Uniwersytet Wrocławski

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Prezentacja graficzna

Instytut Geografii

i Rozwoju Regionalnego

 

pl. Uniwersytecki 1,

50-137 Wrocław

 

tel. +48 71 375 22 44

fax. +48 71 343 51 84

 

sekretariat.igrr@uwr.edu.pl

Informacje dla autorów Rozpraw Naukowych IGRR

Rozprawy Naukowe IGRR są cyklem publikacji prezentujących oryginalne wyniki badań z zakresu wszystkich gałęzi geografii. Mają one formę monografii. O wydaniu kolejnego numeru Rozpraw Naukowych Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego decyduje właściciel serii – Dyrekcja Instytutu. Pisemne wnioski dotyczące wydruku prac, wraz z kopią recenzji naukowej tekstu należy kierować do Redaktora serii. Dalsze informacje i wytyczne znajdują się w plikach PDF poniżej.