Uniwersytet Wrocławski

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Prezentacja graficzna

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

 

pl. Uniwersytecki 1,

50-137 Wrocław

 

tel. +48 71 375 22 44

fax. +48 71 343 51 84

 

sekretariat.igrr@uwr.edu.pl

« Powrót
Utworzono Centrum Badań Regionów Zimnych im. Alfreda Jahna 01 marzec 2022 11:48

ZARZĄDZENIE Nr 43/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie utworzenia Centrum Badań Regionów Zimnych im. Alfreda Jahna w Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego oraz wprowadzenia zasad funkcjonowania Stacji Polarnej im. Stanisława Baranowskiego na Spitsbergenie.