwietnia 2018 roku odbyła się prelekcja dr Jana Klementowskiego pt. Wielkie katastrofy lawinowe w Karkonoszach – 50 rocznica tragicznej lawiny w Białym Jarze.

Relacja.

 


W dniu 16 marca 2018 roku w ramach obchodów Jubileuszu 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego Oddział Wrocławski PTG wraz z Zespołem Szkół Ogólnokształcących Nr II w Opolu oraz Instytutem Geografii i Rozwoju Regionalnego zorganizowali konferencję dla nauczycieli geografii.

Sprawozdanie z konferencji.

 


W dniu 6 marca 2018 roku w Liceum Ogólnokształcącym nr X im. Stefanii Sempołowskiej we Wrocławiu odbył się finał 50. Młodzieżowej Olimpiady Krajoznawczej Dolnego Śląska, pod patronatem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Instytytu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Relacja z Olimpiady.

 


W dniu 16 lutego 2018 roku odbyło się spotkanie z przewodnikiem PTTK  Stefanem Mizią na temat Atrakcje turystyczno-krajoznawcze Dolnego Śląska.

Relacja ze spotkania.

 


 Relacja z nadzwyczajnego posiedzenia Zarządu Głównego PTG z okazji 100. rocznicy utworzenia Polskiego Towarzystwa Geograficznego 

 


 

 

2017

2016