Uniwersytet Wrocławski

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Prezentacja graficzna

Instytut Geografii

i Rozwoju Regionalnego

 

pl. Uniwersytecki 1,

50-137 Wrocław

 

tel. +48 71 375 22 44

fax. +48 71 343 51 84

 

sekretariat.igrr@uwr.edu.pl

Komunikaty Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Geograficznego

 

 

Zapraszamy do udziału!

 


 

 

Zapraszamy do udziału w jednodniowych wycieczkach pod patronatem Polskiego Towarzystwa Geograficznego, organizowanych przez organizowanych przez Biuro Podróży Euro-Bus.

 

Szczegóły w ogłoszeniu.

 


 

 

 

Zapraszamy do udziału!

Szczegółowe informacje

 


 

 

 Zapraszamy do udziału!

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O WYCIECZCE

 


 

 

Zapraszamy od udziału!

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O WARSZATATCH

 


 

UWAGA!

Bieżący harmonogram prelekcji PTG w roku akademickim 2023/24.

(aktualizacja 04-01-2024)

 

 

Serdecznie zapraszamy!

 


 

 

 

Informujemy, że III edycja warsztatów pt. 'Znaczenie lekcji terenowych w edukacji geograficznej' odbędzie się w dniach 19-21 września 2024 roku. Miejsce warsztatów: Uznam – Wolin – Karsibór.

 

Komunikat do pobrania

 Formularz zgłoszeniowy do pobrania

 

Zapraszamy!

 


 

 

Konferencja dla nauczycieli Znaczenie lekcji terenowych w edukacji geograficznej - II edycja

W dniach 5-7 października 2023 roku odbyła się kolejna edycja warsztatów dla nauczycieli geografii ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych organizowanych przez Pracownię Dydaktyki Geografii Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego UWr oraz Wrocławski Oddział Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Tym razem 35 nauczycieli pod kierunkiem mgr Marty Helt, dr. Janusza Łacha i dr. Krzysztofa Parzócha  poznawali  Beskidy Zachodnie. Był to bardzo intensywny czas, w trakcie którego w rodzinnej atmosferze uczestnicy mogli poszerzyć swoją wiedzę na temat m.in.: współczesnych procesów morfologicznych zachodzących na obszarze Beskidów Zachodnich na przykładzie Beskidu Małego czy struktury etnicznej i kulturowej Górali Polskich Beskidów Zachodnich oraz mieli okazję do wymiany dobrych praktyk. Dziękujemy wszystkim Uczestnikom i do zobaczenia w przyszłym roku na Wolinie!

 

Marta, Janusz i Krzysztof 

 

 


 

W dniach 30 września - 2 października 2022 roku odbyła się w Dobkowie na Pogórzu Kaczawskim konferencja dla nauczycieli połączona z warsztatami terenowymi pt. „Znaczenie lekcji terenowych w edukacji geograficznej”. Wydarzenie zorganizowała Pracownia Dydaktyki Geografii Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego UWr pod kierownictwem mgr Marty Helt oraz Wrocławski Oddział Polskiego Towarzystwa Geograficznego.

 

 

Zapraszamy do lektury najnowszego numeru Czasopisma Geograficznego, zawierającego m. in. Sprawozdanie z 62. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geograficznego.

 


 

KONKURS FOTOGRAFICZNY
'OTWARTE KRAJOBRAZY - PIĘKNO I ZAGROŻENIA'
ROZSTRZYGNIĘTY!

 

Na konkurs napłynęło 57 prac, głównie z Wrocławia, ale także z kilkunastu innych miejscowości  w Polsce. Nagrody przyznano w dwóch kategoriach tematycznych: 1) Walory estetyczne i piękno otwartych krajobrazów, 2) Krajobrazy otwarte w zagrożeniu; oraz w trzech grupach wiekowych: 1) szkoła podstawowa, 2) szkoła średnia, 3) osoby dorosłe. Ponadto przyznano wyróżnienie specjalne.

Nagrodzonym składamy serdeczne gratulacje, a wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za zaangażowanie i nadesłanie prac.

Informacja dotycząca wystawy prac pokonkursowych będzie podana w późniejszym terminie. 

 

Lista nagrodzonych

 

 


 

Przedstawiamy Sprawozdanie z 62. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, zorganizowanego przez Oddział Wrocławski pod hasłem „Geografia – jedność w różnorodności”. Zjazd odbył się w dniach 11-12.06.2021 r. na Uniwersytecie Wrocławskim w formie on-line oraz w dniach 1-3.10.2021 r. w Dobkowie na Pogórzu Kaczawskim. Wydarzenie to było ważne ze względu na obchody 75-lecia istnienia Wrocławskiego Oddziału PTG na Uniwersytecie Wrocławskim.
 
Zachęcamy do zapoznania się z okolicznościowymi posterami:
 
Jubileusz 75-lecia pozwolił także na przygotowanie okolicznościowej publikacji, dostępnej dla każdego członka Towarzystwa. Zapraszamy po odbiór podczas naszych spotkań.
 
 

 

Przedstawiamy Apel do geografów i sympatyków geografii z dnia 12 maja 2020 r w sprawie kontynuacji prac nad wydawnictwem 'Geografowie polscy. Słownik biograficzny'.

 


 

UWAGA!

Nowy numer konta dla Wrocławskiego Oddziału PTG
89 1090 2503 0000 0001 3526 9222
Konto – Santander Bank Polska S.A. - Wrocław ul. Kuźnicza 17-19