Uniwersytet Wrocławski

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Prezentacja graficzna

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

 

pl. Uniwersytecki 1,

50-137 Wrocław

 

tel. +48 71 375 22 44

fax. +48 71 343 51 84

 

sekretariat.igrr@uwr.edu.pl

Biblioteki

 

UWAGA!

Zasady bezpiecznego zachowania się w bibliotekach IGRR

 

Ze względu na trwające zagrożenie epidemiczne SARS CoV-2, dbając o bezpieczeństwo  Użytkowników i personelu bibliotek, prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz przestrzeganie następujących zasad:

 1. Jednorazowo może wejść do:
  •   Biblioteki IGRR - 5 Użytkowników,
  •   Biblioteki ZKOA - 2 Użytkowników,
  •   Zbiorów Kartograficznych PHK ZGK - 2 Użytkowników.
 1. Zdezynfekowanie rąk i właściwe używanie masek ochronnych (zalecane także używanie rękawic).
 2. Zachowanie dystansu minimum 1,5 m od innych Użytkowników.
 3. Ograniczenie do minimum korzystania z Czytelni.
 4. Stosowanie się do bieżących wskazówek/zaleceń personelu.
 5. W Bibliotekach mogą przebywać osoby zdrowe, nie wykazujące jakichkolwiek objawów sugerujących chorobę zakaźną.

Katalogi kartkowe i komputery biblioteczne są wyłączone z użytkowania. Zachęcamy do korzystania z katalogu online https://katalog.bu.uni.wroc.pl, katalogu kartograficznego w systemie GAiKK https://gaikk.bu.uni.wroc.pl/prod/ oraz sprawdzania dostępności egzemplarzy i zamawiania materiałów bibliotecznych i kartograficznych przez pocztę elektroniczną lub telefonicznie:

W celu ograniczenia bezpośredniego kontaktu z personelem bibliotek zalecamy wcześniejsze wypełnienie rewersów na zamówione książki  i wysłanie ich pocztą elektroniczną.

Materiały zwracane do bibliotek poddane są 3-dniowej kwarantannie, po czym mogą być ponownie udostępnione.

 

Wersje cyfrowe niektórych dawnych map są dostępne: