Uniwersytet Wrocławski

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Prezentacja graficzna

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

 

pl. Uniwersytecki 1,

50-137 Wrocław

 

tel. +48 71 375 22 44

fax. +48 71 343 51 84

 

sekretariat.igrr@uwr.edu.pl

Biblioteka Zakładu Klimatologii i Ochrony Atmosfery

Biblioteka Zakładu Klimatologii i Ochrony Atmosfery (jako część Biblioteki Uniwersyteckiej) gromadzi i dostępnia zbiory z zakresu meteorologii, klimatologii, ochrony atmosfery, w tym archiwalia w postaci biuletynów meteorologicznych i map synoptycznych. Według stanu z 2011 roku biblioteka zawiera 7071 woluminów książek oraz 7720 woluminów czasopism. Liczba zbiorów specjalnych obejmuje 2294 jedn. inw. Prenumerowanych jest 11 czasopism, w tym 5 zagranicznych.

 


UWAGA!

Zasady bezpiecznego zachowania się w bibliotece ZKOA

 

Ze względu na trwające zagrożenie epidemiczne SARS CoV-2, dbając o bezpieczeństwo  Użytkowników i personelu bibliotek, prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz przestrzeganie następujących zasad:

  1. Jednorazowo do Biblioteki ZKOA może wejść 2 Użytkowników.
  2. Zdezynfekowanie rąk i właściwe używanie masek ochronnych (zalecane także używanie rękawic).
  3. Zachowanie dystansu minimum 1,5 m od innych Użytkowników.
  4. Ograniczenie do minimum korzystania z Czytelni.
  5. Stosowanie się do bieżących wskazówek/zaleceń personelu.
  6. W Bibliotece mogą przebywać osoby zdrowe, nie wykazujące jakichkolwiek objawów sugerujących chorobę zakaźną.

Katalogi kartkowe i komputery biblioteczne są wyłączone z użytkowania. Zachęcamy do korzystania z katalogu online https://katalog.bu.uni.wroc.pl, katalogu kartograficznego w systemie GAiKK https://gaikk.bu.uni.wroc.pl/prod/ oraz sprawdzania dostępności egzemplarzy i zamawiania materiałów bibliotecznych i kartograficznych przez pocztę elektroniczną lub telefonicznie: piotr.ropuszynski@uwr.edu.pl tel. 71 3729497 w. 101

 

W celu ograniczenia bezpośredniego kontaktu z personelem bibliotek zalecamy wcześniejsze wypełnienie rewersów na zamówione książki  i wysłanie ich pocztą elektroniczną.

Materiały zwracane do biblioteki poddane są 3-dniowej kwarantannie, po czym mogą być ponownie udostępnione.

 


 

Adres biblioteki:

Zakład Klimatologii i Ochrony Atmosfery IGRR
ul. Kosiby 8, 51-621 Wrocław