Uniwersytet Wrocławski

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Prezentacja graficzna

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

 

pl. Uniwersytecki 1,

50-137 Wrocław

 

tel. +48 71 375 22 44

fax. +48 71 343 51 84

 

sekretariat.igrr@uwr.edu.pl

Aktualności

Informujemy, że w roku akademickim 2017/2018 zostaną wznowione 3-semestralne niestacjonarne Podyplomowe Studia Geografii dla Nauczycieli.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.


 

Serdecznie zapraszamy na obronę rozprawy doktorskiej mgr. Michała Kuca pt. Chronologia i lito-strukturalny zapis zmian środowiska w osadach wydm dorzecza Baryczy między Żmigrodem a Miliczem.

Obrona odbędzie się się w dniu  3 marca 2017 r. o godz. 12:00  w sali  nr 336 w Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego.

Ogłoszenie o obronie do pobrania.


 

Ukazał się Tom 39 Rozpraw Naukowych Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego pt. Struktura funkcjonalno-przestrzenna lokalnego zespołu osadniczo-produkcyjnego Jelcza-Laskowic, autorstwa Joanny Bałach-Frankiewicz, Stanisława Cioka i Dariusza Ilnickiego.

 

 


 

Terminarze sesji egzaminacyjnej po semestrze zimowym roku akademickiego  2016/17 dla studiów licencjackich na kierunku:

geografia,

gospodarka przestrzenna,

turystyka,

oraz studiów magisterskich na kierunku:

geografia.


 

Ogłoszenie o szkoleniu BHP dla studentów I roku studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich .


 

Propozycje tematów prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich) do realizacji w roku akademickim 2016/2017 na kierunkach geografia i gospodarka przestrzenna znajdują się w zakładkach Studia licencjackie i Studia magisterskie


 

Informujemy, że aktualne godziny konsultacji i informacje na temat ich zmian podawane są przez nauczycieli akademickich w systemie USOS icon earth 24


 

 

Ostatnio dodane

24 lutego 2017

STUDIA PODYPLOMOWE

Aktualizacja informacji o Podyplomowych Studiach Geografii dla Nauczycieli

 

PLANY ZAJĘĆ - SEMESTR LETNI 2016/17

Aktualizacja planu zajęć I roku studiów licencjackich na kierunku gospodarka przestrzenna


23 lutego 2017

PLANY ZAJĘĆ - SEMESTR LETNI 2016/17

Aktualizacja wybranych planów zajęć studiów licencjackich i magisterskich studiów magisterskich.


20 lutego 2017

PLAN ZAJĘĆ DLA STUDIÓW DOKTORANCKICH - SEMESTR LETNI 2016/17


17 lutego 2017

PLANY ZAJĘĆ - SEMESTR LETNI 2016/17

Aktualizacja wybranych planów zajęć studiów licencjackich i magisterskich studiów magisterskich.

 

PRZEWODY DOKTORSKIE

Ogłoszenie o obronie oraz recenzje rozprawy doktorskiej mgr. Michała Kuca pt. Chronologia i lito-strukturalny zapis zmian środowiska w osadach wydm dorzecza Baryczy między Żmigrodem a Miliczem.


15 lutego 2017

PLANY ZAJĘĆ - SEMESTR LETNI 2016/17

Plany zajęć studiów licencjackich na kierunkach geografia, gospodarka przestrzenna i turystyka, a także studiów magisterskich na kierunku geografia w semestrze letnim 2016/17.


3 lutego 2017

BIULETYN INFORMACYJNY IGRR

Najnowszy numer Biuletynu: 02-2017

 

TERMINY EGZAMINÓW

Informacja o egzaminach magisterskich w dniach 15 lutego i 21 lutego 2017 roku.


23 stycznia 2017

INFORMACJE DLA AUTORÓW ROZPRAW IGRR

Zmiana templatki Rozpraw IGRR - wymagane podanie szczegółowej afiliacji autorów (nazwa uczelni oraz instytutu/wydziału)


18 stycznia 2017

ROZPRAWY NAUKOWE IGRR

Tom 39 Rozpraw Naukowych IGRR - Struktura funkcjonalno-przestrzenna lokalnego zespołu osadniczo-produkcyjnego Jelcza-Laskowic, autorstwa Joanny Bałach-Frankiewicz, Stanisława Cioka i Dariusza Ilnickiego.

 

PLIKI I FORMULARZE

Program posiedzeń naukowych IGRR w semestrze letnim roku akademickiego 2016/17.