Uniwersytet Wrocławski

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Prezentacja graficzna

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

 

pl. Uniwersytecki 1,

50-137 Wrocław

 

tel. +48 71 375 22 44

fax. +48 71 343 51 84

 

sekretariat.igrr@uwr.edu.pl

Studiuj u nas! Rekrutacja 2022

Aktualności

Informacje dla studentów będących obywatelami Ukrainy 02 marzec 2022 08:48

 1. Studenci, którzy mają przyznane miejsca w domach studenckich we wszystkich sprawach związanych z zamieszkaniem i opłatami powinni kontaktować się z administracją domu studenckiego.
 2. W sprawach związanych z zapomogą należy kontaktować się z właściwym dziekanatem.
 3. W sprawach związanych ze zwolnieniem z opłat za świadczone usługi edukacyjne  należy kontaktować się z właściwym dziekanatem.
 4. Zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

  Studenci, którzy zamierzają ubiegać się o przyznanie zapomogi, zobowiązani są zarejestrować  wniosek o przyznanie zapomogi w formie elektronicznej za pośrednictwem strony www.usosweb.uni.wroc.pl. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie. Po zarejestrowaniu, wydrukowany i podpisany wniosek należy złożyć we właściwym dziekanacie lub przesłać jego skan drogą mailową na adres dziekanatu.

  Więcej informacji na temat pomocy Ukrainie i ukraińskim studentom na stronie głównej www Uniwersytetu.

Ogólne zasady organizacji dydaktyki w IGRR w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 10 luty 2022 13:37

 • Wykłady w dużych grupach zajęciowych (na studiach licencjackich) będą odbywać się w formie zdalnej, a pozostałe wykłady - w formie stacjonarnej.  Wyjątki zostaną ustalone przez dyrekcję w porozumieniu z dziekanem. Lista wyjątków zostanie opublikowana na stronach Wydziału i Instytutu do dnia 17 lutego 2022 r.
 • Seminaria, ćwiczenia, laboratoria, ćwiczenia terenowe będą odbywać się w formie stacjonarnej, z wyjątkami ustalonymi przez dyrekcję w porozumieniu z dziekanem. Lista wyjątków zostanie opublikowana na stronach Wydziału i Instytutu do dnia 17 lutego 2022 r.

 • Podstrona 3 z 3
 • 1
 • 2
 • 3

Ostatnio dodane

28 listopada 2022

PUBLIKACJE Z LISTY JCR

Aktualizacja wykazu publikacji z roku 2022.


14 listopada 2022

PUBLIKACJE Z LISTY JCR

Aktualizacja wykazu publikacji z roku 2023.


27 września 2022

BADANIA NAUKOWE

Aktualizacja wykazów obecnie realizowanych i zakończonych projektów badawczych.


23 września 2022
STUDIA MAGISTERSKIE - GEOGRAFIA

19 lutego 2021

STUDIA MAGISTERSKIE

Aktualizacja wykazu zagadnień tematycznych na egzamin magisterski na kierunku geografia


1 października 2020

ST. LICENCJACKIE I MAGISTERSKIE

Informacja o zasadach dostępności dla studentów oprogramowania ArcGIS - znajduje się w sekcjach Ogłoszenia dla każdego kierunku studiów.