Uniwersytet Wrocławski

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Prezentacja graficzna

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

 

pl. Uniwersytecki 1,

50-137 Wrocław

 

tel. +48 71 375 22 44

fax. +48 71 343 51 84

 

sekretariat.igrr@uwr.edu.pl

Aktualności

ZAWODY FINAŁOWE XLVIII OG W GDYNI (wyniki)

 

Komitet Okręgowy informuje, że w zawodach finałowych XLVIII Olimpiady Geograficznej które odbyły się w dniach 21-24 kwietnia 2022 r. w Gdyni, z naszego Okręgu brało udział 9 uczniów z których uczniowie dopuszczeni do zawodów ustnych zdobyli tytuł laureata a pozostali uzyskali tytuł finalisty.

 

Zwycięzcą tegorocznej Olimpiady został Piotr Zatwarnicki z Publicznego LO nr III z Oddziałami Dwujęzycznymi w Opolu który uzyskał 137,5 pkt.

 

Pozostali Laureaci:

  • Maciej Jankowski, I Liceum Ogólnokształcące w Oleśnie
  • Jan Machalski, Publiczne LO nr III z Oddziałami Dwujęzycznymi w Opolu
  • Radosław Stosio, Liceum Ogólnokształcące nr III we Wrocławiu

Finaliści:

  • Tymoteusz Bińczyk, II Liceum Ogólnokształcące w Wałbrzychu
  • Konrad Dworniczak, Liceum Ogólnokształcące nr III we Wrocławiu
  • Łukasz Hadryś, Liceum Ogólnokształcące nr XIV we Wrocławiu
  • Klaudia Kruk, Liceum Ogólnokształcące nr III we Wrocławiu
  • Leon Nowak, Liceum Ogólnokształcące nr III we Wrocławiu

Wszystkim uczniom gratulujemy!

 


 

Wyniki zawodów okręgowych XLVIII Olimpiady Geograficznej

Lista laureatów zawodów okręgowych 48. Olimpiady Geograficznej 2022 - województwo dolnośląskie i opolskie

Lista wyników zawodów okręgowych 48. Olimpiady Geograficznej 2022 - województwo dolnośląskie i opolskie

 


 

Szczegółowe informacje o zawodach okręgowych XLVIII Olimpiady Geograficznej


Zawody okręgowe XLVIII Olimpiady Geograficznej odbędą się  w dniach 5 - 6 lutego 2022 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. K. Holteia w Powiatowym Zespole Szkół, ul. Wrocławska 18, Oborniki Śląskie.

 

UWAGA! Informujemy, że zawody pisemne II etapu rozpoczną się 5 lutego 2022 r. o godzinie 11:00. Zawody zakończą się po przeprowadzeniu części pisemnej. Ze względu na sytuację pandemiczną, nie odbędą się planowane na niedzielę zawody ustne. 

 

Sobota 5 lutego 2022 - godz. 9:45 w sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego  odbędzie się uroczyste otwarcie  zawodów okręgowych XLVIII OG. Po krótkiej przerwie, od godz. 10:20 nastąpi rejestracja uczestników i losowanie miejsc. Zawody pisemne rozpoczną się o godz. 11:00 i będą trwały 2,5 h bez przerw. Po zawodach pisemnych – obiad w szkole dla wszystkich uczniów. Następnie uczestnicy rozjadą się do domów.
Wyniki zawodów zostaną ogłoszone  w niedzielę 6 lutego 2022 do godziny 20:00 na stronie Komitetu Okręgowego Olimpiady Geograficznej.

Komitet Okręgowy OG prosi szkoły o pokrycie kosztów przejazdu uczniów na zawody.

Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie uczniów którzy z różnych przyczyn nie będą mogli brać udziału w zawodach.

Uczniowie biorący udział w zawodach pisemnych zobowiązani są posiadać przy sobie legitymację szkolną, pióro lub długopis i maseczkę. WAŻNE! Na zawody pisemne, uczniowie powinni mieć ze sobą długopis/pióro, ołówek, gumkę, linijkę i czerwoną kredkę.

Nauczyciele-opiekunowie, delegowani przez szkoły w charakterze obserwatorów zgłaszają swój udział i rezerwację miejsc noclegowych na własny koszt - organizator miejscowy mgr Artur Przystarz tel. 609 303 864, adres e-mail: arturprzystarz@o2.pl

 

Zakwaterowanie: Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Józefa Poniatowskiego 22, Oborniki Śląskie (dla uczniów spoza Wrocławia – nocleg sobota/niedziela, kolacja sobota i śniadanie niedziela).
Wyżywienie: śniadanie i kolacja OSiR, obiady wszyscy uczniowie w szkole.

