Uniwersytet Wrocławski

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Prezentacja graficzna

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

 

pl. Uniwersytecki 1,

50-137 Wrocław

 

tel. +48 71 375 22 44

fax. +48 71 343 51 84

 

sekretariat.igrr@uwr.edu.pl

Rada Naukowa Instytutu

Dyrekcja Instytutu

 • dr hab. Mariusz Szymanowski, prof. nadzw. UWr, Przewodniczący Rady
 • prof. dr. hab. Krzysztof Migała, z-ca Dyrektora Instytutu
 • dr hab. Maciej Kryza, prof. nadzw. UWr, z-ca Dyrektora Instytutu
 • dr hab. Waldemar Spallek, z-ca Dyrektora Instytutu

Samodzielni pracownicy naukowi

 • prof. dr hab. Stanisław Ciok
 • prof. dr hab. Piotr Migoń
 • prof. dr hab. Zdzisław Jary
 • prof. dr hab. Tomasz Niedzielski
 • dr hab. Marek Błaś
 • dr hab. Sylwia Dołzbłasz
 • dr hab. Dariusz Ilnicki
 • dr hab. Krzysztof Janc
 • dr hab. Alicja Krzemińska
 • dr hab. Agnieszka Latocha
 • dr hab. Beata Namyślak
 • dr hab. Piotr Owczarek
 • dr hab. Andrzej Raczyk
 • dr hab. Mateusz Strzelecki
 • dr hab. Robert Szmytkie
 • dr hab. Małgorzata Werner
 • dr hab. Krzysztof Widawski
 • dr hab. Jan Wójcik

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich

 • dr Anna Grochowska
 • dr Krzysztof Kołodziejczyk
 • dr Tymoteusz Sawiński
 • dr Andrzej Traczyk

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

 • mgr Małgorzata Śpiewak
 • mgr Piotr Adamczyk

Przedstawiciel doktorantów

 • mgr Jacek Skurzyński

Przedstawiciele studentów

 • Iwo Wieczorek
 • Paulina Miodońska

Osoby uczestniczące z głosem doradczym

 • mgr Małgorzata Diduszko - kierownik Biblioteki Instytutu
 • dr Mieczysław Sobik - przedstawiciel związków zawodowych