• Wyprawy naukowe / Góry Ałtaj

 • Badania polarne na Spitsbergenie

 • Stacja Polarna im. Stanisława Baranowskiego na Spitsbergenie

 • UAV - bezzałogowy statek powietrzny

 • Panel sterowania samolotu bezzałogowego

 • Mapy cyfrowe / mapa geomorfologiczna

 • Pomiary elektrooporowe / Karkonosze

 • Analizy regionalne / studia miejskie

 • Aparat wolumetryczny Burkard - pomiar koncentracji pyłku i zarodników

 • Modelowanie i prognozowanie zmian poziomu oceanu

 • Rozwój oprogramowania Open Source

 • Warsztaty GIS dla przyrodników

 • Przetwarzanie i analiza danych LiDAR

 • Wydawnictwa IGRR do pobrania

 • Pracownia Systemów Informacji Geograficznej

 • Superserwery 2 x 32GB RAM / 128GB RAM

 • Odwiert osadów jeziornych / Karkonosze

 • Unikalne zbiory biblioteczne i kartograficzne

 • Geofizyczne badania osadów czwartorzędowych

 • Analizy dendrochronologiczne - program PAST 4

 • Badania paleogeograficzne - profil lessowy w Tyszowcach

 • Ćwiczenia specjalizacyjne dla studentów - Jasovská jaskyňa / Słowacja

 • Dolnośląski Festiwal Nauki

 • Prezentacje konferencyjne - Regional Studies Association / Pekin

 • Zajęcia edukacyjne dla dzieci

 • Pomiary młotkiem Schmidta / Karkonosze

 • Podyplomowe Studia Geografii dla Nauczycieli

 • Ćwiczenia terenowe - Tatry

 • AVANTA ∑ - spektrofotometr absorpcji atomowej (AAS)

 • Organizacja konferencji naukowych

 • Działalność Koła Naukowego Studentów Geografii - wizyta w kopalni

 • Udział w warsztatach terenowych - Wyżyna Abisyńska / Etiopia

 • Autorstwo podręczników akademickich

 • Studia licencjackie, magisterskie, doktoranckie i podyplomowe

News

icon compass 24 ATTENTION!
Training on health and safety and fire protection for first-year students icon pdf 24.

Additional information