Uniwersytet Wrocławski

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Prezentacja graficzna

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

 

pl. Uniwersytecki 1,

50-137 Wrocław

 

tel. +48 71 375 22 44

fax. +48 71 343 51 84

 

sekretariat.igrr@uwr.edu.pl

Aktualności

UWAGA!
Ogłoszenia o egzaminach licencjackich w roku akademickim 2019/20:
 

 
 

Najnowszy numer Biuletynu Informacyjnego IGRR

 


 

Z przyjemnością informujemy, że praca magisterska Moniki Wiśniewskiej, absolwentki gospodarki przestrzennej na Uniwersytecie Wrocławskim, zajęła III miejsce w konkursie Wrocławska Magnolia. Konkurs ten, organizowany przez Prezydenta Wrocławia, ma na celu nagrodzenie najlepszych prac magisterskich poświęconych zagadnieniom poprawy jakości życia wrocławian. Promotorem nagrodzonej pracy, zatytułowanej Problematyka zagospodarowania terenów zieleni przyszpitalnej we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym”, jest dr Anna Grochowska.
Gratulujemy!
 

 

 UWAGA!

Komunikat Dziekana Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska z dnia 28 maja 2020 r w sprawie: Procedury bezpieczeństwa na terenie obiektów Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego w okresie pandemii COVID-19.

 


 

UWAGA!

Zarządzenie Nr 63/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Wrocławskiego w okresie od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 31 lipca 2020 r.

 

Zarządzenie Nr 62/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie warunków zakończenia roku akademickiego 2019/2020 na studiach, studiach podyplomowych oraz w kształceniu doktorantów.

 

Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie zasad postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem SARS-Cov-2 oraz przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród członków społeczności Uniwersytetu Wrocławskiego.

 


 
UWAGA!
Zarządzenie Dziekana z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie realizacji procesu dydaktycznego na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska w okresie ograniczeń związanych z COVID-19.
 

 
Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany organizacji roku akademickiego 2019/2020 w Uniwersytecie Wrocławskim.
 

 
W imieniu organizatorów oraz Komitetu Naukowego zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w III edycji Konferencji Naukowej „Jakość powietrza a zdrowie”, która odbędzie się we Wrocławiu w dniach 07 – 09 grudnia 2020 r.

Tematyka konferencji obejmie zagadnienia związane z aktualnymi problemami dotyczącymi jakości powietrza i jej wpływu na nasze życie, zdrowie i funkcjonowanie w społeczeństwie.
 
 

 
 

 

 

Zmiana systemu udostępniania pliku instalacyjnego ArcGis dla studentów!!! 

Plik nie będzie już wydawany przez pracowników

Zakładu Geoinformatyki i Kartografii.

 

Proszę samodzielnie pobierać pliki według opisanej ścieżki:
s. 325: X:Publiczny60_instalacjeArcGis_pakiet instalacyjny
s. 229: Z:studenciArcGIS_2017
s. 151: D:Wymiana_1_11ArcGIS_2017
D:Wymiana_12_22ArcGIS_2017

 

Jednocześnie informujemy, że indywidualne kody instalacyjne będą dalej wydawane studentom w Zakładzie Geoinformatyki i Kartografii, w pokoju 319b.

 


Aktualne godziny konsultacji i informacje na temat ich zmian podawane są przez nauczycieli akademickich w systemie USOS icon earth 24

 


 

 

Ostatnio dodane

6 lipca 2020

PUBLIKACJE Z LISTY JCR

Aktualizacja wykazu publikacji z roku 2020.


17 czerwca 2020

TERMINY EGZAMINÓW

Terminy egzaminów w semestrze letnim:

geografia (lic.)

geografia (mgr)

gospodarka przestrzenna (lic.)

gospodarka przestrzenna (mgr)

turystyka (lic.)

turystyka (mgr)


25 maja 2020

BIBLIOTEKA IGRR

Godziny otwarcia i zasady korzystania z biblioteki w okresie od 25 maja do 30 września 2020 roku.


20 maja 2020

ORGANIZACJA PRACY

Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie dni wolnych od pracy w 2020 roku w Uniwersytecie Wrocławskim w zamian za święta przypadające w soboty.


27 lutego 2020

STUDIA LICENCJACKIE

Aktualizacja planów zajęć w semestrze letnim 2019/20 na kierunku geografia.


24 lutego 2020

STUDIA LICENCJACKIE

UWAGA! Podział na grupy ćwiczeniowe:

Geografia – I rok lic.

Geografia – II rok lic.

Gospodarka przestrzenna – II rok lic.

Gospodarka przestrzenna – III rok lic.

Turystyka – I rok lic.

Turystyka – II rok lic.

Turystyka – III rok lic.


24 lutego 2020

STUDIA LICENCJACKIE

STUDIA MAGISTERSKIE

Aktualizacja planów zajęć w semestrze letnim 2019/20 na kierunkach geografia, gospodarka przestrzenna, turystyka.


10 lutego 2020

STUDIA LICENCJACKIE

STUDIA MAGISTERSKIE

Plany zajęć w semestrze letnim 2019/20 na kierunkach geografia, gospodarka przestrzenna, turystyka są już dostępne w zakładkach Plany Zajęć.


10 lutego 2020

STUDIA DOKTORANCKIE

Plan zajęć w semestrze letnim 2019/20.


14 stycznia 2020

STUDIA MAGISTERSKIE

Terminy egzaminów magisterskich w roku akademickim 2019/20.


13 stycznia 2020

LEKTORATY - STUDIA MAGISTERSKIE

Ogłoszenia o zapisach na lektoraty języka obcego dla studentów studiów II stopnia:

geografia

gospodarka przestrzenna

turystyka


14 czerwca 2019

WZÓR STRONY TYTUŁOWEJ PRACY DYPLOMOWEJ

Wzór strony tytułowej pracy licencjackiej/magisterskiej.