Uniwersytet Wrocławski

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Prezentacja graficzna

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

 

pl. Uniwersytecki 1,

50-137 Wrocław

 

tel. +48 71 375 22 44

fax. +48 71 343 51 84

 

sekretariat.igrr@uwr.edu.pl

Aktualności

Biblioteka IGRR - godziny otwarcia

Informujemy, że biblioteka IGRR powraca do stacjonarnego trybu pracy i czynna będzie wg harmonogramu:
  • 9-30 czerwca: poniedziałek-piątek 9.00-14.00 
  • 1-31 lipca: wtorki 9.00-14.00 
  • 1-31 sierpnia: nieczynna 
  • 1-19 września: wtorki 9.00-14.00
  • 20-30 września: poniedziałek-piątek 9.00-14.00
COVID-19 - Zarządzenia i Komunikaty Rektora UWr

Zarządzenie Nr 69/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia Nr 37/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Wrocławskiego w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19. 
Zarządzenie Nr 37/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 marca 2021 r.  w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Wrocławskiego w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19;
Komunikat Nr 37/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie dodatkowych ograniczeń w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19.
Zarządzenie Nr 16/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie warunków organizacji dydaktyki w roku akademickim 2020/2021
Komunikat Nr 14/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie organizacji dydaktyki i innych aktywności Uniwersytetu Wrocławskiego w  semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021.
Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku zakrywania ust i nosa przez pracowników wykonujących czynności zawodowe w budynkach i obiektach Uniwersytetu Wrocławskiego od dnia 30 listopada 2020 roku.
  • Podstrona 1 z 2
  • 1
  • 2

Ostatnio dodane

19 lipca 2021

PUBLIKACJE Z LISTY JCR

Aktualizacja wykazu publikacji z roku 2021.


21 czerwca 2021

TERMINY EGZAMINÓW

Terminy egzaminów w semestrze letnim na kierunkach studiów:

geografia (lic.) (aktualizacja 21-06-2021)

geografia (mgr) (aktualizacja 21-05-2021)

gospodarka przestrzenna (lic.)

gospodarka przestrzenna (mgr)

turystyka (lic.)

turystyka (mgr)


28 kwietnia 2021

STUDIA LICENCJACKIE

Deklaracje wyboru tematu pracy dyplomowej (dla studentów II roku studiów licencjackich w roku akademickim 2020/21 na kierunkach:

geografia

gospodarka przestrzenna

turystyka


19 lutego 2021

STUDIA MAGISTERSKIE

Aktualizacja wykazu zagadnień tematycznych na egzamin magisterski na kierunku geografia


16 grudnia 2020

TERMINY EGZAMINÓW MGR

Terminarz egzaminów magisterskich w roku akademickim 2020/21


1 października 2020

ST. LICENCJACKIE I MAGISTERSKIE

Informacja o zasadach dostępności dla studentów oprogramowania ArcGIS - znajduje się w sekcjach Ogłoszenia dla każdego kierunku studiów.