Uniwersytet Wrocławski

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Prezentacja graficzna

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

 

pl. Uniwersytecki 1,

50-137 Wrocław

 

tel. +48 71 375 22 44

fax. +48 71 343 51 84

 

sekretariat.igrr@uwr.edu.pl

Geografia - Informacje i komunikaty Komisji Rekrutacyjnej

Lista kandydatów przyjętych na I rok studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku Geografia

Podział na specjalizacje

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych na I rok studiów II stopnia stacjonarnych na kierunku GEOGRAFIA

LISTA RANKINGOWA

 

Ostateczna lista osób przyjętych na I rok studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku GEOGRAFIA - (25 lipca 2019)

 

UWAGA!

Ogłoszenie o obowiązkowym teście kwalifikacyjnym z języka obcego

 


Lista osób przyjętych na I rok studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku GEOGRAFIA - NABÓR 2 (23 lipca 2019)

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych na I rok studiów I stopnia stacjonarnych na kierunku Geografia - NABÓR 3 (23 lipca 2019)

 


Lista osób przyjętych na I rok studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku GEOGRAFIA - (18 lipca 2019)

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych na I rok studiów I stopnia stacjonarnych na kierunku Geografia - NABÓR 2 (18 lipca 2019)

 


Lista kandydatów zakwalifikowanych na I rok studiów I stopnia stacjonarnych na kierunku Geografia

 

Lista rankingowa kandydatów na I rok studiów I stopnia stacjonarnych na kierunku Geografia

 


Szczegółowych informacji na temat przyjęć na studia udziela Komisja Rekrutacyjna, a także Dziekanat Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska.

 


Rekrutacja na studia na Uniwersytecie Wrocławskim odbywa się drogą elektroniczną.
Więcej informacji znajdziesz w serwisie rekrutacyjnym Uniwersytetu Wrocławskiego oraz na stronie Internetowej Rejestracji Kandydatów UWr.