Uniwersytet Wrocławski

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Prezentacja graficzna

Instytut Geografii

i Rozwoju Regionalnego

 

pl. Uniwersytecki 1,

50-137 Wrocław

 

tel. +48 71 375 22 44

fax. +48 71 343 51 84

 

sekretariat.igrr@uwr.edu.pl

Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej

Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej to powstała w 2016 roku uczelniana organizacja studencka zrzeszająca wszystkich zainteresowanych gospodarką przestrzenną, planowaniem przestrzennym, urbanistyką, geografią miast, socjologią miast a także innymi dyscyplinami, które bliskie są problemom obszarów miejskich.

KN GP jest przede wszystkim miejscem gdzie teoria łączy się z praktyką. Członkowie jak i sympatycy spotykają się na warsztatach, inwentaryzacjach, wyjazdach, projektach badawczych. Dzięki interdyscyplinarności kierunku, jakim jest gospodarka przestrzenna każda specjalizacja znajdzie coś dla siebie.

Zarząd KN GP

  • Przewodniczący KN GP: Marcel Jedliński
  • Zastępczyni Przewodniczącego: Justyna Nawrocka
  • Sekretarz: Arina Kastsiuk
  • Skarbnik: Emilia Rybarczyk

Opiekunowie KN GP

  • dr hab. Andrzej Raczyk
  • dr hab. Dariusz Ilnicki

Cele działalności KN GP

Informacje na temat bieżącej działalności Koła znaleźć można na profilu facebookowym KN GP UWr: https://www.facebook.com/KNGPUWr 

 


 

Adres do korespondencji:

Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej

Uniwersytet Wrocławski
Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego
Zakład Zagospodarowania Przestrzennego

ul Kuźnicza 49 / 55 50-138 Wrocław
kngp@uwr.edu.pl