Uniwersytet Wrocławski

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Prezentacja graficzna

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

 

pl. Uniwersytecki 1,

50-137 Wrocław

 

tel. +48 71 375 22 44

fax. +48 71 343 51 84

 

sekretariat.igrr@uwr.edu.pl

Biblioteka Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego

Godziny otwarcia

poniedziałek 9:00 - 18:00
wtorek 9:00 - 14:00
środa 9:00 - 14:00
czwartek 9:00 - 14:00
piątek 9:00 - 14:00

 

UWAGA! W okresie od 25 maja do 30 września 2020 r.  Biblioteka IGRR będzie czynna w godzinach:

25 maja – 30 czerwca: poniedziałek-piątek 9:00 – 14:00
1 – 31 lipca: wtorki 9:00 14:00
1 – 31 sierpnia: nieczynna
1 – 18 września: wtorki 9:00 – 14:00
21 – 30 września: poniedziałek-piątek 9:00 – 14:00

Ze względu na trwające zagrożenie zarażeniem wirusem Covid-19, dbając o bezpieczeństwo Użytkowników i personelu Biblioteki, prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz przestrzeganie następujących zasad:

  • do Biblioteki jednorazowo może wejść 5 Użytkowników,
  • zdezynfekowanie rąk i używanie masek ochronnych (zalecane także używanie rękawic),
  • ograniczenie do minimum korzystania z Czytelni,
  • stosowanie się do bieżących wskazówek/zaleceń personelu.

 

 

Profil zbiorów

Tematyka

Katalogi kartkowe

Stanowiska komputerowe dla użytkowników

Usługi dodatkowe

Regulamin udostępniania zbiorów Biblioteki IGRR