Uniwersytet Wrocławski

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Prezentacja graficzna

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

 

pl. Uniwersytecki 1,

50-137 Wrocław

 

tel. +48 71 375 22 44

fax. +48 71 343 51 84

 

sekretariat.igrr@uwr.edu.pl

Aktualności

W imieniu organizatorów oraz Komitetu Naukowego zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w III edycji Konferencji Naukowej „Jakość powietrza a zdrowie”, która odbędzie się we Wrocławiu w dniach 07 – 09 grudnia 2020 r.

Tematyka konferencji obejmie zagadnienia związane z aktualnymi problemami dotyczącymi jakości powietrza i jej wpływu na nasze życie, zdrowie i funkcjonowanie w społeczeństwie.
 
 

 
 

 
UWAGA!
Ogłoszenia o zapisach na przedmioty do wyboru w roku akademickim 2020/21
studia licencjackie:
studia magisterskie:
 
Ogłoszenia o egzaminach licencjackich w roku akademickim 2019/20:
 

 
 

Najnowszy numer Biuletynu Informacyjnego IGRR

 


 

UWAGA!

Komunikat Dziekana Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska z dnia 28 maja 2020 r w sprawie: Procedury bezpieczeństwa na terenie obiektów Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego w okresie pandemii COVID-19.

 


 

Zarządzenie Nr 62/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie warunków zakończenia roku akademickiego 2019/2020 na studiach, studiach podyplomowych oraz w kształceniu doktorantów.

 

Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie zasad postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem SARS-Cov-2 oraz przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród członków społeczności Uniwersytetu Wrocławskiego.

 


 
UWAGA!
Zarządzenie Dziekana z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie realizacji procesu dydaktycznego na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska w okresie ograniczeń związanych z COVID-19.
 

 
 

 

 

Zmiana systemu udostępniania pliku instalacyjnego ArcGis dla studentów!!! 

Plik nie będzie już wydawany przez pracowników

Zakładu Geoinformatyki i Kartografii.

 

Proszę samodzielnie pobierać pliki według opisanej ścieżki:
s. 325: X:Publiczny60_instalacjeArcGis_pakiet instalacyjny
s. 229: Z:studenciArcGIS_2017
s. 151: D:Wymiana_1_11ArcGIS_2017
D:Wymiana_12_22ArcGIS_2017

 

Jednocześnie informujemy, że indywidualne kody instalacyjne będą dalej wydawane studentom w Zakładzie Geoinformatyki i Kartografii, w pokoju 319b.

 


Aktualne godziny konsultacji i informacje na temat ich zmian podawane są przez nauczycieli akademickich w systemie USOS icon earth 24

 


 

 

Ostatnio dodane

13 sierpnia 2020

PUBLIKACJE Z LISTY JCR

Aktualizacja wykazu publikacji z roku 2020.


17 czerwca 2020

TERMINY EGZAMINÓW

Terminy egzaminów w semestrze letnim:

geografia (lic.)

geografia (mgr)

gospodarka przestrzenna (lic.)

gospodarka przestrzenna (mgr)

turystyka (lic.)

turystyka (mgr)


25 maja 2020

BIBLIOTEKA IGRR

Godziny otwarcia i zasady korzystania z biblioteki w okresie od 25 maja do 30 września 2020 roku.


20 maja 2020

ORGANIZACJA PRACY

Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie dni wolnych od pracy w 2020 roku w Uniwersytecie Wrocławskim w zamian za święta przypadające w soboty.


27 lutego 2020

STUDIA LICENCJACKIE

Aktualizacja planów zajęć w semestrze letnim 2019/20 na kierunku geografia.


24 lutego 2020

STUDIA LICENCJACKIE

UWAGA! Podział na grupy ćwiczeniowe:

Geografia – I rok lic.

Geografia – II rok lic.

Gospodarka przestrzenna – II rok lic.

Gospodarka przestrzenna – III rok lic.

Turystyka – I rok lic.

Turystyka – II rok lic.

Turystyka – III rok lic.


24 lutego 2020

STUDIA LICENCJACKIE

STUDIA MAGISTERSKIE

Aktualizacja planów zajęć w semestrze letnim 2019/20 na kierunkach geografia, gospodarka przestrzenna, turystyka.


10 lutego 2020

STUDIA LICENCJACKIE

STUDIA MAGISTERSKIE

Plany zajęć w semestrze letnim 2019/20 na kierunkach geografia, gospodarka przestrzenna, turystyka są już dostępne w zakładkach Plany Zajęć.


10 lutego 2020

STUDIA DOKTORANCKIE

Plan zajęć w semestrze letnim 2019/20.


14 stycznia 2020

STUDIA MAGISTERSKIE

Terminy egzaminów magisterskich w roku akademickim 2019/20.


13 stycznia 2020

LEKTORATY - STUDIA MAGISTERSKIE

Ogłoszenia o zapisach na lektoraty języka obcego dla studentów studiów II stopnia:

geografia

gospodarka przestrzenna

turystyka


14 czerwca 2019

WZÓR STRONY TYTUŁOWEJ PRACY DYPLOMOWEJ

Wzór strony tytułowej pracy licencjackiej/magisterskiej.