Uniwersytet Wrocławski

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Prezentacja graficzna

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

 

pl. Uniwersytecki 1,

50-137 Wrocław

 

tel. +48 71 375 22 44

fax. +48 71 343 51 84

 

sekretariat.igrr@uwr.edu.pl

XLVII Olimpiada Geograficzna

(rok szkolny 2020/2021)

WYNIKI ZAWODÓW OKRĘGOWYCH

Dnia 6 lutego 2021 r. w Obornikach Śląskich odbyły się zawody pisemne etapu okręgowego XLVII Olimpiady Geograficznej. W zawodach wzięło udział 95 uczniów, do dalszego etapu zawodów przeszło 29 uczniów, których wyniki punktowe PODLEGAJĄ WERYFIKACJI PRZEZ KOMITET GŁOWNY OG, po której nastąpi kwalifikacja do zawodów III stopnia.
 

Komunikat uzupełniający dotyczący zawodów okręgowych XLVII Olimpiady Geograficznej
 
Uczniowie startujący w zawodach pisemnych OG powinni mieć ze sobą lupę.
 
Nauczyciele i opiekunowie - podczas trwania zawodów są zaproszeni przez organizatora do Liceum Ogólnokształcącego na ul. Wrocławską 18.
 
Do zobaczenia

 


Szczegółowe informacje o zawodach okręgowych XLVII Olimpiady Geograficznej

 

Jak już wcześniej informowaliśmy, zawody okręgowe XLVII Olimpiady Geograficznej odbędą się w dniu 6 lutego 2021 r. (sobota) w Zespole Szkolno-Przedszkolnym, ul. Kownackiego 4 w Obornikach Śląskich.

 

W związku z pandemią odbędą się tylko zawody pisemne w pełnym reżimie sanitarnym.

 

Sobota 6 lutego 2021 r.

  • od godz. 11:00 – rejestracja, losowanie miejsc, otwarcie zawodów okręgowych XLVII OG – Sala sportowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym,
  • Zawody pisemne rozpoczną się o godz. 12:00 i będą składały się z trzech podejść bez przerw (wyjścia do toalety z jurorem) do godz. 14:15.

 Wyniki będą zamieszczone na stronie internetowej Komitetu Okręgowego w niedzielę tj. 7 lutego do godziny 20:00.

 

Organizator zawodów nie gwarantuje uczniom żadnych świadczeń. Uczniowie mogą mieć ze sobą na Sali butelkę z wodą, powinni mieć maseczkę, własne przybory do pisania (2 długopisy, linijkę, ołówek, cyrkiel, itp.) i legitymację szkolną. Po egzaminie pisemnym, uczniowie jadą do domu. Komitet Okręgowy OG prosi szkoły o pokrycie kosztów przejazdu uczniów biorących udział w zawodach.

 

Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie uczniów którzy z różnych przyczyn nie będą mogli brać udziału w zawodach.

 

W sprawach związanych z zawodami II etapu OG można się kontaktować z Sekretarzem Komitetu Okręgowego, adres e-mail: barbara.bieronska@uni.wroc.pl , tel. 663 589 181

 

Życzymy powodzenia,

Komitet Okręgowy OG we Wrocławiu

 


 

Wyniki zawodów II stopnia XLVII Olimpiady Geograficznej w roku szkolnym 2020/2021 - weryfikacja oceny prac I etapu

 

Prezydium Komitetu Głównego Olimpiady Geograficznej podjęło decyzję o dopuszczeniu do zawodów pisemnych 2.etapu uczniów, którzy uzyskali 75 punktów lub więcej.

WYNIKI

Informacje o organizatorach Olimpiady Geograficznej

XLVI Olimpiada Geograficzna

XLV Olimpiada Geograficzna

XLIV Olimpiada Geograficzna 2017/18

XLIII Olimpiada Geograficzna 2016/2017

XLII Olimpiada Geograficzna 2015/2016