Brak połączenia z bazą danych. Sprawdź ustawienia w pliku /index.php/pl/publikacje/pobierz/akt/art/app/config/db_config.php