Uniwersytet Wrocławski

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Prezentacja graficzna

Instytut Geografii

i Rozwoju Regionalnego

 

pl. Uniwersytecki 1,

50-137 Wrocław

 

tel. +48 71 375 22 44

fax. +48 71 343 51 84

 

sekretariat.igrr@uwr.edu.pl

Geografia - Informacje i komunikaty Komisji Rekrutacyjnej

REKRUTACJA NA STUDIA II. STOPNIA

Podział na specjalności kandydatów przyjętych na I rok studiów na kierunku geografia.

(aktualizacja 27-09-2023)

Lista kandydatów przyjętych na I rok studiów na kierunku geografia

Lista kandydatów przyjętych na I rok studiów na kierunku geografia, specjalność Tourism and Hospitality

(aktualizacja 22-09-2023)

 

Lista rankingowa kandydatów zakwalifikowanych do złożenia dokumentów na kierunku geografia
Lista rankingowa kandydatów zakwalifikowanych do złożenia dokumentów na kierunku geografia (w ramach limitu dla cudzoziemców)
Lista kandydatów zakwalifikowanych do złożenia dokumentów na kierunku geografia
Lista kandydatów zakwalifikowanych do złożenia dokumentów na kierunku geografia (w ramach limitu dla cudzoziemców)

(aktualizacja 19-09-2023)

 

Lista rankingowa kandydatów zakwalifikowanych do złożenia dokumentów na kierunku geografia, specjalność Tourism and Hospitality

Lista kandydatów zakwalifikowanych do złożenia dokumentów na kierunku geografia, specjalność Tourism and Hospitality

(aktualizacja 18-09-2023)

 


REKRUTACJA NA STUDIA I. STOPNIA

Lista kandydatów przyjętych na I rok studiów w roku akademickim 2023/24 na kierunku geografia.

(aktualizacja 24-07-2023)

Lista kandydatów zakwalifikowanych do złożenia dokumentów (I tura) na kierunku geografia.

(aktualizacja 19-07-2023)

 


Szczegółowych informacji na temat przyjęć na studia udziela Komisja Rekrutacyjna, a także Dziekanat Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska.

 


Rekrutacja na studia na Uniwersytecie Wrocławskim odbywa się drogą elektroniczną.
Więcej informacji znajdziesz w serwisie rekrutacyjnym Uniwersytetu Wrocławskiego oraz na stronie Internetowej Rejestracji Kandydatów UWr.