Uniwersytet Wrocławski

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Prezentacja graficzna

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

 

pl. Uniwersytecki 1,

50-137 Wrocław

 

tel. +48 71 375 22 44

fax. +48 71 343 51 84

 

sekretariat.igrr@uwr.edu.pl

Gospodarka Przestrzenna - informacje i komunikaty Komisji Rekrutacyjnej

REKRUTACJA NA STUDIA II. STOPNIA

(aktualizacja 23 września 2022)

Lista kandydatów przyjętych na I rok studiów GOSPODARKA PRZESTRZENNA, II stopnia stacjonarne - rok akademicki 2022/23

 

(aktualizacja 19 września 2022)

Lista kandydatów zakwalifikowanych na I rok studiów GOSPODARKA PRZESTRZENNA, II stopnia stacjonarne - rok akademicki 2022/23

 


REKRUTACJA NA STUDIA I. STOPNIA

(aktualizacja 27 lipca 2022)

Ostateczna lista kandydatów przyjętych na I rok studiów GOSPODARKA PRZESTRZENNA, I stopnia stacjonarne - rok akademicki 2022/23

 

(aktualizacja 21 lipca 2022)

Lista kandydatów przyjętych na I rok studiów GOSPODARKA PRZESTRZENNA, I stopnia stacjonarne - rok akademicki 2022/23 (I tura)

Lista kandydatów zakwalifikowanych na I rok studiów GOSPODARKA PRZESTRZENNA, I stopnia stacjonarne - rok akademicki 2022/23 (II tura)

Lista rezerwowa kandydatów na I rok studiów GOSPODARKA PRZESTRZENNA, I stopnia stacjonarne - rok akademicki 2022/23 (II tura)

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych na I rok studiów GOSPODARKA PRZESTRZENNA, I stopnia stacjonarne - rok akademicki 2022/23

Lista rezerwowa kandydatów na I rok studiów GOSPODARKA PRZESTRZENNA, I stopnia stacjonarne - rok akademicki 2022/23

 


Szczegółowych informacji na temat przyjęć na studia udziela Komisja Rekrutacyjna, a także Dziekanat Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska.

 


Rekrutacja na studia na Uniwersytecie Wrocławskim odbywa się drogą elektroniczną.
Więcej informacji znajdziesz w serwisie rekrutacyjnym Uniwersytetu Wrocławskiego oraz na stronie Internetowej Rejestracji Kandydatów UWr.