Uniwersytet Wrocławski

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Prezentacja graficzna

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

 

pl. Uniwersytecki 1,

50-137 Wrocław

 

tel. +48 71 375 22 44

fax. +48 71 343 51 84

 

sekretariat.igrr@uwr.edu.pl

Przewody doktorskie

Informacje o obronach

Ogłoszenie o obronie rozprawy doktorskiej mgr Darii Bilińskiej-Prałat pt. Czasowa i przestrzenna zmienność stężeń pyłku wybranych drzew i krzewów w Polsce.

 

Rozprawa doktorska mgr Darii Bilińskiej-Prałat pt. Czasowa i przestrzenna zmienność stężeń pyłku wybranych drzew i krzewów w Polsce

Recenzje i streszczenia

Recenzje rozprawy doktorskiej mgr Darii Bilińskiej-Prałat pt. Czasowa i przestrzenna zmienność stężeń pyłku wybranych drzew i krzewów w Polsce:

Recenzja 1

Recenzja 2

 

Streszczenia rozprawy doktorskiej mgr Darii Bilińskiej-Prałat pt. Czasowa i przestrzenna zmienność stężeń pyłku wybranych drzew i krzewów w Polsce:

Streszczenie w języku polskim,

Streszczenie w języku angielskim.

Wymogi formalne stawiane pracy doktorskiej

Wymogi stawiane wobec rozpraw doktorskich będących zbiorami rozdziałów w pracach zbiorowych lub zbiorami artykułów