Uniwersytet Wrocławski

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Prezentacja graficzna

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

 

pl. Uniwersytecki 1,

50-137 Wrocław

 

tel. +48 71 375 22 44

fax. +48 71 343 51 84

 

sekretariat.igrr@uwr.edu.pl

Studia licencjackie - Geografia

Opis studiów licencjackich

Plany studiów i sylabusy

Plany zajęć - SEM. ZIMOWY 2020/21

Adresy budynków i numery sal dydaktycznych

Propozycje tematów prac dyplomowych

Wymogi formalne stawiane pracy licencjackiej

Ćwiczenia terenowe - ogłoszenia

Wyniki ankiet dydaktycznych