Uniwersytet Wrocławski

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Prezentacja graficzna

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

 

pl. Uniwersytecki 1,

50-137 Wrocław

 

tel. +48 71 375 22 44

fax. +48 71 343 51 84

 

sekretariat.igrr@uwr.edu.pl

Pliki do pobrania

Organizacja pracy

Komunikat Dziekana Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska z dnia 28 maja 2020 r w sprawie: Procedury bezpieczeństwa na terenie obiektów Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego w okresie pandemii COVID-19.
 
Komunikat Dziekana Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska z dnia 28 maja 2020 r w sprawie wprowadzenia godzin dziekańskich w dniach 8 i 10 czerwca 2020 r.
 
Zarządzenie Nr 63/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Wrocławskiego w okresie od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 31 lipca 2020 r.

 

Zarządzenie Nr 62/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie warunków zakończenia roku akademickiego 2019/2020 na studiach, studiach podyplomowych oraz w kształceniu doktorantów.

 

Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie zasad postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem SARS-Cov-2 oraz przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród członków społeczności Uniwersytetu Wrocławskiego.

 


 
Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie dni wolnych od pracy w 2020 roku w Uniwersytecie Wrocławskim w zamian za święta przypadające w soboty.

 
Zarządzenie nr 53/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 kwietnia 2020 r. zmieniające Zarządzenie nr 29/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród członków społeczności Uniwersytetu Wrocławskiego.
Obwieszczenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia Nr 29/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród członków społeczności Uniwersytetu Wrocławskiego.

 
Zarządzenie Dziekana z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie realizacji procesu dydaktycznego na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska w okresie ograniczeń związanych z COVID-19.

 
Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany organizacji roku akademickiego 2019/2020 w Uniwersytecie Wrocławskim

 

Harmonogram posiedzeń IGRR w roku akademickim 2019/2020 (aktualizacja 05-11-2019)


 

Organizacja roku akademickiego 2019/2020


 

Regulamin IGRR