Uniwersytet Wrocławski

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Prezentacja graficzna

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

 

pl. Uniwersytecki 1,

50-137 Wrocław

 

tel. +48 71 375 22 44

fax. +48 71 343 51 84

 

sekretariat.igrr@uwr.edu.pl

Aktualności

Seminarium w Zakładzie Zagospodarowania Przestrzennego 18 maj 2022 13:06

Zapraszamy do udziału w seminarium 'O trzech zmiennych determinujących przepływy Ukraińców do Polski w ostatniej dekadzie z perspektywy badań projektów H2020 IMAJINE i ESPON IRiE'. Prowadzącym będzie dr hab. Konrad Czapiewski,  prof IGiPZ PAN. Seminarium odbędzie się 25 maja 2022 roku w godzinach 15:30  - 17:00  w sali 321 na ul. Kuźniczej 49/55.

 

Seminarium realizowane jest w ramach współpracy Instytutu Geografii I Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Zakładu Zagospodarowania Przestrzennego Uniwersytetu Wrocławskiego, Pracowni Partycypacji Społecznej na Uniwersytecie Wrocławskim, Instytutu Geografii I Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Integrative Mechanisms for Addressing Spatial Justice and Territorial Inequalities in Europe oraz ESPON.

Prelekcja PTG - 10.06.2022 17 maj 2022 11:09

Serdecznie zapraszamy na prelekcję dr hab. Marka Kasprzaka 'Lato na Północy – Islandia, Finlandia, Spitsbergen', która odbędzie się w dniu 10 czerwca 2022 r. o godz. 15.00 w sali 336 Gmachu Głównego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Plakat (pdf).

Informacje dla studentów będących obywatelami Ukrainy 02 marzec 2022 08:48

 1. Studenci, którzy mają przyznane miejsca w domach studenckich we wszystkich sprawach związanych z zamieszkaniem i opłatami powinni kontaktować się z administracją domu studenckiego.
 2. W sprawach związanych z zapomogą należy kontaktować się z właściwym dziekanatem.
 3. W sprawach związanych ze zwolnieniem z opłat za świadczone usługi edukacyjne  należy kontaktować się z właściwym dziekanatem.
 4. Zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

  Studenci, którzy zamierzają ubiegać się o przyznanie zapomogi, zobowiązani są zarejestrować  wniosek o przyznanie zapomogi w formie elektronicznej za pośrednictwem strony www.usosweb.uni.wroc.pl. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie. Po zarejestrowaniu, wydrukowany i podpisany wniosek należy złożyć we właściwym dziekanacie lub przesłać jego skan drogą mailową na adres dziekanatu.

  Więcej informacji na temat pomocy Ukrainie i ukraińskim studentom na stronie głównej www Uniwersytetu.

 • Podstrona 1 z 2
 • 1
 • 2

Ostatnio dodane

16 maja 2022

PUBLIKACJE Z LISTY JCR

Aktualizacja wykazu publikacji z roku 2022.


16 marca 2022

TERMINY REJESTRACJI PRAC DYPLOMOWYCH

Terminarz dla roku akademickiego 2021/22 dla kierunków geografia, gospodarka przestrzenna i turystyka

ROZKŁADY ZAJĘĆ

Rozkłady zajęć w semestrze letnim roku akademickiego 2021/22 są dostępne w stosownych zakładkach dla poszczególnych kierunków studiów I. i II. stopnia.


25 lutego 2022

BADANIA NAUKOWE

Aktualizacja wykazów obecnie realizowanych i zakończonych projektów badawczych.


17 stycznia 2022

TERMINARZ EGZAMINÓW

Terminy egzaminów w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/22:
geografia (st. I stopnia)

geografia (st. II stopnia - I rok)

geografia (st. II stopnia - II rok)

gospodarka przestrzenna (st. I stopnia)

gospodarka przestrzenna (st. II stopnia)

turystyka (st. I stopnia)

turystyka (st. II stopnia)


3 stycznia 2022

PUBLIKACJE Z LISTY JCR

Aktualizacja wykazu publikacji z roku 2021.


16 grudnia 2021

EGZAMINY MAGISTERSKIE

Terminy egzaminów magisterskich w 2022 roku.


25 listopada 2021

ROZKŁADY ZAJĘĆ 2021/22

Aktualizacja rozkładów zajęć w semestrze zimowym 2021/22 na kierunkach:

GEOGRAFIA (st. lic.)


19 lutego 2021

STUDIA MAGISTERSKIE

Aktualizacja wykazu zagadnień tematycznych na egzamin magisterski na kierunku geografia


1 października 2020

ST. LICENCJACKIE I MAGISTERSKIE

Informacja o zasadach dostępności dla studentów oprogramowania ArcGIS - znajduje się w sekcjach Ogłoszenia dla każdego kierunku studiów.