Uniwersytet Wrocławski

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Prezentacja graficzna

Instytut Geografii

i Rozwoju Regionalnego

 

pl. Uniwersytecki 1,

50-137 Wrocław

 

tel. +48 71 375 22 44

fax. +48 71 343 51 84

 

sekretariat.igrr@uwr.edu.pl

Pracownia Badań Krajobrazu

Minione wydarzenia

KONKURS FOTOGRAFICZNY 'OTWARTE KRAJOBRAZY - PIĘKNO I ZAGROŻENIA' ROZSTRZYGNIĘTY!

Na konkurs napłynęło 57 prac, głównie z Wrocławia, ale także z kilkunastu innych miejscowości  w Polsce. Nagrody przyznano w dwóch kategoriach tematycznych: 1) Walory estetyczne i piękno otwartych krajobrazów, 2) Krajobrazy otwarte w zagrożeniu; oraz w trzech grupach wiekowych: 1) szkoła podstawowa, 2) szkoła średnia, 3) osoby dorosłe. Ponadto przyznano wyróżnienie specjalne.

Nagrodzonym składamy serdeczne gratulacje, a wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za zaangażowanie i nadesłanie prac. 

Informacja dotycząca wystawy prac pokonkursowych będzie podana w późniejszym terminie. 

 

Lista nagrodzonych

 

 

***

 

 

*** 

Otwarte spotkanie naukowe Pracowni Badań Krajobrazu

odbyło się w dniu  23.11.2018

 

Spotkanie poświęcone było przedstawieniu aktualnych trendów w badaniach krajobrazu. Punktem wyjścia do rozmów i dyskusji były trzy krótkie referaty – sprawozdania z konferencji, które odbyły się jesienią 2018 r. Prelegenci przedstawili najważniejsze poruszane na nich kwestie. 

 

Tematyka referatów:

 

1) mgr Marek Jaskólskisprawozdanie z Warsztatów pt. 'Rozwój oraz powiązanie zielonych przestrzeni na trójstyku granic – wspólne wyzwania oraz opracowanie pomysłów na projekty', w ramach projektu unijnego Interreg Central Europe pt. 'MaGICLandscapes” (organizowane przez  TU Dresden oraz Leibniz Institute of Ecological Urban and Regional Development).

 

Główny temat: narzędzia i informacje niezbędne do właściwego zarządzania zieloną infrastrukturą, tak aby poprzez swoje liczne funkcje przynosiła jak najlepsze korzyści przyrodnicze, krajobrazowe i społeczne; informacje o istniejących możliwościach finasowania projektów własnych związanych z zieloną infrastrukturą.

 

2) mgr Maria Młodzianowska-Synowiec – sprawozdanie z VII konferencji poświęconej wdrażaniu Europejskiej Konwencji Krajobrazowej w Polsce pt. 'Usługi ekosystemowe – możliwości i potencjał krajobrazu', zorganizowanej przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska.

 

Główne tematy: podstawy teoretyczne związane z usługami ekosystemowymi; zastosowanie koncepcji usług ekosystemowych jako narzędzia do zarządzania krajobrazem; próby wyceny usług świadczonych przez krajobraz jako wartości ekonomicznej; przykłady inwestycji zrealizowanych przez różne instytucje w celu zachowania lub przywrócenia walorów krajobrazowych oraz w zakresie popularyzowania roli krajobrazu jako usługi.

 

3) dr Magdalena Duda-Seifert, dr hab. Agnieszka Latocha – sprawozdanie z konferencji pt. „Krajobraz w percepcji społecznej” zorganizowanej przez Instytut Geografii i Zagospodarowania Przestrzennego PAN oraz Polską Asocjację Ekologii Krajobrazu.

 

Główne tematy: administracyjne i społeczne możliwości ochrony krajobrazu; funkcje krajobrazu w ocenie społecznej; społeczne postrzeganie krajobrazu; edukacja krajobrazowa; metody badań percepcji i walorów krajobrazu; tożsamość a krajobraz.

 

***

 

20. października obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Krajobrazu. W bieżącym roku obchody odbywały się pod hasłem 'Usługi krajobrazowe'.

Z tej okazji Pracownia Badań Krajobrazu zorganizowała w dniu 19.10.2018 tematyczne spacery krajobrazowe po Wrocławiu dla młodzieży szkolnej  pt.  'Przeczytajmy krajobraz Starego Miasta”.  W trakcie spacerów uczestnicy dowiedzeli się, jak na podstawie różnorodnych elementów krajobrazu miejskiego można rozszyfrować bogatą historię Wrocławia.

