Uniwersytet Wrocławski

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Prezentacja graficzna

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

 

pl. Uniwersytecki 1,

50-137 Wrocław

 

tel. +48 71 375 22 44

fax. +48 71 343 51 84

 

sekretariat.igrr@uwr.edu.pl

Aktualności


Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego UWr zapraszają na publiczną dyskusję nad rozprawą doktorską mgr Bartłomieja Mizińskiego pt. Automatyczne systemy modelowania w hydrologii, która odbędzie się w dniu 7 września 2017 r  o godzinie 12:00 w sali nr 336 - Gmach Główny UWr.

 

Ogłoszenie do pobrania.

 


Proponowane tematy prac doktorskich do realizacji od roku akademickiego 2017/2018 w ramach Studiów Doktoranckich Geografii

 


REKRUTACJA 2017
geografia
gospodarka przestrzenna
turystyka

 


Zaktualizowane wymogi, które muszą spełniać realizowane prace dyplomowe (licencjackie i magisterskie) są dostępne w zakładce Studia.

 


Ukazał się czterdziesty tom z serii Rozpraw Naukowych Instytutu Geografii
i Rozwoju Regionalnego UWr:
Sieci współpracy transgranicznej na pograniczach Polski.

Autorem publikacji jest dr Sylwia Dołzbłasz.

 

 


W okresie wakacji obowiązuje zmieniony harmonogram otwarcia Biblioteki IGRR:

  • 1-31 lipca - czynna tylko we wtorki 9:00-14:00
  • 1-31 sierpnia - nieczynna
  • 1-15 września - czynna tylko we wtorki 9:00-14:00
  • 18-30 września - czynna pn-pt 9:00-14:00

Informujemy, że w roku akademickim 2017/2018 zostaną wznowione 3-semestralne niestacjonarne Podyplomowe Studia Geografii dla Nauczycieli.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

 


Aktualne godziny konsultacji i informacje na temat ich zmian podawane są przez nauczycieli akademickich w systemie USOS icon earth 24

 


 

 

Ostatnio dodane

3 sierpnia 2017

PRZEWODY DOKTORSKIE

Ogłoszenie o publicznej dyskusji oraz recenzje rozprawy doktorskiej mgr. Bartłomieja Mizińskiego pt. Automatyczne systemy modelowania w hydrologii


27 lipca 2017

STUDIA MAGISTERSKIE

Skrócone plany studiów obowiązujące studentów I roku w roku akademickim 2017/18 na kierunkach geografia i gospodarka przestrzenna


12 lipca 2017

STUDIA DOKTORANCKIE

Zamieszczono propozycje tematów prac doktorskich do realizacji od roku akademickiego 2017/2018 w ramach Studiów Doktoranckich Geografii


7 lipca 2017

PRACOWNIA BADAŃ KRAJOBRAZU

Nowa zakładka poświęcona działalości Pracowni Badań Krajobrazu - prezentowane są m. in. aktualności, cele działania Pracowni i sylwetki osób czynnie uczestniczących w jej działalności.


26 czerwca 2017

STUDIA LICENCJACKIE

Plany studiów obowiązujące od roku akademickiego 2017/18 na kierunkach geografia, gospodarka przestrzenna i turystyka.


12 czerwca 2017

BIULETYN INFORMACYJNY

Czerwcowy numer biuletynu IGRR.


2 czerwca 2017

STUDIA LICENCJACKIE - GEOGRAFIA

Zagadnienia do egzaminu licencjackiego w roku akademickim 2016/17.


26 maja 2017

TERMINY EGZAMINÓW

Terminarze sesji egzaminacyjnej po semestrze letnim roku akademickiego 2016/17 na studiach licencjackich (geografia, gospodarka przestrzenna i turystyka) oraz magisterskich (geografia)


22 maja 2017

STUDIA MAGISTERSKIE - GEOGRAFIA

Zagadnienia do egzaminu magisterskiego w roku akademickim 2016/17.


25 kwietnia 2017

STUDIA LICENCJACKIE I MAGISTERSKIE

Aktualizacja wymogów formalnych stawianych pracom licencjackim i magisterskim.


11 kwietnia 2017

STUDIA MAGISTERSKIE

Formularz deklaracji wyboru przedmiotów na studiach magisterskich na kierunku geografia


6 kwietnia 2017

PUBLIKACJE

Aktualizacja zestawienia publikacji z listy filadelfijskiej o publikacje z roku 2016.


15 marca 2017

STUDIA MAGISTERSKIE:

GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Skrócony plan studiów, obowiązujący od roku akademickiego 2017/18


23 stycznia 2017

INFORMACJE DLA AUTORÓW ROZPRAW IGRR

Zmiana templatki Rozpraw IGRR - wymagane podanie szczegółowej afiliacji autorów (nazwa uczelni oraz instytutu/wydziału)