Uniwersytet Wrocławski

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Prezentacja graficzna

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

 

pl. Uniwersytecki 1,

50-137 Wrocław

 

tel. +48 71 375 22 44

fax. +48 71 343 51 84

 

sekretariat.igrr@uwr.edu.pl

Aktualności

Obrona rozprawy doktorskiej 25 styczeń 2022 10:41

Informujemy, że w dniu 4 lutego 2022 roku o godzinie 10:00 w sali Rady Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska UWr odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Michniewicz, pt. Litologiczne i strukturalne uwarunkowania rozwoju form skałkowych w Sudetach Zachodnich.

 

Obrona odbędzie się w trybie hybrydowym. Tryb stacjonarny dotyczy Komisji Doktorskiej, pozostałe zainteresowane osoby zapraszamy do udziału w publicznej obronie w trybie zdalnym.

Link do uczestnictwa w obronie publicznej będzie udostępniany po wcześniejszej rejestracji mailowej. Zainteresowani udziałem w publicznej obronie powinni w terminie do 1 lutego br. wysłać informację o chęci udziału – imię, nazwisko, email – na adres: nina.wabnik@uwr.edu.pl (dla pracowników i doktorantów IGRR nie ma wymogu rejestracji). Osoby, które w wyznaczonym terminie zgłoszą swoje uczestnictwo dostaną zaproszenie do zespołu Teams i w dniu obrony powinny dołączyć do spotkania. Publiczność uczestniczy tylko w części jawnej publicznej obrony.

 

Ogłoszenie o obronie

Tekst rozprawy

Recenzje i streszczenia

 

Serdecznie zapraszamy!

Tydzień Olimpijski 24–28 stycznia 2022 r. 20 styczeń 2022 13:46

Dyrekcja Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego serdecznie zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych na wykłady online organizowane w ramach Tygodnia Olimpijskiego w dniach 2428.01.2022 r.

 

  • Podstrona 1 z 3
  • 1
  • 2
  • 3

Ostatnio dodane

24 stycznia 2021

PUBLIKACJE Z LISTY JCR

Aktualizacja wykazu publikacji z roku 2022.


17 stycznia 2022

TERMINARZ EGZAMINÓW

Terminy egzaminów w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/22:
geografia (st. I stopnia)

geografia (st. II stopnia - I rok)

geografia (st. II stopnia - II rok)

gospodarka przestrzenna (st. I stopnia)

gospodarka przestrzenna (st. II stopnia)

turystyka (st. I stopnia)

turystyka (st. II stopnia)


3 stycznia 2022

PUBLIKACJE Z LISTY JCR

Aktualizacja wykazu publikacji z roku 2021.


16 grudnia 2021

EGZAMINY MAGISTERSKIE

Terminy egzaminów magisterskich w 2022 roku.


25 listopada 2021

ROZKŁADY ZAJĘĆ 2021/22

Aktualizacja rozkładów zajęć w semestrze zimowym 2021/22 na kierunkach:

GEOGRAFIA (st. lic.)


19 lutego 2021

STUDIA MAGISTERSKIE

Aktualizacja wykazu zagadnień tematycznych na egzamin magisterski na kierunku geografia


1 października 2020

ST. LICENCJACKIE I MAGISTERSKIE

Informacja o zasadach dostępności dla studentów oprogramowania ArcGIS - znajduje się w sekcjach Ogłoszenia dla każdego kierunku studiów.