Uniwersytet Wrocławski

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Prezentacja graficzna

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

 

pl. Uniwersytecki 1,

50-137 Wrocław

 

tel. +48 71 375 22 44

fax. +48 71 343 51 84

 

sekretariat.igrr@uwr.edu.pl

Z życia oddziału

2017

W dniu 17 listopada 2017 roku odbyła się prelekcja mgr inż. Andrzeja Śliwy pt. Znikająca stara Afryka.

 


 

W dniu 20 października 2017 roku odbyła się prelekcja dr Sylwii Dołzbłasz pt. Kuba - kraj u progu przemian.

 


 

W dniu 7 października 2017 roku odbyła się kolejna wycieczka krajoznawczo-tematyczna Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Tym razem udaliśmy się na Pogórze Kaczawskie, gdzie poznaliśmy przyrodnicze i kulturowe bogactwo „Krainy Wygasłych Wulkanów”.

 

Fotorelacja z wycieczki.

 

Plan wycieczki pozwolił na:

1. poznanie przyrodniczych walorów regionu jakim jest m.in. Wąwóz Myśliborski będący rezerwatem przyrody w Parku Krajobrazowym Chełmy oraz szczyt Czartowska Skała. Wycieczka do wąwozu ukazała nam zróżnicowaną budowę geologiczną (wapienie, zieleńce, fyllity wieku prekambryjskiego i itd.), złożoną morfologię doliny Jawornika, w szczególności wąską gardziel wąwozu, gdzie rośnie wielka osobliwość botaniczna Języcznik Zwyczajny (Phyllitis scolopendrium). Wędrując przez wąwóz mogliśmy zobaczyć równie wyjątkowe formy skalne jakimi są zieleńcowe lawy poduszkowe oraz podziwiać formacje lasów łęgowych jak i grądowych klonowo-lipowych, z których te ostatnie stanowią największy areał w kraju. Wejście na Czartowską Skałę, stanowiącą doskonały punkt widokowy, ukazało nam przepiękny krajobraz Pogórza i Gór Kaczawskich oraz panoramę Masywu Ślęży jak i Karkonoszy;

2. zaznajomienie się z problemem ochrony przyrody na obszarze Pogórza Kaczawskiego poprzez pobyt w Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa „Salamandra” w Myśliborzu. O działaniach jednostki jej strukturze i zadaniach opowiedział nam dyrektor Marek Cieślak,

3. poznanie historycznego – ewangelickiego dziedzictwa na przykładzie Kościoła Pokoju w Jaworze, obiektu wpisanego na światową listę UNESCO,

4. poznanie historycznego – górniczego dziedzictwa Pogórza Kaczawskiego, będącego obszarem o 700 letniej tradycji wydobycia miedzi. Niezwykłe tradycje górnicze zobaczyliśmy zwiedzając Skansen Górniczo-Hutniczy w Leszczynie (otwarty w 2014).

 


Wszystkim uczestnikom wycieczki bardzo dziękujemy za aktywny udział oraz pokonywanie barier.

Do zobaczenia na kolejnej wycieczce
Sylwia Dołzbłasz, Janusz Łach
PTG OWR

 


 

 


 

W dniu 19 maja 2017 roku odbyła się prelekcja Wojciecha Ziółkowskiego pt. Udabnos Gaumardżos – o życiu na gruzińskiej pustyni.

Sprawozdanie z prelekcji znajduje się w numerze 06/2017 Biuletynu IGRR (s. 21)  

 


 

W dniu 21 kwietnia 2017 roku odbyła się prelekcja dr. Janusza Łacha pt. Walory i atrakcje turystyczne Estonii - analiza motywacji turystycznych.

Sprawozdanie z prelekcji znajduje się w numerze 06/2017 Biuletynu IGRR (s. 19)  

 


 

W dniu 19 kwietnia 2017 roku dr Janusz Łach wygłosił w I Liceum Ogólnokształcącym w Dzierżoniowie prelekcję popularno-naukową pt. Zróżnicowanie społeczne, kulturowe i religijne Azji Południowej.

 


 

W dniu 17 marca 2017 roku odbyła się prelekcja Piotra Mrugasiewicza pt. Najpiękniejsze krajobrazy najwyższych gór świata - blaski i cienie organizowania wycieczek trekkingowych oraz wypraw górskich.

Sprawozdanie z prelekcji znajduje się w numerze 04/2017 Biuletynu IGRR (s. 21)  

 


 

W dniu 20 stycznia 2017 roku odbyła się prelekcja mgr. inż. Andrzeja Śliwy pt. Szmaragdy – kwiaty królestwa minerałów – jak powstają, gdzie występują.

Sprawozdanie z prelekcji znajduje się w numerze 02/2017 Biuletynu IGRR (s. 13)  

 


2016