Uniwersytet Wrocławski

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Prezentacja graficzna

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

 

pl. Uniwersytecki 1,

50-137 Wrocław

 

tel. +48 71 375 22 44

fax. +48 71 343 51 84

 

sekretariat.igrr@uwr.edu.pl

Pracownia Badań Krajobrazu

Zespół

dr hab. Agnieszka Latocha - kierownik Pracowni

adiunkt w Zakładzie Geomorfologii

e-mail: agnieszka.latocha@uwr.edu.pl 

dr Dagmara Chylińska

adiunkt w Zakładzie Geografii Regionalnej i Turystyki

e-mail: dagmara.chylinska@uwr.edu.pl

 

dr Magdalena Duda-Seifert

adiunkt w Zakładzie Geografii Regionalnej i Turystyki

e-mail: magdalena.duda-seifert@uwr.edu.pl

 

dr Anna Grochowska

adiunkt w Zakładzie Zagospodarowania Przestrzennego

e-mail: anna.grochowska@uwr.edu.pl

 

mgr Wojciech Jurkowski

doktorant w Zakładzie Zagospodarowania Przestrzennego

e-mail: wojciech.jurkowski@uwr.edu.pl

 

dr Krzysztof Kołodziejczyk

adiunkt w Zakładzie Geografii Regionalnej i Turystyki

e-mail: krzysztof.kolodziejczyk@uwr.edu.pl

 

dr hab. Alicja Krzemińska

adiunkt w Zakładzie Geomorfologii

e-mail: alicja.krzeminska@uwr.edu.pl

 

dr Janusz Łach

adiunkt w Zakładzie Geografii Regionalnej i Turystyki

e-mail: janusz.lach@uwr.edu.pl

dr Hanna Ojrzyńska

adiunkt w Zakładzie Klimatologii i Ochrony Atmosfery

e-mail: hanna.ojrzynska@uwr.edu.pl

 

dr Dominik Sikorski

adiunkt w Zakładzie Geografii Społeczno-Ekonomicznej

e-mail: dominik.sikorski@uwr.edu.pl

 

mgr Mateusz Smolarski

doktorant w Zakładzie Zagospodarowania Przestrzennego

e-mail: mateusz.smolarski@uwr.edu.pl

 

dr Robert Szmytkie

adiunkt w Zakładzie Geografii Społeczno-Ekonomicznej

e-mail: robert.szmytkie@uwr.edu.pl

 

dr inż. Anna Zaręba

adiunkt w Zakładzie Geografii Regionalnej i Turystyki

e-mail: anna.zareba@uwr.edu.pl

 

« Powrót