Uniwersytet Wrocławski

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Prezentacja graficzna

Instytut Geografii

i Rozwoju Regionalnego

 

pl. Uniwersytecki 1,

50-137 Wrocław

 

tel. +48 71 375 22 44

fax. +48 71 343 51 84

 

sekretariat.igrr@uwr.edu.pl

Pracownia Badań Krajobrazu

Cele działania

Czemu ma służyć Pracownia Badań Krajobrazu?

  • Integracja środowiska osób, które zajmują się badaniami krajobrazu w IGiRR w celu zwiększenia ilości i jakości realizowanych projektów oraz publikacji naukowych z zakresu tematyki krajobrazowej.

  • Wyraźniejsze zaakcentowanie badań krajobrazowych prowadzonych w IGiRR na zewnątrz.
  • Uporządkowanie tematyki krajobrazowej w procesie dydaktycznym oraz włączenie studentów w prace realizowane w ramach Pracowni.


PRACOWNIA MA BYĆ PARASOLEM DLA WSPÓLNYCH DZIAŁAŃ PROWADZONYCH PRZEZ OSOBY Z RÓŻNYCH ZAKŁADÓW

 


Razem mamy bardzo duży potencjał – integracja różnych spojrzeń, zainteresowań badawczych i warsztatów metodycznych
 
Działalność Pracowni polega na pracy w zespołach roboczych, formujących się w zależności od realizowanego tematu, projektu, publikacji itp. Stąd też Pracownia ma charakter „otwarty” – oprócz osób tworzących Zespół stałych współpracowników, zapraszamy do współpracy i dzielenia się krajobrazową wiedzą i pomysłami także wszystkie inne osoby zainteresowane tematyką krajobrazową.