Uniwersytet Wrocławski

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Prezentacja graficzna

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

 

pl. Uniwersytecki 1,

50-137 Wrocław

 

tel. +48 71 375 22 44

fax. +48 71 343 51 84

 

sekretariat.igrr@uwr.edu.pl

Z życia oddziału

2019

W dniach 17-19 maja 2019 roku odbyła się II edycja Rajdu Geografa organizowana przez Koło Naukowe Studentów Geografii oraz Wrocławski Oddział Polskiego Towarzystwa Geograficznego.

Relacja z rajdu.

 


W dniu 11 maja 2019 roku odbyła się wycieczka turystyczno-krajoznawcza pod hasłem 'Bogactwo przyrodnicze i kulturowe Ziemi Brzeskiej', zorganizowana przez Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Geograficznego.

Relacja z wycieczki.

 


W dniu 26 kwietnia 2019 roku w Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego odbył się finał wojewódzkiej V Olimpiady Geograficznej dla Uczniów Dolnośląskich Szkół Podstawowych. Olimpiada zorganizowana była przez Szkołę Podstawową nr 113 (głównym organizatorem z jej ramienia był mgr Jerzy Zakrzewski) we Wrocławiu wraz z Oddziałem Wrocławskim Polskiego Towarzystwa Geograficznego i objęta była nadzorem merytorycznym i metodycznym Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, natomiast patronat naukowy sprawował Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Sprawozdanie z finału.

 


W dniu 12 marca 2019 roku, w X LO im. S. Sempołowskiej we Wrocławiu odbył się finał 51. Olimpiady Krajoznawczej Dolnego Śląska. Współorganizatorami finału był Wrocławski Oddział Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Sprawozdanie z finału.

2018

2017

2016