Uniwersytet Wrocławski

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Prezentacja graficzna

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

 

pl. Uniwersytecki 1,

50-137 Wrocław

 

tel. +48 71 375 22 44

fax. +48 71 343 51 84

 

sekretariat.igrr@uwr.edu.pl

Aktualności

UWAGA! Aktualizacja program dni adaptacyjnych dla studentów I roku na kierunkach:

geografia

gospodarka przestrzenna

turystyka

 


 Organizacja roku akademickiego 2018/2019

 


 

 

Zapraszamy na XXI edycję Dolnośląskiego Festiwalu Nauki
w Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego

 


 

 

 Najnowszy numer Biuletynu Informacyjnego IGRR.

 


 

Pod koniec kwietnia nakładem Princeton University Press ukazała się monografia naukowa Historical Atlas of Hasidism autorstwa prof. Marcina Wodzińskiego z Katedry Judaistyki UWr i dr. Waldemar Spallka.

 

Więcej informacji o atlasie znajduje się na stronie wydawnictwa https://press.princeton.edu/titles/11268.html oraz na stronie https://www.academia.edu/3653236/Historical_Atlas_of_Hasidism_excerpt_, gdzie można też obejrzeć przykładowe strony monografii.

 

Pełna informacja w formacie pdf.

 


 

 

Zmiana systemu udostępniania pliku instalacyjnego ArcGis dla studentów!!! 

Plik nie będzie już wydawany przez pracowników

Zakładu Geoinformatyki i Kartografii.

 

Proszę samodzielnie pobierać pliki według opisanej ścieżki:
s. 325: X:Publiczny60_instalacjeArcGis_pakiet instalacyjny
s. 229: Z:studenciArcGIS_2017
s. 151: D:Wymiana_1_11ArcGIS_2017
D:Wymiana_12_22ArcGIS_2017

 

Jednocześnie informujemy, że indywidualne kody instalacyjne będą dalej wydawane studentom w Zakładzie Geoinformatyki i Kartografii, w pokoju 319b.

 


Zaktualizowane wymogi, które muszą spełniać realizowane prace dyplomowe (licencjackie i magisterskie) są dostępne w zakładce Studia.

 


Aktualne godziny konsultacji i informacje na temat ich zmian podawane są przez nauczycieli akademickich w systemie USOS icon earth 24

 


 

 

Ostatnio dodane

26 września 2018

STUDIA LICENCJACKIE
STUDIA MAGISTERSKIE

Plany zajęć w semestrze zimowym.

 

STUDIA DOKTORANCKIE

Plan zajęć w semestrze zimowym 2018/19.

Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2018/19.

 

BADANIA NAUKOWE

Aktualizacja wykazu projektów badawczych będących w trakcie realizacji


25 września 2018

STUDIA LICENCJACKIE

Aktualizacja programu dni adaptacyjnych dla studentów I roku na kierunkach:
geografia
gospodarka przestrzenna
turystyka


24 września 2018

PUBLIKACJE Z LISTY JCR

Aktualizacja wykazu publikacji z roku 2018.


21 września 2018

REKRUTACJA 2018

Lista osób przyjętych na I rok studiów II stopnia na kierunkach geografia i gospodarka przestrzenna.

STUDIA MAGISTERSKIE - PLANY ZAJĘĆ

Plany zajęć w semestrze zimowym na kierunku gospodarka przestrzenna.

STUDIA LICENCJACKIE - PLANY ZAJĘĆ

Plany zajęć w semestrze zimowym na kierunku turystyka

PLIKI I FORMULARZE

Harmonogram posiedzeń IGRR w roku akademickim 2018/19.


20 września 2018

STUDIA LICENCJACKIE - PLANY ZAJĘĆ

Plany zajęć w semestrze zimowym na kierunkach:
geografia
gospodarka przestrzenna
turystyka


13 września 2018

PRZEWODY DOKTORSKIE

Recenzje rozprawy doktorskiej mgr Filipa Duszyńskiego pt. Ewolucja progów morfologicznych Gór Stołowych w świetle badań geomorfologicznych i geofizycznych.


12 września 2018

REKRUTACJA 2018

Lista kandydatów przyjętych na studia w II naborze na kierunku geografia.


3 sierpnia 2018

REKRUTACJA 2018

Listy kandydatów przyjętych na I rok studiów na kierunkach:

geografia,

gospodarka przestrzenna,

turystyka.


17 lipca 2018

PRZEWODY DOKTORSKIE

Nowe formularze wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego oraz oświadczenia o prawach autorskich i danych osobowych.


10 lipca 2018

LEKTORATY  JĘZYKA NOWOŻYTNEGO 2018/19

Ogłoszenia dot. testu kwalifikacyjnego z języka obcego dla studentów I roku studiów licencjackich na kierunkach: geografia, gospodarka przestrzenna, turystyka.

 

Ogłoszenie dot. lektoratów na studiach II stopnia.


9 lipca 2018

ORGANIZACJA ROKU 2018/19

Organizacja roku akademickiego 2018/19 obowiązujaca studentów geografii, gospodarki przestrzennej oraz turystyki.


18 maja 2018

STUDIA LICENCJACKIE - GEOGRAFIA

Ostateczny podział na moduły specjalizacyjne na II roku studiów w roku akademickim 2018/19:

moduł geografia fizyczna

moduł geografia społeczno-ekonomiczna

moduł geografia regionalna i turystyka


30 kwietnia 2018

STUDIA LICENCJACKIE - GEOGRAFIA

Sylabusy oraz plany studiów obowiązujące studentów I roku w roku akademickim 2018/19.


23 lutego 2017

STUDIA PODYPLOMOWE

Aktualizacja informacji o Podyplomowych Studiach Geografii dla Nauczycieli.


9 stycznia 2018

INFORMACJE DLA AUTORÓW ROZPRAW NAUKOWYCH IGRR

Aktualizacja informacji oraz wytycznych dla autorów.


29 listopada 2017

PRZEWODY DOKTORSKIE

Nowe formularze oświadczeń wymaganych przy składaniu prac doktorskich.

STUDIA DOKTORANCKIE

Nowy formularz sprawozdania doktoranckiego