Uniwersytet Wrocławski

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Prezentacja graficzna

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

 

pl. Uniwersytecki 1,

50-137 Wrocław

 

tel. +48 71 375 22 44

fax. +48 71 343 51 84

 

sekretariat.igrr@uwr.edu.pl

Aktualności

XLVIII Olimpiada Geograficzna

 

Do 30 września 2021 r. szkoły zgłosiły uczniów do I etapu zawodów okręgowych  XLVIII OG. Do 15 listopada Komisje szkolne mają obowiązek ogłosić wyniki zawodów szkolnych oraz przesłać do Komitetu Okręgowego we Wrocławiu prace uczniów zakwalifikowanych do zawodów II stopnia wraz z Kartami Oceny pracy oraz protokołem zawodów I stopnia. Wzory kart dla poszczególnych tematów zostaną ogłoszone przez Komitet Główny na stronie internetowej do 31 października 2021 roku. Praca ucznia musi być przesłana w wersji papierowej oraz elektronicznej. Jednocześnie należy przesłać  na adres internetowy Komitetu Okręgowego protokół zawodów szkolnych w wersji elektronicznej (formularze będą zamieszczone do 31 października na stronie KG). Wraz z pracą ucznia należy przesłać zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych – wzór będzie na stronie internetowej KG do 31 października.

 


         

VII Bałtycka Olimpiada Geograficzna w Polsce

 

W 2021 roku po raz pierwszy zawody Bałtyckiej Olimpiady Geograficznej (Baltic iGeo) odbyły się w Polsce w Suwałkach w dniach od 27 czerwca do 1 lipca 2021r. W zawodach uczestniczyło 29 uczniów szkół średnich wyłonionych w krajowych olimpiadach geograficznych.

Uczniowie z naszego Okręgu znaleźli się wśród najlepszych i zdobyli srebrne medale: Piotr Zatwarnicki (5 miejsce PLO nr III w Opolu) i Jan Machalski (8 miejsce, PLO nr III w Opolu), brązowy medal zdobył Szymon Kłapiński (10 miejsce, II LO w Wałbrzychu).

 


 

Międzynarodowa Olimpiada Geograficzna

 

W sierpniu 2021 r. odbyła się Międzynarodowa Olimpiada Geograficzna w Turcji. Zawody organizowane są pod auspicjami Międzynarodowej Unii Geograficznej i od 2012 roku odbywają się corocznie. W tym roku Polacy zajęli 4 miejsce w klasyfikacji drużynowej na 46 startujących drużyn.

W klasyfikacji indywidualnej z Polski brało udział 4 uczniów, a z naszego Okręgu 2 uczniów i zdobyli: Szymon Kłapiński złoty medal, uczeń II LO w Wałbrzychu, i srebrny medal Piotr Zatwarnicki uczeń PLO nr III w Opolu.

                  

Wszystkim serdecznie gratulujemy.

 


Informacje o organizatorach Olimpiady Geograficznej

XLVII Olimpiada Geograficzna (2020/2021)

XLVI Olimpiada Geograficzna 2019/2020

XLV Olimpiada Geograficzna 2018/2019

XLIV Olimpiada Geograficzna 2017/2018

XLIII Olimpiada Geograficzna 2016/2017

XLII Olimpiada Geograficzna 2015/2016