 

W sprawach związanych z zawodami II etapu OG można się kontaktować z Sekretarzem Komitetu Okręgowego, adres e-mail: barbara.bieronska@uni.wroc.pl , tel. 663 589 181

 

Informacje do pobrania w formacie pdf.


Życzymy powodzenia!

 

 


 

XLVIII Olimpiada Geograficzna - informacja dot. zawodów pisemnych II. stopnia

 

Informujemy że, uczniowie dopuszczeni do zawodów pisemnych II stopnia powinni przesłać do 15 stycznia 2022 r. do Komitetu Okręgowego we Wrocławiu, wypełnioną ankietę osobową (wzór zostanie zamieszczony na stronie internetowej Komitetu Głównego OG).

Zawody Okręgowe odbędą się w dniach 5 – 6 lutego 2022 r. w Państwowym Zespole Szkół w Obornikach Śląskich, ul. Wrocławska 18.

 


 

XLVIII Olimpiada Geograficzna – wyniki weryfikacji prac

Prezydium Komitetu Głównego OG w dniu 8 grudnia 2021 roku zatwierdziło próg dopuszczenia do zawodów pisemnych 2. etapu na poziomie 75 punktów. Uczniowie, którzy w wyniku weryfikacji prac osiągnęli 75 punktów i powyżej, są dopuszczeni do zawodów pisemnych.

Wyniki (PDF)

 


 

 

XLVIII Olimpiada Geograficzna

Do 30 września 2021 r. szkoły zgłosiły uczniów do I etapu zawodów okręgowych  XLVIII OG. Do 15 listopada Komisje szkolne mają obowiązek ogłosić wyniki zawodów szkolnych oraz przesłać do Komitetu Okręgowego we Wrocławiu prace uczniów zakwalifikowanych do zawodów II stopnia wraz z Kartami Oceny pracy oraz protokołem zawodów I stopnia. Wzory kart dla poszczególnych tematów zostaną ogłoszone przez Komitet Główny na stronie internetowej do 31 października 2021 roku. Praca ucznia musi być przesłana w wersji papierowej oraz elektronicznej. Jednocześnie należy przesłać  na adres internetowy Komitetu Okręgowego protokół zawodów szkolnych w wersji elektronicznej (formularze będą zamieszczone do 31 października na stronie KG). Wraz z pracą ucznia należy przesłać zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych – wzór będzie na stronie internetowej KG do 31 października.

 


         

VII Bałtycka Olimpiada Geograficzna w Polsce

 

W 2021 roku po raz pierwszy zawody Bałtyckiej Olimpiady Geograficznej (Baltic iGeo) odbyły się w Polsce w Suwałkach w dniach od 27 czerwca do 1 lipca 2021r. W zawodach uczestniczyło 29 uczniów szkół średnich wyłonionych w krajowych olimpiadach geograficznych.

Uczniowie z naszego Okręgu znaleźli się wśród najlepszych i zdobyli srebrne medale: Piotr Zatwarnicki (5 miejsce PLO nr III w Opolu) i Jan Machalski (8 miejsce, PLO nr III w Opolu), brązowy medal zdobył Szymon Kłapiński (10 miejsce, II LO w Wałbrzychu).

 


 

Międzynarodowa Olimpiada Geograficzna

 

W sierpniu 2021 r. odbyła się Międzynarodowa Olimpiada Geograficzna w Turcji. Zawody organizowane są pod auspicjami Międzynarodowej Unii Geograficznej i od 2012 roku odbywają się corocznie. W tym roku Polacy zajęli 4 miejsce w klasyfikacji drużynowej na 46 startujących drużyn.

W klasyfikacji indywidualnej z Polski brało udział 4 uczniów, a z naszego Okręgu 2 uczniów i zdobyli: Szymon Kłapiński złoty medal, uczeń II LO w Wałbrzychu, i srebrny medal Piotr Zatwarnicki uczeń PLO nr III w Opolu.

                  

Wszystkim serdecznie gratulujemy.

 


Informacje o organizatorach Olimpiady Geograficznej

XLVII Olimpiada Geograficzna (2020/2021)

XLVI Olimpiada Geograficzna 2019/2020

XLV Olimpiada Geograficzna 2018/2019

XLIV Olimpiada Geograficzna 2017/2018

XLIII Olimpiada Geograficzna 2016/2017

XLII Olimpiada Geograficzna 2015/2016