Uniwersytet Wrocławski

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Prezentacja graficzna

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

 

pl. Uniwersytecki 1,

50-137 Wrocław

 

tel. +48 71 375 22 44

fax. +48 71 343 51 84

 

sekretariat.igrr@uwr.edu.pl

Pracownia Badań Krajobrazu

Aktualności

Zapraszamy na konferencję pt. 'Pamięć krajobrazu pogranicza', która odbędzie się 5-6. grudnia br. w Słupsku. Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, otwarta jest dla wszystkich badaczy zajmujących się krajobrazem/ pamięcią w obszarach pograniczy. Wydarzenie współorganizowane jest przez Pracownię Badań Krajobrazu IGRR.

 

Więcej informacji o konferencji.

 

Formularz zgłoszeniowy.