Uniwersytet Wrocławski

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Prezentacja graficzna

Instytut Geografii

i Rozwoju Regionalnego

 

pl. Uniwersytecki 1,

50-137 Wrocław

 

tel. +48 71 375 22 44

fax. +48 71 343 51 84

 

sekretariat.igrr@uwr.edu.pl

Aktualności

Ankiety studenckie 28 maj 2024 06:54

Informujemy, że ankiety studenckie są już dostępne w USOSweb - można je wypełniać do 12 września 2024 roku. Zachęcamy do wyrażania opinii!

Zmarł prof. dr hab. Mariusz Szymanowski 15 kwiecień 2024 14:44

Ze smutkiem informujemy o śmierci prof. dr hab. Mariusza Szymanowskiego, geografa, Dyrektora Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego UWr. Miał 59 lat.

Prof. Mariusz Szymanowski był absolwentem studiów geograficznych na Uniwersytecie Wrocławskim, które ukończył w 1989 r. Po studiach pracował na stanowiskach technicznych w Instytucie Geografii UWr. W 2003 r. uzyskał stopień doktora nauk o Ziemi w zakresie geografii. Od 2004 r. rozpoczął pracę na stanowisku asystenta, a później adiunkta w Zakładzie Geoinformatyki i Kartografii Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego. W 2014 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk o Ziemi w dyscyplinie geografia. Od 2016 r. był zatrudniony jako profesor nadzwyczajny, a 11 grudnia 2023 r. Prezydent RP nadał mu tytuł profesora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie Nauki o Ziemi i środowisku. W latach 2016-2020 był senatorem UWr. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi. Od 2016 r. prof. Mariusz Szymanowski pełnił funkcję Dyrektora Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego.

Był autorem i współautorem ponad 100 publikacji naukowych i popularnonaukowych oraz kierownikiem i wykonawcą w licznych projektach naukowych.

Wycieczka i Warsztaty Geograficzne PTG 25 marzec 2024 00:04

W imieniu Oddziału Wrocławskiego PTG zapraszamy na wycieczkę krajoznawczo-tematyczną pod hasłem 'Bogactwo przyrodnicze i kulturowe Dolnego Śląska  - Góry Bardzkie: walory turystyczne strefy krawędziowej Sudeckiego Uskoku Brzeżnego'. Wycieczka odbędzie się 18 maja 2024 r.

Szczegółowe informacje o wycieczce.

Jednocześnie informujemy o możliwości wzięcia udziału w Warsztatach Geograficznych w Bawarii, które są zaplanowane w dniach 4-13 lipca 2024 r. Organizatorami warsztatów są Oddział Wrocławski i Oddział Poznański PTG.

Szczegółowe informacje o warsztatach.

  • Podstrona 1 z 2
  • 1
  • 2

Ostatnio dodane

8 lipca 2024

PUBLIKACJE Z LISTY JCR

Aktualizacja wykazu publikacji z 2024 r.


4 lipca 2024

EGZAMIN LICENCJACKI - DRUGI TERMIN

geografia


28 maja 2024

TERMINY EGZAMINÓW

Terminarze egzaminów w sesji po semestrze letnim 2023/24 dostępne są w zakładkach STUDIA LICENCJACKIE i STUDIA MAGISTERSKIE


25 marca 2024
Deklaracje wyboru pracy dyplomowej (dla studentów II roku w roku akademickim 2023/24) na kierunkach:

22 marca 2024
STUDIA LICENCJACKIE I MAGISTERSKIE

15 grudnia 2023

STUDIA MAGISTERSKIE

Formularz deklaracji wyboru tematu pracy dyplomowej (2023/24)


13 grudnia 2023

EGZAMINY MAGISTERSKIE

Terminy egzaminów magisterskich w roku akademickim 2023/24


27 września 2022

BADANIA NAUKOWE

Aktualizacja wykazów obecnie realizowanych i zakończonych projektów badawczych.


19 lutego 2021

STUDIA MAGISTERSKIE

Aktualizacja wykazu zagadnień tematycznych na egzamin magisterski na kierunku geografia


1 października 2020

ST. LICENCJACKIE I MAGISTERSKIE

Informacja o zasadach dostępności dla studentów oprogramowania ArcGIS - znajduje się w sekcjach Ogłoszenia dla każdego kierunku studiów.