Uniwersytet Wrocławski

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Prezentacja graficzna

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

 

pl. Uniwersytecki 1,

50-137 Wrocław

 

tel. +48 71 375 22 44

fax. +48 71 343 51 84

 

sekretariat.igrr@uwr.edu.pl

Komunikaty Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Geograficznego

 

 

Zapraszamy do udziału w konferencji pod hasłem ZNACZENIE LEKCJI TERENOWYCH W EDUKACJI  GEOGRAFICZNEJ, która odbędzie się w dniach 30.09-2.10.2022 r. w Dobkowie na Pogórzu Kaczawskim. Konferencja jest połączona z warsztatami terenowymi, a jej organizatorami są Pracownia Dydaktyki  Geografii Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wrocławski Oddział Polskiego  Towarzystwa Geograficznego.

 

PROGRAM

 

 

UWAGA!

Prelekcje PTG w 2022 roku.

Serdecznie zapraszamy!

 


 

Zapraszamy do lektury najnowszego numeru Czasopisma Geograficznego, zawierającego m. in. Sprawozdanie z 62. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geograficznego.

 


 

KONKURS FOTOGRAFICZNY
'OTWARTE KRAJOBRAZY - PIĘKNO I ZAGROŻENIA'
ROZSTRZYGNIĘTY!

 

Na konkurs napłynęło 57 prac, głównie z Wrocławia, ale także z kilkunastu innych miejscowości  w Polsce. Nagrody przyznano w dwóch kategoriach tematycznych: 1) Walory estetyczne i piękno otwartych krajobrazów, 2) Krajobrazy otwarte w zagrożeniu; oraz w trzech grupach wiekowych: 1) szkoła podstawowa, 2) szkoła średnia, 3) osoby dorosłe. Ponadto przyznano wyróżnienie specjalne.

Nagrodzonym składamy serdeczne gratulacje, a wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za zaangażowanie i nadesłanie prac.

Informacja dotycząca wystawy prac pokonkursowych będzie podana w późniejszym terminie. 

 

Lista nagrodzonych

 

 


 

Przedstawiamy Sprawozdanie z 62. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, zorganizowanego przez Oddział Wrocławski pod hasłem „Geografia – jedność w różnorodności”. Zjazd odbył się w dniach 11-12.06.2021 r. na Uniwersytecie Wrocławskim w formie on-line oraz w dniach 1-3.10.2021 r. w Dobkowie na Pogórzu Kaczawskim. Wydarzenie to było ważne ze względu na obchody 75-lecia istnienia Wrocławskiego Oddziału PTG na Uniwersytecie Wrocławskim.
 
Zachęcamy do zapoznania się z okolicznościowymi posterami:
 
Jubileusz 75-lecia pozwolił także na przygotowanie okolicznościowej publikacji, dostępnej dla każdego członka Towarzystwa. Zapraszamy po odbiór podczas naszych spotkań.
 
 

 

Przedstawiamy Apel do geografów i sympatyków geografii z dnia 12 maja 2020 r w sprawie kontynuacji prac nad wydawnictwem 'Geografowie polscy. Słownik biograficzny'.

 


 

UWAGA!

Nowy numer konta dla Wrocławskiego Oddziału PTG
89 1090 2503 0000 0001 3526 9222
Konto – Santander Bank Polska S.A. - Wrocław ul. Kuźnicza 17-19