Uniwersytet Wrocławski

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Prezentacja graficzna

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

 

pl. Uniwersytecki 1,

50-137 Wrocław

 

tel. +48 71 375 22 44

fax. +48 71 343 51 84

 

sekretariat.igrr@uwr.edu.pl

Czasopismo Geograficzne

Informacje ogólne

logo PTG

 

Czasopismo Geograficzne jest kwartalnikiem ogólnogeograficznym, przeznaczonym dla osób zainteresowanych geografią.

 

Wydawane jest przez Polskie Towarzystwo Geograficzne

 

Adres redakcji

Polskie Towarzystwo Geograficzne

ul. Krakowskie Przedmieście 30

00-952 Warszawa

tel. 22 826 17 94

e-mail: ptg@uw.edu.pl