Uniwersytet Wrocławski

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Prezentacja graficzna

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

 

pl. Uniwersytecki 1,

50-137 Wrocław

 

tel. +48 71 375 22 44

fax. +48 71 343 51 84

 

sekretariat.igrr@uwr.edu.pl

Aktualności

Ogólne zasady organizacji dydaktyki w IGRR w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 10 luty 2022 13:37

  • Wykłady w dużych grupach zajęciowych (na studiach licencjackich) będą odbywać się w formie zdalnej, a pozostałe wykłady - w formie stacjonarnej.  Wyjątki zostaną ustalone przez dyrekcję w porozumieniu z dziekanem. Lista wyjątków zostanie opublikowana na stronach Wydziału i Instytutu do dnia 17 lutego 2022 r.
  • Seminaria, ćwiczenia, laboratoria, ćwiczenia terenowe będą odbywać się w formie stacjonarnej, z wyjątkami ustalonymi przez dyrekcję w porozumieniu z dziekanem. Lista wyjątków zostanie opublikowana na stronach Wydziału i Instytutu do dnia 17 lutego 2022 r.

'Znaczenie lekcji terenowych w edukacji geograficznej' - konferencja i warsztaty 08 grudzień 2021 14:13

Zapraszamy do udziału w konferencji pod hasłem ZNACZENIE LEKCJI TERENOWYCH W EDUKACJI  GEOGRAFICZNEJ, która odbędzie się w dniach 30.09-2.10.2022 r. w Dobkowie na Pogórzu Kaczawskim. Konferencja jest połączona z warsztatami terenowymi, a jej organizatorami są Pracownia Dydaktyki  Geografii Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wrocławski Oddział Polskiego  Towarzystwa Geograficznego.

 

Pierwszy komunikat

Formularz zgłoszeniowy

  • Podstrona 2 z 2
  • 1
  • 2

Ostatnio dodane

16 maja 2022

PUBLIKACJE Z LISTY JCR

Aktualizacja wykazu publikacji z roku 2022.


16 marca 2022

TERMINY REJESTRACJI PRAC DYPLOMOWYCH

Terminarz dla roku akademickiego 2021/22 dla kierunków geografia, gospodarka przestrzenna i turystyka

ROZKŁADY ZAJĘĆ

Rozkłady zajęć w semestrze letnim roku akademickiego 2021/22 są dostępne w stosownych zakładkach dla poszczególnych kierunków studiów I. i II. stopnia.


25 lutego 2022

BADANIA NAUKOWE

Aktualizacja wykazów obecnie realizowanych i zakończonych projektów badawczych.


17 stycznia 2022

TERMINARZ EGZAMINÓW

Terminy egzaminów w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/22:
geografia (st. I stopnia)

geografia (st. II stopnia - I rok)

geografia (st. II stopnia - II rok)

gospodarka przestrzenna (st. I stopnia)

gospodarka przestrzenna (st. II stopnia)

turystyka (st. I stopnia)

turystyka (st. II stopnia)


3 stycznia 2022

PUBLIKACJE Z LISTY JCR

Aktualizacja wykazu publikacji z roku 2021.


16 grudnia 2021

EGZAMINY MAGISTERSKIE

Terminy egzaminów magisterskich w 2022 roku.


25 listopada 2021

ROZKŁADY ZAJĘĆ 2021/22

Aktualizacja rozkładów zajęć w semestrze zimowym 2021/22 na kierunkach:

GEOGRAFIA (st. lic.)


19 lutego 2021

STUDIA MAGISTERSKIE

Aktualizacja wykazu zagadnień tematycznych na egzamin magisterski na kierunku geografia


1 października 2020

ST. LICENCJACKIE I MAGISTERSKIE

Informacja o zasadach dostępności dla studentów oprogramowania ArcGIS - znajduje się w sekcjach Ogłoszenia dla każdego kierunku studiów.