Uniwersytet Wrocławski

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Prezentacja graficzna

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

 

pl. Uniwersytecki 1,

50-137 Wrocław

 

tel. +48 71 375 22 44

fax. +48 71 343 51 84

 

sekretariat.igrr@uwr.edu.pl

Biblioteka Zakładu Klimatologii i Ochrony Atmosfery

Biblioteka Zakładu Klimatologii i Ochrony Atmosfery (jako część Biblioteki Uniwersyteckiej) gromadzi i dostępnia zbiory z zakresu meteorologii, klimatologii, ochrony atmosfery, w tym archiwalia w postaci biuletynów meteorologicznych i map synoptycznych. Według stanu z 2011 roku biblioteka zawiera 7071 woluminów książek oraz 7720 woluminów czasopism. Liczba zbiorów specjalnych obejmuje 2294 jedn. inw. Prenumerowanych jest 11 czasopism, w tym 5 zagranicznych.

 

Adres biblioteki:

Zakład Klimatologii i Ochrony Atmosfery IGRR
ul. Kosiby 8, 51-621 Wrocław