Uniwersytet Wrocławski

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Prezentacja graficzna

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

 

pl. Uniwersytecki 1,

50-137 Wrocław

 

tel. +48 71 375 22 44

fax. +48 71 343 51 84

 

sekretariat.igrr@uwr.edu.pl

Aktualności

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego zapraszają na publiczną dyskusję nad rozprawą doktorską mgr Agnieszki Lisowskiej-Kierepki pt. Obszary zagrożone zjawiskiem przestępczości w przestrzeni wielkich miast (na przykładzie Wrocławia, Krakowa i Poznania). Dyskusja odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2019 r. o godzinie 8:00 w sali nr 336.

 

Ogłoszenie do pobrania.


 


 

 

 Najnowszy numer Biuletynu Informacyjnego IGRR

 


 

 


 

 


 

Szczegółowe informacje o wycieczce.

Zapraszamy!

 


UWAGA!

Ogłoszenie dla studentów I roku studiów magisterskich dotyczące zapisów na lektorat  języka nowożytnego (poziom B2+) w semestrze letnim 2018/19.

 


 

 

W dniach 9-10.05.2019, w Zakładzie Klimatologii i Ochrony Atmosfery Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego odbędzie się XXIX Seminarium Meteorologii i Klimatologii Polarnej.

 

Zapraszamy do udziału wszystkich zainteresowanych.

 


 Organizacja roku akademickiego 2018/2019

 


 

 

Zmiana systemu udostępniania pliku instalacyjnego ArcGis dla studentów!!! 

Plik nie będzie już wydawany przez pracowników

Zakładu Geoinformatyki i Kartografii.

 

Proszę samodzielnie pobierać pliki według opisanej ścieżki:
s. 325: X:Publiczny60_instalacjeArcGis_pakiet instalacyjny
s. 229: Z:studenciArcGIS_2017
s. 151: D:Wymiana_1_11ArcGIS_2017
D:Wymiana_12_22ArcGIS_2017

 

Jednocześnie informujemy, że indywidualne kody instalacyjne będą dalej wydawane studentom w Zakładzie Geoinformatyki i Kartografii, w pokoju 319b.

 


Aktualne godziny konsultacji i informacje na temat ich zmian podawane są przez nauczycieli akademickich w systemie USOS icon earth 24

 


 

 

Ostatnio dodane

17 kwietnia 2019

ĆWICZENIA TERENOWE

Harmonogram ćwiczeń terenowych w semestrze letnim 2018/19.


12 kwietnia 2019

PUBLIKACJE Z LISTY JCR

Aktualizacja wykazu publikacji z roku 2019.


20 marca 2019

STUDIA LICENCJACKIE

Ogłoszenia i deklaracje dotyczące wyboru tematu prac dyplomowych do realizacji w r.oku akademickim 2019/2020 na kierunkach geografia, gospodarka przestrzenna i turystyka (w zakładkach OGŁOSZENIA i PLIKI DO POBRANIA)


6 marca 2019

STUDIA MAGISTERSKIE

Aktualizacja planów zajęć w semestrze letnim 2018/19.


26 lutego 2019

STUDIA LICENCJACKIE
STUDIA MAGISTERSKIE

Aktualizacja planów zajęć w semestrze letnim 2018/19.


19 lutego 2019

STUDIA DOKTORANCKIE

Aktualizacja planu zajęć w semestrze letnim 2018/19.


12 lutego 2019

STUDIA DOKTORANCKIE

Harmonogram kursu dydaktyki


1 lutego 2019

ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE

egzamin licencjacki na kierunku turystyka

egzamin magisterski na kierunku gospodarka przestrzenna


7 stycznia 2019

TERMINY EGZAMINÓW
Terminy egzaminów w sesji zimowej roku akademickiego 2018/19:

geografia (lic.)

gospodarka przestrzenna (lic.)

turystyka (lic.)

geografia (mgr) - I rok

geografia (mgr) - II rok

gospodarka przestrzenna (mgr)


10 grudnia 2018

STUDIA MAGISTERSKIE
Terminy egzaminów magisterskich w roku akademickim 2018/19


9 października 2018

PLIKI I FORMULARZE

Plan wystąpień na zebraniach naukowych IGRR w roku akademickim 2018/19.


26 września 2018

BADANIA NAUKOWE

Aktualizacja wykazu projektów badawczych będących w trakcie realizacji


21 września 2018

REKRUTACJA 2018

Lista osób przyjętych na I rok studiów II stopnia na kierunkach geografia i gospodarka przestrzenna.


17 lipca 2018

PRZEWODY DOKTORSKIE

Nowe formularze wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego oraz oświadczenia o prawach autorskich i danych osobowych.


18 maja 2018

STUDIA LICENCJACKIE - GEOGRAFIA

Ostateczny podział na moduły specjalizacyjne na II roku studiów w roku akademickim 2018/19:

moduł geografia fizyczna

moduł geografia społeczno-ekonomiczna

moduł geografia regionalna i turystyka


30 kwietnia 2018

STUDIA LICENCJACKIE - GEOGRAFIA

Sylabusy oraz plany studiów obowiązujące studentów I roku w roku akademickim 2018/19.


23 lutego 2017

STUDIA PODYPLOMOWE

Aktualizacja informacji o Podyplomowych Studiach Geografii dla Nauczycieli.


9 stycznia 2018

INFORMACJE DLA AUTORÓW ROZPRAW NAUKOWYCH IGRR

Aktualizacja informacji oraz wytycznych dla autorów.