Uniwersytet Wrocławski

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Prezentacja graficzna

Instytut Geografii

i Rozwoju Regionalnego

 

pl. Uniwersytecki 1,

50-137 Wrocław

 

tel. +48 71 375 22 44

fax. +48 71 343 51 84

 

sekretariat.igrr@uwr.edu.pl

Pracownicy i doktoranci

Zakład Geografii Fizycznej

Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki

Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej

Zakład Geoinformatyki i Kartografii

Zakład Geomorfologii

Zakład Klimatologii i Ochrony Atmosfery

Zakład Zagospodarowania Przestrzennego

Pracownia Dydaktyki Geografii

Sekretariat Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego

Biblioteka Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego