Uniwersytet Wrocławski

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Prezentacja graficzna

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

 

pl. Uniwersytecki 1,

50-137 Wrocław

 

tel. +48 71 375 22 44

fax. +48 71 343 51 84

 

sekretariat.igrr@uwr.edu.pl

Aktualności

Komunikat nr 2/2021 Dziekana Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska UWr z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie zmiany organizacji roku akademickiego 2020/2021 w Uniwersytecie Wrocławskim
 
KOMUNIKAT Nr 57/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie zmiany organizacji roku akademickiego 2020/2021 na Uniwersytecie Wrocławskim.
 

 
Informujemy, że Biblioteka IGRR do odwołania pracuje zdalnie.
Czytelnia nieczynna.
Wypożyczenia/zwroty książek po umówieniu (dzień przed wizytą)

e-mail: biblioteka.igrr@uwr.edu.pl
tel. 693 175 825

  

Najnowszy numer Biuletynu Informacyjnego IGRR

 


 

W imieniu Organizatorów oraz Komitetu Naukowego zapraszamy Państwa do udziału w III Konferencji Naukowej „Jakość powietrza a zdrowie”, która odbędzie się w formacie ONLINE, w dniach 12–14 maja 2021 r.

Niniejsza trzecia edycja konferencji „Jakość powietrza a zdrowie”, realizowana w ramach Projektu LIFE-MAPPINGAIR/PL, stanowi platformę wymiany wiedzy, rozwiązań i dobrych praktyk między środowiskami naukowymi, samorządami, organizacjami społecznymi i edukatorami, zajmującymi się problematyką poprawy jakości powietrza.

 

Link do nadsyłania abstraktów
(Termin został przedłużony do 15.04)

 

Link do rejestracji na konferencję

 
Zarządzenie Nr 37/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 marca 2021 r.  w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Wrocławskiego w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19;
Komunikat Nr 37/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie dodatkowych ograniczeń w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19.
 

 
 

Zarządzenie Nr 16/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie warunków organizacji dydaktyki w roku akademickim 2020/2021

Komunikat Nr 14/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie organizacji dydaktyki i innych aktywności Uniwersytetu Wrocławskiego w  semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021.
 

KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku zakrywania ust i nosa przez pracowników wykonujących czynności zawodowe w budynkach i obiektach Uniwersytetu Wrocławskiego od dnia 30 listopada 2020 roku.
 

 

Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie organizacji dydaktyki i innych aktywności Uniwersytetu Wrocławskiego w okresie zwiększonej liczby zakażeń wirusem SARS-CoV-2.
 
 

Aktualne godziny konsultacji i informacje na temat ich zmian podawane są przez nauczycieli akademickich w systemie USOS icon earth 24

 


 

 

Ostatnio dodane

7 maja 2021

STUDIA LICENCJACKIE - GEOGRAFIA

Ogłoszenia o zapisach na przedmioty do wyboru dla:

studentów II roku w roku akademickim 2021/2022,

studentów III roku w roku akademickim 2021/2022.

 

STUDIA LICENCJACKIE - GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Ogłoszenie o zapisach na przedmioty do wyboru dla studentów II i III roku w roku akademickim 2021/22 (obecny I i II rok).

 

STUDIA MAGISTERSKIE - GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Ogłoszenie o zapisach na przedmioty do wyboru dla studentów II roku w roku akademickim 2021/22 (obecny I rok).

 

PUBLIKACJE Z LISTY JCR

Aktualizacja wykazu publikacji z roku 2021.


6 maja 2021

STUDIA LICENCJACKIE - TURYSTYKA

Ogłoszenie o zapisach na przedmioty do wyboru dla studentów II i III roku w roku akademickim 2021/22 (obecny I i II rok).


28 kwietnia 2021

STUDIA LICENCJACKIE

Deklaracje wyboru tematu pracy dyplomowej (dla studentów II roku studiów licencjackich w roku akademickim 2020/21 na kierunkach:

geografia

gospodarka przestrzenna

turystyka


21 kwietnia 2021

STUDIA LICENCJACKIE

Ogłoszenie o dodatkowych terminach (7-9 maja 2021) testów kwalifikacyjnych z języków obcych.


9 marca 2021

ROZKŁADY ZAJĘĆ - SEMESTR LETNI

Aktualizacja rozkładu zajęć:

Geografia - I rok mgr - Geoekologia


23 lutego 2021

ROZKŁADY ZAJĘĆ - SEMESTR LETNI

Rozpiska zajęć odbywających się co 2 tygodnie w semestrze letnim roku akademickiego 2020/21


19 lutego 2021

STUDIA MAGISTERSKIE

Aktualizacja wykazu zagadnień tematycznych na egzamin magisterski na kierunku geografia


16 lutego 2021

ROZKŁADY ZAJĘĆ - SEMESTR LETNI

Rozkłady zajęć w semestrze letnim roku akademickiego 2020/21 są udostępnione dla poszczególnych kierunków studiów w zakładkach Rozkłady zajęć.


12 stycznia 2021

PUBLIKACJE Z LISTY JCR

Aktualizacja wykazu publikacji z roku 2020.


11 stycznia 2021

EGZAMINY - SESJA ZIMOWA

Wykazy terminów egzaminów w sesji po semestrze zimowym roku akademickiego 2020/21 są udostępnione dla poszczególnych kierunków studiów w zakładkach Terminarz egzaminów.


16 grudnia 2020

TERMINY EGZAMINÓW MGR

Terminarz egzaminów magisterskich w roku akademickim 2020/21


13 listopada 2020

STUDIA LICENCJACKIE

Ogłoszenie dotyczące terminu testu kwalifikacyjnego w ramach nauki języka obcego dla studentów I roku lic.


1 października 2020

ST. LICENCJACKIE I MAGISTERSKIE

Informacja o zasadach dostępności dla studentów oprogramowania ArcGIS - znajduje się w sekcjach Ogłoszenia dla każdego kierunku studiów. 


17 sierpnia 2020

LEKTORATY 2020/21

Ogłoszenia o lektoratach dla studentów:

I. roku lic. - geografia,

I. roku lic. - gospodarka przestrzenna,

I. roku lic. - turystyka,

I. roku mgr - geografia, gospodarka przestrzenna, turystyka.