Uniwersytet Wrocławski

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Prezentacja graficzna

Instytut Geografii

i Rozwoju Regionalnego

 

pl. Uniwersytecki 1,

50-137 Wrocław

 

tel. +48 71 375 22 44

fax. +48 71 343 51 84

 

sekretariat.igrr@uwr.edu.pl

Aktualności

50. OLIMPIADA GEOGRAFICZNA - WYNIKI 1. ETAPU

 

Komitet Okręgowy OG we Wrocławiu informuje, że decyzją Prezydium Komitetu Głównego Olimpiady Geograficznej z dnia 8 grudnia 2023 roku do zawodów pisemnych 2. etapu 50. Olimpiady Geograficznej zostają zakwalifikowani uczniowie, którzy uzyskali 76 lub więcej punktów za pracę pisemną.

 

TABELA Z WYNIKAMI 1. ETAPU.

 

Okręgowe zawody pisemne odbędą się w dniach 10 – 11 lutego 2024 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Jeleniej Górze

 


MIĘDZYNARODOWE OLIMPIADY GEOGRAFICZNE – WYNIKI

26–30  czerwca 2023 r w Valka/Tartu (Łotwa/Estonia) odbyła się IX Olimpiada Bałtycka, na której uczeń Maciej Jankowski (I Liceum Ogólnokształcące w Oleśnie) zdobył złoty medal zajmując 2. miejsce.   

8–13 sierpnia 2023 r odbyła się XIX Międzynarodowa Olimpiada Geograficzna w Bandung (Indonezja), na której uczeń Maciej Jankowski (I Liceum Ogólnokształcące w Oleśnie) zdobył srebrny medal.
                
Serdecznie gratulujemy!

 


50. OLIMPIADA GEOGRAFICZNA

Wszystkie informacje związane z poszczególnymi etapami zawodów 50. OG znajdują się na stronie głównej Olimpiady : www.olimpiadageograficzna.edu.pl
Znajdują się tam:

  • Plakat 50. Olimpiady Geograficznej
  • Informator 50. Olimpiady Geograficznej
  • Formularz zgłoszeniowy
  • Tematy i ich opis, karta oceny prac
  • Terminarz zawodów

Do dnia 30 września 2023 r. Komisje Szkolne  mają obowiązek przesłać do Komitetu Okręgowego we Wrocławiu zgłoszenie uczniów do etapu szkolnego wg wzoru – formularza zgłoszeniowego do pobrania na stronie OG.

Zgłoszenia i wszelkie informacje proszę przesyłać na adres mail: wroclaw@olimpiadageograficzna.edu.pl

W sprawach zawodów OG można kontaktować się z Sekretarzem Komitetu Okręgowego, mgr Barbarą Bierońską tel. 663 589 181

 


MIĘDZYNARODOWE OLIMPIADY GEOGRAFICZNE

  • IX Olimpiada Bałtycka w Valka/Tartu w dniach 26 – 30 czerwca 2023 r.
  • XIX Międzynarodowa Olimpiada Geograficzna, która odbędzie się w Bandung w Indonezji w dniach 8 – 13 sierpnia 2023 r.

W wyniku zakończonych kwalifikacji najlepszych laureatów XLIX Olimpiady Geograficznej w zawodach międzynarodowych iGeo w Indonezji z naszego Okręgu weźmie udział Maciej Jankowski (I LO w Oleśnie).

 

W zawodach IX Bałtyckiej Olimpiady Geograficznej na Łotwie i Estonii wezmą udział,

- Maciej Jankowski (I LO w Oleśnie)

- Mateusz Orleański (LO nr III we Wrocławiu)

 

Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia na zawodach międzynarodowych.

 


50. OLIMPIADA GEOGRAFICZNA (1974 – 2024)

 

Zapraszamy do udziału w jubileuszowej 50. Olimpiadzie Geograficznej rok szkolny  2023/2024. Tematy, wytyczne i karty oceny prac są opublikowane na stronie Komitetu Głównego.

 

Komitet Okręgowy OG we Wrocławiu prosi szkoły, nauczycieli lub uczniów o zgłaszanie się po odbiór prac olimpijskich z ostatnich i wcześniejszych lat. W tej sprawie prosimy o kontakt z Sekretarzem KO tel. 663 589 181

 


Informacje o organizatorach Olimpiady Geograficznej

XLIX Olimpiada Geograficzna (2022/2023)

XLVIII Olimpiada Geograficzna (2021/2022)

XLVII Olimpiada Geograficzna (2020/2021)

XLVI Olimpiada Geograficzna 2019/2020

XLV Olimpiada Geograficzna 2018/2019

XLIV Olimpiada Geograficzna 2017/2018

XLIII Olimpiada Geograficzna 2016/2017

XLII Olimpiada Geograficzna 2015/2016