Uniwersytet Wrocławski

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Prezentacja graficzna

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

 

pl. Uniwersytecki 1,

50-137 Wrocław

 

tel. +48 71 375 22 44

fax. +48 71 343 51 84

 

sekretariat.igrr@uwr.edu.pl

Komunikaty Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Geograficznego

Przedstawiamy Apel do geografów i sympatyków geografii z dnia 12 maja 2020 r w sprawie kontynuacji prac nad wydawnictwem 'Geografowie polscy. Słownik biograficzny'.

 


Informujemy, że decyzją Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Geograficznego z dnia 27 marca 2020 roku, podjętą w porozumieniu z Zarządem Oddziału Wrocławskiego PTG oraz Dyrekcją Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, ostatecznie odwołano Zjazd PTG w 2020 roku. Zjazd zostanie zorganizowany w przyszłym roku, zaś jego organizacja powierzona zostanie ponownie Ośrodkowi Wrocławskiemu.

 

Oficjalny komunikat odwoławczy do pobrania

 


 


 

UWAGA!

Nowy numer konta dla Wrocławskiego Oddziału PTG
89 1090 2503 0000 0001 3526 9222
Konto – Bank Zachodni WBK Grupa Santander - Wrocław ul. Kuźnicza 17-19

 


 

UWAGA!

Nr 59 Biuletynu Polskiego Towarzystwa Geograficznego jest dostępny do pobrania.