• Wyprawy naukowe / Góry Ałtaj

 • Badania polarne na Spitsbergenie

 • Stacja Polarna im. Stanisława Baranowskiego na Spitsbergenie

 • UAV - bezzałogowy statek powietrzny

 • Panel sterowania samolotu bezzałogowego

 • Mapy cyfrowe / mapa geomorfologiczna

 • Pomiary elektrooporowe / Karkonosze

 • Analizy regionalne / studia miejskie

 • Aparat wolumetryczny Burkard - pomiar koncentracji pyłku i zarodników

 • Modelowanie i prognozowanie zmian poziomu oceanu

 • Rozwój oprogramowania Open Source

 • Warsztaty GIS dla przyrodników

 • Przetwarzanie i analiza danych LiDAR

 • Wydawnictwa IGRR do pobrania

 • Pracownia Systemów Informacji Geograficznej

 • Superserwery 2 x 32GB RAM / 128GB RAM

 • Odwiert osadów jeziornych / Karkonosze

 • Unikalne zbiory biblioteczne i kartograficzne

 • Geofizyczne badania osadów czwartorzędowych

 • Analizy dendrochronologiczne - program PAST 4

 • Badania paleogeograficzne - profil lessowy w Tyszowcach

 • Ćwiczenia specjalizacyjne dla studentów - Jasovská jaskyňa / Słowacja

 • Dolnośląski Festiwal Nauki

 • Prezentacje konferencyjne - Regional Studies Association / Pekin

 • Zajęcia edukacyjne dla dzieci

 • Pomiary młotkiem Schmidta / Karkonosze

 • Podyplomowe Studia Geografii dla Nauczycieli

 • Ćwiczenia terenowe - Tatry

 • AVANTA ∑ - spektrofotometr absorpcji atomowej (AAS)

 • Organizacja konferencji naukowych

 • Działalność Koła Naukowego Studentów Geografii - wizyta w kopalni

 • Udział w warsztatach terenowych - Wyżyna Abisyńska / Etiopia

 • Autorstwo podręczników akademickich

 • Studia licencjackie, magisterskie, doktoranckie i podyplomowe

News

icon compass 32 The 7th International Conference on Fog, Fog Collection and Dew will take place in Wrocław, Poland on 24-29 July, 2016.

FOG logo2

The aim of this conference is to offer a meeting place for people interested in diverse aspects of fog and dew. Scientific contributions to fog and dew related issues as well as reports on aspects of fog collection projects are welcome. Both speakers and participants, who do not wish to present a paper, are cordially invited to come to the conference.

This conference series started in 1998 in Vancouver, Canada, followed by meetings in St. John's, Newfoundland, Canada (2001), Cape Town, South Africa (2004), La Serena, Chile (2007), Münster, Germany (2010) and Yokohama, Japan (2013).

 Conference Organizing Committee

 • Dr Mieczysław Sobik (Conference chair, University of Wrocław)
 • Dr Marek Błaś (Conference secretary, University of Wrocław)
 • Prof. Krzysztof Migała (University of Wrocław)
 • Prof. Żaneta Polkowska (Gdańsk University of Technology)
 • Prof. Elwira Żmudzka (University of Warsaw and Association of Polish Climatologists)

For more information, please visit the official conference webpage:

http://fog-conf.meteo.uni.wroc.pl


Additional information