Uniwersytet Wrocławski

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Prezentacja graficzna

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

 

pl. Uniwersytecki 1,

50-137 Wrocław

 

tel. +48 71 375 22 44

fax. +48 71 343 51 84

 

sekretariat.igrr@uwr.edu.pl

Biblioteka Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego

Godziny otwarcia

Biblioteka IGRR w okresie wakacji 2022 roku czynna będzie wg harmonogramu:
13-30 czerwca:   poniedziałek-piątek 9.00-14.00
1-31 lipca:  wtorki 9.00-14.00

1-31 sierpnia: nieczynna
1-18 września: wtorki 9.00-14.00
19-30 września:  poniedziałek-piątek 9.00-14.00
 
Do 12 czerwca 2022 r. biblioteka czynna w godzinach:

poniedziałek: 9.00-18.00 

wtorek - piątek:  9.00-14.00 

 

Zasady dotyczące skanowania materiałów bibliotecznych IGRR:

 • Prawo skorzystania z usługi bezpłatnego skanowania materiałów bibliotecznych znajdujących się w zbiorach Biblioteki IGRR mają pracownicy, doktoranci i studenci IGRR. Pozostałe osoby będą mogły skorzystać z usługi w miarę możliwości technicznych i czasowych Biblioteki
 • Wykonujemy skany do 30 stron/1 tydzień dla jednego zamawiającego, czas realizacji zamówienia - do 5 dni roboczych.
 • Usługa skanowania wykonywana jest z poszanowaniem praw autorskich.
 • Przed złożeniem zamówienia prosimy Użytkowników o sprawdzenie w Internecie czy potrzebne publikacje są udostępniane na zasadzie open access lub w bazach licencjonowanych za pośrednictwem usługi proxy.
 • Biblioteka może odmówić wykonania usługi ze względu na możliwości techniczne i rodzaj materiału bibliotecznego.
 • Prosimy o składanie zamówień na adres poczty elektronicznej: biblioteka.igrr@uwr.edu.pl.
 • Przy składaniu zamówień prosimy o korzystanie z e-maila z domeny UWr.


Zasady bezpiecznego zachowania się w Bibliotece IGRR

 

Ze względu na trwające zagrożenie epidemiczne SARS CoV-2, dbając o bezpieczeństwo  Użytkowników i personelu bibliotek, prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz przestrzeganie następujących zasad:

 1. Jednorazowo do Biblioteki może wejść 5 Użytkowników.
 2. Zdezynfekowanie rąk i właściwe używanie masek ochronnych (zalecane także używanie rękawic).
 3. Zachowanie dystansu minimum 1,5 m od innych Użytkowników.
 4. Ograniczenie do minimum korzystania z Czytelni.
 5. Stosowanie się do bieżących wskazówek/zaleceń personelu.
 6. W Bibliotece mogą przebywać osoby zdrowe, nie wykazujące jakichkolwiek objawów sugerujących chorobę zakaźną.

Katalogi kartkowe i komputery biblioteczne są wyłączone z użytkowania. Zachęcamy do korzystania z katalogu online https://katalog.bu.uni.wroc.pl, katalogu kartograficznego w systemie GAiKK https://gaikk.bu.uni.wroc.pl/prod/ oraz sprawdzania dostępności egzemplarzy i zamawiania materiałów bibliotecznych i kartograficznych przez pocztę elektroniczną lub telefonicznie: biblioteka.igrr@uwr.edu.pl tel. 71 3752803.

 

W celu ograniczenia bezpośredniego kontaktu z personelem biblioteki zalecamy wcześniejsze wypełnienie rewersów na zamówione książki  i wysłanie ich pocztą elektroniczną.

Materiały zwracane do biblioteki poddane są 3-dniowej kwarantannie, po czym mogą być ponownie udostępnione.

 

 

Profil zbiorów

Tematyka

Katalogi kartkowe

Stanowiska komputerowe dla użytkowników

Usługi dodatkowe

Regulamin udostępniania zbiorów Biblioteki IGRR