Uniwersytet Wrocławski

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Prezentacja graficzna

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

 

pl. Uniwersytecki 1,

50-137 Wrocław

 

tel. +48 71 375 22 44

fax. +48 71 343 51 84

 

sekretariat.igrr@uwr.edu.pl

Aktualności - XLIX Olimpiada Geograficzna

Informujemy, że nauczyciele-opiekunowie uczniów biorących udział w zawodach okręgowych XLIX Olimpiady Geograficznej, będą mogli w sobotę w szkole kupić dla siebie obiad - II danie i kompot cena 14,50 zł - płatność na miejscu. Prosimy przesyłać zgłoszenia na adres mail mkwoka@lo14.wroc.pl do 26 stycznia 2023.

 


 

ZAWODY OKRĘGOWE XLIX OLIMPIADY GEOGRAFICZNEJ

 

Jak już wcześniej informowaliśmy, zawody okręgowe XLIX Olimpiady Geograficznej odbędą się w dniach 45 lutego 2023 r. w Liceum Ogólnokształcącym nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu, al. A. Brücknera 10.

 

W tym roku nie mamy możliwości zapewnienia wszystkim potrzebującym uczniom noclegu 4/5 lutego 2023 r. Internat nie będzie nam udostępniony w tym czasie, a noclegi w różnych miejscach Wrocławia przekraczają obecne możliwości finansowe.

 

Sobota 4 lutego 2023

O godzinie 9:45 w Auli Liceum Ogólnokształcącego nr XIV odbędzie  się uroczyste otwarcie zawodów okręgowych XLIX OG.

Po krótkiej przerwie, od godziny 10:25 nastąpi rejestracja uczestników i losowanie miejsc.

Zawody pisemne rozpoczną się o godzinie 11:00 i będą składały się z trzech podejść, po każdym podejściu będzie krótka przerwa.

Po egzaminie pisemnym – obiad w szkole dla wszystkich uczniów.

Około godziny 20:00 na stronie internetowej Komitetu Okręgowego Olimpiady Geograficznej zostaną wywieszone wyniki i lista uczniów zakwalifikowanych do zawodów ustnych.

 

Niedziela 5 lutego 2023

Od godziny 9:30 do ok. 13:30 zawody ustne, które będą obejmowały quiz i odpowiedzi ustne na pytanie wylosowane z zestawu.

Problematyka zawodów ustnych będzie dotyczyć charakterystyki fizycznogeograficznej oraz społeczno-gospodarczej wybranych obszarów Europy i świata.

Na miejsce zawodów należy przybyć odpowiednio wcześniej.

Po zawodach ustnych nastąpi uroczyste zakończenie II etapu XLIX Olimpiady Geograficznej, wręczenie nagród, upominków i zaświadczeń.  

 

Komitet Okręgowy OG prosi szkoły o pokrycie kosztów przejazdu uczniów na zawody.

 

Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie uczniów którzy z różnych przyczyn nie będą mogli brać udziału w zawodach.

 

Uczniowie biorący udział w zawodach pisemnych zobowiązani są posiadać przy sobie legitymację szkolną, pióro lub długopis, ołówek, linijkę, gumkę, kątomierz i lupę.

 

W sprawach związanych z zawodami II etapu OG można się kontaktować z Sekretarzem Komitetu Okręgowego, adres e-mail: wroclaw@olimpiadageograficzna.edu.pl, tel. 663 589 181

 

Życzymy powodzenia!

 


ZAWODY II STOPNIA – ANKIETY OSOBOWE

 

Wszystkich uczniów zakwalifikowanych do zawodów pisemnych prosimy o przesłanie ankiety osobowej w terminie do 20 stycznia 2023.

Uczniowie uzupełniają formularz elektronicznie, przesyłają do swoich szkół, a szkoły przekazują do właściwych Komitetów Okręgowych potwierdzając tym samym poprawność danych. Szkoły przekazują ankiety w formie elektronicznej na adres e-mail Komitetu Okręgowego: wroclaw@olimpiadageograficzna.edu.pl.

Formularz można pobrać na stronie Komitetu Głównego OG: www.olimpiadageograficzna.edu.pl.

 


 

WYNIKI OCENY PRAC PISEMNYCH

 

W dniu 7 grudnia 2022 r. Prezydium Komitetu Głównego OG podjęło decyzję o dopuszczeniu do zawodów pisemnych II etapu uczniów, którzy uzyskali 75 lub więcej punktów za pracę pisemną.
Zawody pisemne i ustne odbędą się 4-5 lutego 2023 roku w Liceum Ogólnokształcącym nr XIV im. Polonii Belgijskiej w Wrocławiu, al. A. Brücknera 11.

 

Lista wyników

 


Informacje o organizatorach Olimpiady Geograficznej

XLVIII Olimpiada Geograficzna (2021/2022)

XLVII Olimpiada Geograficzna (2020/2021)

XLVI Olimpiada Geograficzna 2019/2020

XLV Olimpiada Geograficzna 2018/2019

XLIV Olimpiada Geograficzna 2017/2018

XLIII Olimpiada Geograficzna 2016/2017

XLII Olimpiada Geograficzna 2015/2016