Uniwersytet Wrocławski

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Prezentacja graficzna

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

 

pl. Uniwersytecki 1,

50-137 Wrocław

 

tel. +48 71 375 22 44

fax. +48 71 343 51 84

 

sekretariat.igrr@uwr.edu.pl

Aktualności - Erasmus+

Drodzy Studenci,

 

zapraszamy na spotkanie informacyjne (on-line w TEAMS lub stacjonarnie w sali 220 w Instytucie Nauk Geologicznych w piątek 3 grudnia o godz. 14.00) dotyczące wyjazdów na studia, praktyki i staże absolwenckie w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2022/2023.

 

Spotkanie organizowane jest dla studentów kierunków Geologia, Geografia, Inżynieria geologiczna, Ochrona Środowiska.

 

Link do spotkania w TEAMS: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aWz8rlGwiJwQdt9465lllnogd4YYTGe-m53J_v5uY6CY1%40thread.tacv2/1638176497878?context=%7b%22Tid%22%3a%222b71bef9-3b13-4432-b5f4-1f5ac2278d0c%22%2c%22Oid%22%3a%229373c5d4-73e4-4381-88d4-4397bb42cab0%22%7d

 

Serdecznie zapraszamy i do zobaczenia!

Koordynatorzy programu Erasmus+

dr hab. Magdalena Matusiak-Małek (Geologia)

dr Filip Duszyński (Geografia)

dr Adriana Trojanowska-Olichwer (Ochrona Środowiska)

 


 

Drodzy Studenci!

 

Z radością informujemy, że rusza rekrutacja na kolejną edycję programu ERASMUS+ w roku akademickim 2021/2022.

 

Koordynatorem programu w Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego jest dr Filip Duszyński. W razie chęci wyjazdu bądź jakichkolwiek pytań związanych z programem ERASMUS+ proszę kontaktować się z nim poprzez służbowy adres e-mail: filip.duszynski@uwr.edu.pl.

 

W usłudze MS Teams utworzona została specjalna grupa poświęcona rekrutacji na program ERASMUS+ dla studentów Geografii, Gospodarki Przestrzennej i Turystyki. Tam będą pojawiać się najważniejsze bieżące informacja na temat kolejnych etapów rekrutacji. Tam również będziecie mogli zadawać wszelkie pytania (wiemy, że jest ich wiele). Osoby zainteresowane dołączeniem do grupy proszone są o napisanie wiadomości na wskazany wyżej adres e-mail.

 

Najważniejsze informacje na temat kolejnej edycji programu ERASMUS+ znajdziecie na stronie Biura Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Wrocławskiego. Tam również znajdziecie informacje na temat ośrodków akademickich, do których możecie się udać. BWM przygotowało prezentację, która w klarowny sposób przedstawia ideę programu, zapewnione finansowanie oraz kolejne etapy rekrutacji. Link do niej zamieszczamy poniżej:

Prezentacja BWM o programie Erasmus+ 2021/2022.

 

Pamiętajcie! Pierwszym etapem starań o wyjazd w ramach programu ERASMUS+ jest kwalifikacja językowa. Jeśli nie posiadasz odpowiedniego certyfikatu językowego (wykaz honorowanych certyfikatów) bądź nie zdałeś jeszcze egzaminu językowego na poziomie min. B2 II, musisz wziąć udział w rozmowie kwalifikującej z języka obcego. Rozmowy odbędą się w dwóch terminach:

 

Uwaga: jeśli posiadasz certyfikat bądź zdałeś już egzamin językowy na wymaganym poziomie, musisz zgłosić ten fakt w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych (SPNJO).

 

Szczegóły dotyczące rekrutacji językowej do pobrania.

 

Po uzyskaniu potwierdzenia znajomości języka obcego czekać Was będzie rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona przez koordynatora. Informacje o terminach i wymaganych dokumentach znajdziecie w regulaminie programu ERASMUS+ dla kierunków Geografia, Gospodarka Przestrzenna i Turystyka.

Koniecznie zapoznajcie się również z zasadami rozliczenia pobytu.

 

Gorąco zachęcamy do skorzystania z możliwości wyjazdu na stypendium. Wierzymy, że sytuacja epidemiologiczna w Europie ulegać będzie stopniowej poprawie i nic nie stanie na przeszkodzie,

abyście za rok cieszyli się możliwością odbywania studiów w wymarzonym ośrodku akademickim. Na zachętę dołączamy film promocyjny, w którym o programie ERASMUS+ opowiadają Profesor Patrycja Matusz, Prorektor UWr ds. projektów i relacji międzynarodowych, oraz Barbara Skałacka-Harrold, Koordynator programu ERASMUS+ na Uniwersytecie Wrocławskim.