Spacery otwierała – krótkim wprowadzeniem do tematyki Dnia Krajobrazu – dr hab. Agnieszka Latocha, a spacery prowadziły studentki z Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej: Paulina Miodońska, Dagmara Jacuńska oraz Sylwia Latoch. W spacerach uczestniczyły dwie grupy uczniów – ze szkół we Wrocławiu oraz w Sycowie. 

  

  

  

 

 ***

 Dwie osoby z naszej Pracowni (Magdalena Duda-Seifert i Agnieszka Latocha) wzięły aktywny udział w konferencji pt. 'Krajobraz w percepcji społecznej', wygłaszając referat na temat znaczenia krajobrazu
w kształtowaniu tożsamości dolnośląskiej.

 

***

Nasze spacery krajobrazowe z okazji Międzynarodowego Dnia Krajobrazu znalazły uznanie wśród uczniów i nauczycieli. Dziękujemy Pani Dyrektor za docenienie naszej pracy!  

***

W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Krajobrazu w dniu 20.10.207 r. Pracownia Badań Krajobrazu zorganizowała:

 

I. Tematyczne spacery krajobrazowe po Wrocławiu dla młodzieży szkolnej

Spacery zostały przygotowane i poprowadzone przez studentki z Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej, we współpracy z pracownikami naukowo-dydaktycznymi IGRR.
Przygotowano dwie trasy tematyczne (czas trwania ok. 1-1,5 godz.):

  • „Nadodrze – rewitalizacja od podwórza” – tematyka spaceru koncentruje się na kwestii zmian krajobrazu miasta wskutek prowadzonych działań rewitalizacyjnych w dzielnicy Nadodrze (adresowana jest do starszej młodzieży).
  • „Przeczytajmy krajobraz Starego Miasta” – w trakcie spaceru uczestnicy uczą się, jak na podstawie różnorodnych elementów krajobrazu miejskiego można rozszyfrować bogatą historię Wrocławia.

II. Wystawę posterów, prezentujących kierunki badań krajobrazowych prowadzonych w ostatnich latach w Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego


Wystawa została otwarta w dniu 20. października 2017 i była prezentowana przez miesiąc w gmachu głównym UWr., w Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego.

  

 

***


Nasz udział w organizacji obchodów Międzynarodowego Dnia Krajobrazu znalazł uznanie w oczach Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Dziękujemy!

 

***

W ramach obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa, które w roku 2017 odbyły się pod hasłem „Krajobraz dziedzictwa – dziedzictwo krajobrazu” Pracownia Badań Krajobrazu zorganizowała w dniu 9. września grę miejską po Wrocławiu  pt. „HISTORIA ZAPISANA W KRAJOBRAZIE”

 
Ponad 30 uczestników gry wcieliło się w detektywów, którzy na podstawie śladów historii zapisanych w krajobrazie miasta rozszyfrowywali dzieje Wrocławia i jego różnorodną, wielokulturową przeszłość.
Uczestnicy gry w trakcie kilku godzin przemierzyli Stare Miasto i jego najbliższe otoczenie, a rozwiązując kolejne zadania i zagadki, odkrywali mniej znane miejsca i obiekty związane zarówno z przestrzennym rozwojem Wrocławia, jak i ważnymi wydarzeniami w jego historii.

 
Zespół organizacyjny pracował w składzie: Magdalena Duda-Seifert, Anna Grochowska, Agnieszka Latocha, Hanna Ojrzyńska, Wojciech Jurkowski, Krzysztof Kołodziejczyk, Mateusz Smolarski oraz przedstawiciele Koła Naukowych Studentów Geografii (Martyna Grzymajło, Katarzyna Więckiewicz, Marta Wusaty, Paweł Świdziński, Bartosz Trepka).


Więcej o Europejskich Dniach Dziedzictwa:
http://edd.nid.pl/

http://www.muzeumetnograficzne.pl/index.php?section=edd&page=edd

 

***


W dniach 2-7.04.2017 w IGRR gościł dr Zdenĕk Kučera z Uniwersytetu Karola w Pradze.  Można było wysłuchać jego trzech wykładów, dotyczących różnych aspektów zagadnień krajobrazowych:

  • Historical and cultural geography in Czechia: its past, present and future
  • Landscape as a cultural symbol and its connection to regional image and identity
  • Cultural landscape transformations and settlement desertion: the case of the Czech borderlands

Członkowie Zespołu PBK mieli również okazję spotkać się ze Zdenkiem w celu przedyskutowania planów realizacji wspólnego, transgranicznego projektu odnośnie krajobrazu kulturowego pogranicza polsko-czeskiego.