Uniwersytet Wrocławski

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Prezentacja graficzna

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

 

pl. Uniwersytecki 1,

50-137 Wrocław

 

tel. +48 71 375 22 44

fax. +48 71 343 51 84

 

sekretariat.igrr@uwr.edu.pl

Z życia oddziału

2018

W dniu 16 marca 2018 roku w ramach obchodów Jubileuszu 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego Oddział Wrocławski PTG wraz z Zespołem Szkół Ogólnokształcących Nr II w Opolu oraz Instytutem Geografii i Rozwoju Regionalnego zorganizowali konferencję dla nauczycieli geografii.

Sprawozdanie z konferencji.

 


W dniu 6 marca 2018 roku w Liceum Ogólnokształcącym nr X im. Stefanii Sempołowskiej we Wrocławiu odbył się finał 50. Młodzieżowej Olimpiady Krajoznawczej Dolnego Śląska, pod patronatem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Instytytu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Relacja z Olimpiady.

 


W dniu 16 lutego 2018 roku odbyło się spotkanie z przewodnikiem PTTK  Stefanem Mizią na temat Atrakcje turystyczno-krajoznawcze Dolnego Śląska.

Relacja ze spotkania.

2017

2016