Uniwersytet Wrocławski

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Prezentacja graficzna

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

 

pl. Uniwersytecki 1,

50-137 Wrocław

 

tel. +48 71 375 22 44

fax. +48 71 343 51 84

 

sekretariat.igrr@uwr.edu.pl

Studiuj u nas! Rekrutacja 2022

Aktualności

Biblioteka IGRR - godziny otwarcia - wakacje 2022 r. 04 czerwiec 2022 10:16

Informujemy, że Biblioteka IGRR w wakacje czynna będzie wg harmonogramu:

 • 13-30 czerwca:   poniedziałek-piątek 9.00-14.00
 • 1-31 lipca: wtorki 9.00-14.00
 • 1-31 sierpnia: nieczynna
 • 1-18 września: wtorki 9.00-14.00
 • 19-30 września: poniedziałek-piątek 9.00-14.00

Informacje dla studentów będących obywatelami Ukrainy 02 marzec 2022 08:48

 1. Studenci, którzy mają przyznane miejsca w domach studenckich we wszystkich sprawach związanych z zamieszkaniem i opłatami powinni kontaktować się z administracją domu studenckiego.
 2. W sprawach związanych z zapomogą należy kontaktować się z właściwym dziekanatem.
 3. W sprawach związanych ze zwolnieniem z opłat za świadczone usługi edukacyjne  należy kontaktować się z właściwym dziekanatem.
 4. Zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

  Studenci, którzy zamierzają ubiegać się o przyznanie zapomogi, zobowiązani są zarejestrować  wniosek o przyznanie zapomogi w formie elektronicznej za pośrednictwem strony www.usosweb.uni.wroc.pl. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie. Po zarejestrowaniu, wydrukowany i podpisany wniosek należy złożyć we właściwym dziekanacie lub przesłać jego skan drogą mailową na adres dziekanatu.

  Więcej informacji na temat pomocy Ukrainie i ukraińskim studentom na stronie głównej www Uniwersytetu.

 • Podstrona 1 z 2
 • 1
 • 2

Ostatnio dodane

11 sierpnia 2022

PUBLIKACJE Z LISTY JCR

Aktualizacja wykazu publikacji z roku 2022.


21 czerwca 2022

TERMINY EGZAMINÓW

Terminy egzaminów w semestrze letnim roku akademickiego 2021/22:

Geografia (st. I. stopnia)

Gospodarka przestrzenna (st. I stopnia)

Turystyka (st. I stopnia)

Geografia (st. II stopnia) - aktualizacja

Gospodarka przestrzenna (st. II. stopnia)

Turystyka (st. II. stopnia)


16 marca 2022

TERMINY REJESTRACJI PRAC DYPLOMOWYCH

Terminarz dla roku akademickiego 2021/22 dla kierunków geografia, gospodarka przestrzenna i turystyka

ROZKŁADY ZAJĘĆ

Rozkłady zajęć w semestrze letnim roku akademickiego 2021/22 są dostępne w stosownych zakładkach dla poszczególnych kierunków studiów I. i II. stopnia.


25 lutego 2022

BADANIA NAUKOWE

Aktualizacja wykazów obecnie realizowanych i zakończonych projektów badawczych.


3 stycznia 2022

PUBLIKACJE Z LISTY JCR

Aktualizacja wykazu publikacji z roku 2021.


16 grudnia 2021

EGZAMINY MAGISTERSKIE

Terminy egzaminów magisterskich w 2022 roku.


19 lutego 2021

STUDIA MAGISTERSKIE

Aktualizacja wykazu zagadnień tematycznych na egzamin magisterski na kierunku geografia


1 października 2020

ST. LICENCJACKIE I MAGISTERSKIE

Informacja o zasadach dostępności dla studentów oprogramowania ArcGIS - znajduje się w sekcjach Ogłoszenia dla każdego kierunku studiów.